Головна » Структура » Загальні кафедри » Кафедра філософії, історії і політології

Випускники загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації з загальноосвітніх предметів та іноземної мови для вступу до магістратури запрошуються на підготовчі курси Одеського державного аграрного університету.

Групи малокомплектні  10-15 слухачів.

Початок занять у жовтні місяці. 

Термін навчання 8 місяців.

Вартість за весь період навчання:

2800 грн. за три обраних предмети;

1800 грн. іноземна мова при вступі до магістратури

Адреса:   м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, каб. 102; телефони: (048)722-27-28;

(048)785-10- 43.

Кафедра філософії, історії і політології

Кафедра
філософії, історії і політології

 

Була заснована у тому ж році, що й університет (1918 р.). Її структура і штатна чисельність періодично змінювалася, згідно зі зміною завдань, які на неї покладалися. Сьогодні на кафедрі працюють 8 викладачів і 2 лаборанти:
Завідувач кафедри, професор Сидоренко Олексій Павлович (кандидат філософських наук)
Доцент Волкова Ірина Олександрівна (кандидат політичних наук)
Доцент Ногінська Аліна Олександрівна (кандидат педагогічних наук)
Доцент Самуйлік Микола Миколайович (кандидат політичних наук)
Доцент Чебан Оксана Михайлівна (кандидат філософських наук)
Викладач Телелим Ірина Володимирівна (кандидат політичних наук)
Викладач Федорова Інна Валеріївна
Викладач Чернега Тетяна Миколаївна (кандидат філософських наук)
Старший лаборант Балабанова Ірина Ігорівна
Старший лаборант Косенко Катерина Володимирівна
Кафедрою проводиться весь перелік занять з соціально-гуманітарної підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів. Кількість навчальних дисциплін перевищує 20 і залежить від вибору студентів.
Усі навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені навчальною і методичною літературою, більшість якої підготовлена викладачами кафедри.
За останні 15 років на базі кафедри проведено: 3 міжнародні і 2 міжвузівські конференції з питань аграрної науки та актуальних проблем формування у студентів наукового світогляду; захищено 4 кандидатських дисертації викладачами: Кузьменком В. Б., Ногінською А. О., Рабокоровкою Г. В., Телелим І. В. і Цубенко В. О.
Підготовлено і видано: 5 різних за змістом підручників з грифом Міністерства освіти і науки і 2 – з грифом університету. Назви підручників: «Філософія» – перше видання (2003 р. – О. П. Сидоренко, В. Г. Абрамович, С. С. Корлюк, А. І. Паньков, Т. В. Розова, М. С. Філянін, О. М. Чебан та ін.);
друге видання (2008 р.- О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк,
М. С. Філянін, В. Г. Абрамович, П. С. Задірако, Л. І. Смоленська, О. М. Чебан та ін.);
третє видання (2010 р.- О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк,
М. С. Філянін, О. Ю. Власова, О. М. Чебан та ін.);
«Пропедевтичний курс з філософії науки» (2016 р. – О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов, Т. В. Розова, О. М. Чебан та ін.);
«Релігієзнавство» перше видання (2007 р. – О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк,
М. С. Філянін, О. М. Чебан та ін.);
друге видання (2008 р. – О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк,
М. С. Філянін, О. М. Чебан та ін.);
«Історія української культури» (2014 р. – О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк,
В. В. Власов, О. М. Чебан та ін.)
Видано 5 навчальних посібників:
– «Філософія. Історико-філософське введення» (2000 р. –
О. П. Сидоренко, М. С. Філянін, Л. Г. Нем’ята);
– «Політична система суспільства»(2009 р. – В. Г. Абрамович,
І. В. Телелим);
– «Соціологія села» (2004 р. – В. Г. Абрамович);
– «Історія України» (2010 р. – Л. В. Петришина);
– «Етика» (2011 р. –  І. О. Волкова).
Видано 3 монографії:
– «У дзеркалі соціології» (2007 р. – В. Г. Абрамович);
– «Політична відповідальність суспільства» (2010 р. – М. М. Самуйлік);
– «Раціональне та містичне у філософії Г. Сковороди» (2012 р. –
Т. М. Чернега).
На кафедрі працюють наукові гуртки студентів з поглибленого вивчення проблем філософії, історії України та історії української культури, а також розроблена навчально-методична документація для проведення занять за дистанційною формою навчання.

  

Завідувач кафедри, професор Сидоренко Олексій Павлович (кандидат філософських наук)

 

 

 


 

 

 

Доцент Самуйлік Микола Миколайович (кандидат політичних наук)

 

 

 


 

 

 

 

Викладач Телелим Ірина Володимирівна (кандидат політичних наук)

 

 


 

 

 

Доцент Чебан Оксана Михайлівна (кандидат філософських наук)

 

 

 


 

 

 

Доцент Ногінська Аліна Олександрівна (кандидат педагогічних наук)

 

 

 


 

 

 

Доцент Волкова Ірина Олександрівна (кандидат політичних наук)

 

 

 


 

 

 

Викладач Федорова Інна Валеріївна

 

 

 


 

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання