Образовательно-профессиональные программы

Образовательная степень «Бакалавр»

Освітньо-професійна програма «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Садівництво і виноградарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Образовательная степень «Магистр»

Освітньо-професійна програма «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Садівництво і виноградарство» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Подать документы