Інститут післядипломної освіти

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

• перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями;
• перепідготовка спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників за замовленнями служб зайнятості населення;
• перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників державних та місцевих бюджетних структур;
• надання освітніх, інформаційно-консультативних послуг юридичним та фізичним особам;
• наукова, наукова-дослідна робота;
• наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
• культурно-освітня, методична робота;
• надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
• фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
• здійснення зовнішніх зв’язків.

Презентація » АГРОБІЗНЕС-ОДАУ: реалії та перспективи співпраці»

Презентація «Результати незалежної аналітики»

Подать документы