Головна » Вступнику » Вступна кампанія 2018 » Додатки до правил прийому

Додатки до правил прийому

Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 – ПЕРЕЛІК спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3 – Перелік галузей знань та спеціальностей (основних, споріднених та не споріднених) для вступу до ОДАУ у 2018 році

Додаток 4 – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 6 – Розподіл ліцензованого обсягу між формами навчання, бюджетними і небюджетними конкурсними пропозиціями  спеціальностей Університету

Додаток 7 – ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 8 – МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Додаток 9 – ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2018 році

Додаток 10 – ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Додаток 11 – Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання