Головна » Вступнику » Вступна кампанія 2018 » Строки прийому документів

Строки прийому документів

Одеський державний аграрний університетприймає на навчання за денною та заочною формами дляздобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на перший курсна другий (третійкурс(з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

Одеський державний аграрний університет здійснює прийом для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (співбесіда) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступіньбакалавра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).   Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови.

Для здобуття ступеня магістра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) в межах відповідної галузі знань, передбачено проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

Робочі дні Години роботи Перерва на обід
Понеділок 8.30-17.00 12.30-13.00
Вівторок 8.30-17.00 12.30-13.00
Середа 8.30-17.00 12.30-13.00
Четвер 8.30-17.00 12.30-13.00
П’ятниця 8.30-17.00 12.30-13.00
Субота 8.30-14.00 Без перерви
Неділя Вихідний
24.07; 25.07; 26.07; 31.07, 07.08; 10.08; 12.08  –  до 18.00

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводитьсяв такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва*
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня 2017 року 29 червня 2017 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року
Строки проведення вступних іспитів 3 21 до 26 липня 2017 року включно 3 21 до 26 липня 2017 року включно
Строки проведення співбесід З 21 до 23 липня 2017 року включно З 21 до 23 липня 2017 року включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня 2017 року до 18.00 години 25 липня 2017 року
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року
Формування рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3)за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту  за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, на місця державного замовлення до 12.00 години 05 серпня 2017 року до 12.00 години 05 серпня 2017 року
Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня

2017 року

не пізніше 15 серпня

2017 року

Термін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня 2017 року 17 серпня 2017 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2017 року не пізніше 18 серпня 2017 року

 

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання