Головна » Вступнику » Додатки до правил прийому

Додатки до правил прийому

Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 – Перелік спеціальностей ветеринарного спрямування, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3 – Перелік галузей знань та спеціальностей (основних, споріднених та не споріднених) для вступу до ОДАУ у 2019 році

Додаток 4 – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти та вагові коефіцієнти балів конкурсних предметів (вступних іспитів) та інших показників конкурсного відбору у 2019 році

Додаток 6 – Розподіл ліцензованого обсягу між формами здобуття освіти, бюджетними (відкритими/закритими) і небюджетними конкурсними пропозиціями спеціальностей Університету у 2019 році

Додаток 7 – Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 8 – Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

Додаток 9 – Правила прийому до аспірантури в Одеському державному аграрному університеті в 2019 році

Додаток 10 – Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році

Додаток 11 – Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання