Головна » Вступнику » Нормативні документи приймальної комісії » Положення про екзаменаційні комісії

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Положення про екзаменаційні комісії

Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід Одеського державного аграрного університету

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає склад, повноваження, порядок діяльності предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, комісій для проведення співбесід (далі – комісії) Одеського державного аграрного університету (далі – ОДАУ).

1.2. Предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії, комісії для проведення співбесід працюють в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийому до ОДАУ, Положення про приймальну комісію ОДАУ та цього Положення.

1.3. Предметні екзаменаційні, для проведення співбесід та фахові атестаційні комісії створюються з метою організації та проведення вступних випробувань, визначення рівня підготовки абітурієнтів.

1.4. Предметні екзаменаційні, для проведення співбесід та фахові атестаційні комісії діють в період проведення вступних випробувань до ОДАУ.

ІІ. СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ, ФАХОВИХ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

ТА КОМІСІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД

2.1. Предметні екзаменаційні, для проведення співбесід та фахові атестаційні комісії створюються з дисциплін, передбачених Правилами прийому до ОДАУ для проведення конкурсних вступних випробувань.

2.2. Кількісний та персональний склад предметних екзаменаційних, для проведення співбесід та фахових атестаційних комісій визначається з урахуванням переліку вступних випробувань, які проводяться при вступі до ОДАУ відповідно до затверджених Правил прийому, і затверджується наказом ректора не пізніше 1 березняпоточного року.

2.3. До складу комісій входять:

– голова комісії;

– члени комісії.

2.4. До складу комісій можуть бути включені науково-педагогічні та педагогічні працівники ОДАУ та інших навчальних закладів.

2.5. До роботи у складі предметних екзаменаційних, для проведення співбесід та фахових атестаційних комісій не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до ОДАУ у поточному році.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ,

ФАХОВИХ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ТА КОМІСЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД

3.1. Голови предметних екзаменаційних, для проведення співбесід та фахових атестаційних комісій та інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань:

– щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали (програми вступних випробувань; екзаменаційні білети, тестові завдання;

– проводять консультації для вступників;

– беруть участь у проведенні вступних випробувань та розгляду апеляцій;

– перевіряють і оцінюють роботи вступників.

3.2. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються ректором університету не пізніше як за три місяці до початку прийому документів.

3.3. Тексти вступних випробувань (екзаменаційні білети, тестові завдання тощо) затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за три місяці до початку вступних випробувань.

3.4. Предметні комісії здійснюють свою роботу в період проведення вступних випробувань до університету згідно Правил прийому до ОДАУ у поточному році.

  1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ,

ФАХОВИХ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ТА КОМІСЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД

4.1. Голова предметної екзаменаційної, фахової атестаційної комісії, комісії для проведення співбесід зобов’язаний:

– брати участь у підборі кваліфікованих членів предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, комісій для проведення співбесід;

– здійснювати керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії, додатково перевіряти письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а також 5% інших робіт, і правильність виставленої оцінки засвідчувати своїм підписом.

– готувати завдання для формування екзаменаційних матеріалів в умовах конфіденційності;

– виділяти членів предметної екзаменаційної, для проведення співбесід та фахової атестаційної комісії для проведення консультацій, вступних випробувань та апеляцій;

– проводити інструктаж членів предметної екзаменаційної, для проведення співбесід та фахової атестаційної комісії з порядку проведення консультацій, вступних випробувань і апеляцій;

– брати участь в оперативному вирішенні спірних питань з предмету під час проведення вступних випробувань та апеляцій;

– розподіляти екзаменаційні матеріали вступників серед членів предметної екзаменаційної, для проведення співбесід та фахової атестаційної комісії для проведення перевірки.

4.2. Голова предметної екзаменаційної комісії, фахової атестаційної комісії, комісії для проведення співбесід має право:

– давати вказівки членам відповідних комісій в рамках своїх повноважень з організації проведення вступних випробувань;

– відстороняти від роботи у складі комісій за узгодженням з головою приймальної комісії університету членів предметної комісії у разі виникнення проблемних ситуацій;

– вносити на розгляд голові приймальної комісії університету пропозиції про заохочення членів предметної комісії.

4.3. Члени предметної екзаменаційної, для проведення співбесід та фахової атестаційної комісій зобов’язані:

– здійснювати роботу під керівництвом голови предметної екзаменаційної, для проведення співбесід та фахової атестаційної комісії;

– брати учать у проведенні консультацій, вступних випробувань, апеляцій;

– здійснювати перевірку екзаменаційних робіт вступників, зберігаючи конфіденційність, установлений порядок забезпечення інформаційної безпеки.

4.4. Члени предметних екзаменаційних, для проведення співбесід та фахових атестаційних комісій мають право:

– отримувати роз’яснення з питань, що стосуються організації вступних випробувань та процедури перевірки екзаменаційних робіт;

– вимагати організації належних умов для роботи.

4.5. У випадках неналежного виконання обов’язків, порушень вимог конфіденційності та інформаційної безпеки, зловживань встановленими повноваженнями голова предметної екзаменаційної комісії, фахової атестаційної комісії, комісії для проведення співбесід, члени комісій несуть персональну відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.6. Голова предметної екзаменаційної комісії, фахової атестаційної комісії, комісії для проведення співбесід несе особисту відповідальність за коректність завдань та правильність еталонних відповідей.

 

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання