Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Функції приймальної комісії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

Ректор, професор

С.С.Корлюк

«26 »грудня 2016 р.

 

 

ФУНКЦІЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

І. Загальні положення

1.1 3 метою успішного вирішення задач з формування контингенту студентів до Одеського державного аграрного університету (далі – ОДАУ) приймальна комісія:

координує профорієнтаційну роботу, організує прийом документів та проведення вступних випробувань;

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до університету;

організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

секретаріат приймальної комісії (відповідальний секретар, його заступник, технічні секретарі) організовує цілорічний прийом громадян з питань вступу до ОДАУ, надає своєчасні відповіді на письмові запити громадян;

координує діяльність усіх підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і господарських служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2.1

Голова приймальної комісії:

здійснює загальне керівництво приймальною комісією та затверджує план роботи;

визначає режим роботи приймальної комісії та її структурних підрозділів;

здійснює контроль за виконанням державних замовлень на підготовку фахівців з вищою освітою.

2.2

Заступник голови приймальної комісії:

здійснює підбір членів предметних та апеляційних комісій;

визначає режим роботи приймальної комісії під час вступних випробувань;

здійснює контроль за вивченням членами приймальної комісії нормативних документів з питань прийому до університету;

здійснює оперативне керівництво предметними екзаменаційними комісіями, підготовку екзаменаційних матеріалів та їх зберігання як документів суворої звітності;

розподіляє обов’язки між членами приймальної комісії в межах встановлених функцій.

2.3

Відповідальний секретар приймальної комісії:

за дорученням голови (заступника ) приймальної комісії координує діяльність її структурних підрозділів;

проводить рекламно-інформаційну роботу;

веде прийом громадян, своєчасно дає відповіді на письмові запити громадян з питань прийому;

організує підготовку документації приймальної комісії та її зберігання;

контролює правильність оформлення документів вступників, ведення реєстраційних журналів і особових справ;

організує підготовку розкладів вступних іспитів та готує матеріали до засідання приймальної комісії;

бере участь у роботі апеляційних комісій;

проводить шифрування та дешифрування письмових екзаменаційних робіт вступників.

2.4 3аступник відповідального секретаря приймальної комісії:

працює під безпосереднім керівництвом відповідального секретаря приймальної комісії та виконує його доручення;

виконує обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії під час його відсутності;

здійснює оперативне керівництво технічним персоналом, а також організує його навчання та інструктаж;

контролює правильність оформлення документів вступників, ведення реєстраційних журналів і особових справ;

відповідає за рекламно-інформаційне забезпечення прийому та оформлення інформаційних стендів;

проводить шифрування та дешифрування письмових екзаменаційних робіт вступників.

організує підготовку документації приймальної комісії та її зберігання;

готує пропозиції з питань покращення роботи приймальної комісії.

2.5 Голова відбіркової комісії факультету (декан факультету) є

членом приймальної комісії і безпосередньо підпорядковується голові приймальної комісії або його заступнику.

Голова відбіркової комісії факультету:

 1. Бере участь у розробці та прийнятті рішень на засіданнях приймальної комісії.
 2. Разом із заступником відповідального секретаря приймальної комісії організує роботу членів відбіркової комісії, готує проект графіку роботи відбіркової комісії факультету та здійснює контроль за його виконанням.
 3. Готує та проводить Дні відкритих дверей факультету, бере участь у підготовці та проведенні профорієнтаційних заходів університету.
 4. Здійснює організацію і контроль:

– роботи відбіркової комісії факультету з прийому документів, реєстрації, оформлення та зберігання особових справ вступників;

– профорієнтаційної роботи факультету;

– проводить ознайомчу співбесіду з кожним абітурієнтом факультету;

– перевіряє правильність оформлення особових справ вступників;

– бере участь у роботі апеляційної комісії.

 1. Отримує в приймальній комісії документи абітурієнтів, що надійшли поштою, і доповідає на її засіданні про повноту необхідних документів.
 2. Ретельно знайомиться з документами абітурієнтів, встановлює їх достовірність і відповідність до Правил прийому, при необхідності завіряє копії документів про освіту.
 3. Спільно з відповідальним секретарем приймальної комісії проводить інструктаж членів відбіркової комісії факультету і здійснює постійний контроль за її роботою.
 4. Проводить роботу з організації, контролю і звітності статистичного обліку абітурієнтів факультету.
 5. Готує пропозиції щодо проведення конкурсу, а також проект наказу щодо зарахування до складу студентів осіб, які успішно витримали вступні випробування і надали необхідні документи до приймальної комісії на відповідні освітні програми.
 6. Несе особисту відповідальність за правильність прийому та оформлення документів абітурієнтів, за облік і зберігання особових справ абітурієнтів.
 7. Здійснює контроль за ходом вступних випробувань.
 8. Здійснює контроль за правильністю оформлення екзаменаційних аркушів абітурієнтів факультету.
 9. Сприяє організованому проведенню вступних випробувань.
 10. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення конкурсного відбору та зарахування.
 11. Здійснює перевірку списків абітурієнтів, представлених до зарахування, з їх особовими справами.
 12. Вносить пропозиції про контрольні цифри прийому за напрямами (спеціальностями) факультету на наступний навчальний рік.
 13. Бере участь у співбесіді з особами, які мають на те право.
 14. Несе відповідальність за формування особових справ студентів зарахованих на 1 курс.
 15. Забезпечує збереження документів абітурієнтів у відбірковій комісії.
 16. Проводить підготовку і здачу особових справ студентів 1 курсу до відділу кадрів, студентів заочної форми навчання – до деканату.
 17. Готує матеріали для звіту відбіркової комісії факультету.

2.6 Член відбіркової комісії факультету:

 1. Працює під керівництвом голови відбіркової комісії факультету, відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника.
 2. Разом із головою відбіркової комісії організовує і проводить профорієнтаційну роботу, що проводиться співробітниками факультету.
 3. Здійснює оформлення приміщення відбіркової комісії факультету.
 4. Проводить ознайомчу співбесіду з кожним абітурієнтом.
 5. Надає абітурієнтам допомогу при оформленні заяв.
 6. Проводить запис даних про абітурієнта в реєстраційний журнал.
 7. Ретельно знайомиться з документами абітурієнтів, встановлює їх відповідність з Правилами прийому і справжність.
 8. Здійснює оформлення особових справ абітурієнтів.
 9. Несе особисту відповідальність за правильність прийому та оформлення документів абітурієнта.
 10. Оформляє розписки про прийом документів до приймальної комісії.
 11. Проводить роботу з організації і контролю статистичного обліку документів абітурієнтів, прийнятих до відбіркової комісії факультету.
 12. Здійснює оформлення екзаменаційних аркушів абітурієнтів факультету.
 13. Бере участь у підготовці аудиторій для проведення вступних випробувань.
 14. Сприяє організованому проведенню вступних випробувань.
 15. Видає абітурієнтам екзаменаційні листи під розписку перед кожним письмовим випробуванням.

16.

Бере участь у підготовці списків абітурієнтів до зарахування.

 1. Несе персональну відповідальність за правильність оформлення списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування.
 2. Забезпечує збереження документів абітурієнтів у відбірковій комісії.
 3. Проводить підготовку і здачу особових справ студентів до деканату.
 4. Видає документи абітурієнтам, які не пройшли за конкурсом.
 5. Надсилає повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до Одеського державного аграрного університетудля абітурієнтів, які пройшли за конкурсом.
 6. Бере участь в оформленні особових справ та інших документів приймальної комісії для здачі в архів.
 7. Разом із головою відбіркової комісії факультету готує матеріали для звіту відбіркової комісії факультету.

 

 

Заступник голови приймальної комісії,

перший проректор                                                         Малащук О.С.

 

 

 

 

 

 

Підготувала відповідальний секретар

приймальної  комісії  Панасюк О.П.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання