Спеціальність 208 Агроінженерія

Інженерно-економічний факультет готує висококваліфікованих фахівців – інженерів-механіків з експлуатації та ремонту тракторів, автомобілів та іншої сільськогосподарської  техніки з 1983 року за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) бакалавр, магістр. За час свого існування на факультеті випущено близько 3000 випускників.

Для перевтілення випускників шкіл в інженерів-механіків студенти вивчають 50 дисциплін гуманітарної, загальнотехнічної та фахової спрямованості: гуманітарні – формують світогляд студентів; загальнотехнічні (нарисна геометрія, матеріалознавство, теорія механізмів та машин, комп’ютерна техніка тощо) – формують інженерне мислення та здатність виконувати інженерні розрахунки  з використанням персональних комп’ютерів ; фахові (трактори і автомобілі, с.-г. машини, ремонт с.-г. техніки тощо) – формують в майбутніх інженерах-механіках здібність та вміння експлуатації і ремонту с.-г. техніки, а також  проектування нових ефективних засобів механізації с.-г. виробництва. За період навчання студенти набувають практичних навичок слюсаря, тракториста, водія.

Під час навчання і проходження навчальних та виробничих практик у кращих ремонтних підприємствах і господарствах України та за кордоном , студенти закріплюють теоретичні знання, набувають практичних навичок інженера-механіка та керівника  колективу.

Інженерно-економічний факультет має всі можливості для підготовки висококваліфікованих інженерів. Всі лабораторії кафедр укомплектовані сучасним  обладнанням. У  комп’ютерному класі факультету студенти виконують лабораторні роботи, курсові та дипломні проекти.

Факультет ефективно співпрацює з Люблінською сільськогосподарською Академією (Польща) і є постійним учасником щорічної міжнародної конференції “MOTOROL”. За результатами наукової діяльності викладачів факультету  видається збірник наукових праць “Аграрний вісник Причорномор”я”. На факультеті проводяться студентські олімпіади, переможці яких приймають участь у всеукраїнських студентських олімпіадах. Найкращі випускники продовжують наукову роботу в аспірантурі.

Майбутнє працевлаштування.

Наші випускники працюють на інженерних і керівних посадах  в районних, обласних адміністраціях,  головними та провідними спеціалістами на підприємствах агропромислового комплексу, науково-дослідних установах,  керівниками сільськогосподарських та ремонтних підприємств на посадах головних інженерів, головних механіків, механіків, завідуючих майстернями, гаражами, висококваліфікованими спеціалістами на станціях технічного сервісу, в приватних підприємствах з продажу та технічному обслуговуванню вітчизняної та імпортної техніки, викладають в професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах та вищих навчальних закладах.

На період навчання студенти забезпечуються гуртожитком

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання