Одеський державний
аграрний університет

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Результати опитування здобувачів вищої освіти – Google Форми

Результати опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми – Google Форми

Подати документи