Одеський державний
аграрний університет

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

Освітній ступінь “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма “Економіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Захист і карантин рослин” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Агрономія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Садівництво і виноградарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітній ступінь “Магістр”

Освітньо-професійна програма “Економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Ветеринарна медицина” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Захист і карантин рослин” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Агрономія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Садівництво і виноградарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Подати документи