Науково-методична рада

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ОДАУ

1 Брошков М. М. Ректор
2 Малецька І. В. Керівник навчального відділу
3 Ніколенко І. В. Інспектор з наукової статистики навчального відділу
4 Коваленко О. А. Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків
5 Данчук О. В Проректор з наукової роботи
6 Попова Л. М. Доцент кафедри польових і овочевих культур
7 Смирнова Н. В. Доцент кафедри менеджменту
8 Улизько С. І. Завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічноїдіагностики
9 Вікуліна Л. Ф. Професор кафедри землеустрою та кадастру
10 Китаєва А. П. Професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
11 Ушаков О. С. Декан факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
12 Найда В. О. Завідувач кафедри фізіології, біології та мікробіології
13 Коренєва Ж. Б. Завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології
14 Телятніков А. В. Завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
15 Гуменний О. Г. Завідувач кафедри епізоотології та паразитології
16 Тарасенко Л. О. Завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
17 Чігірьов В. О. Заступник декана факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
18 Сусол Р. Л. Завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
19 Котець Г. І. Завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
20 Іщенко І. О. Декан агробіотехнологічного факультету
21 Юркевич Є. О. Завідувач кафедри польових і овочевих культур
22 Крайнов О. О. Завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин
23 Хреновськов Е. І. Завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
24 Малащук О. С. Декан інженерно-економічного факультету
25 Галицький О. М. Завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства
26 Запша Г. М. Завідувач кафедри менеджменту
27 Крюкова І. О. Завідувач кафедри обліку і оподаткування
28 Смоленська Л. І. Заступник декана інженерно-економічного факультету, ст. викладач кафедри землеустрою та кадастру
29 Яковенко О. М. Завідувач кафедри агроінженерії
30 Александровський І. Р. Завідувач кафедри геодезії та природокористування
31 Михайлюк В. І. Завідувач кафедри землеустрою та кадастру
32 Насакіна С. В. Завідувач кафедри української та іноземних мов
33 Сидоренко О. П. Завідувач кафедри філософії, історії та політології

Положення про науково-методичну раду ОДАУ

Витяг з Статуту ОДАУ про науково-методичну раду

2018-2019 н.р.

Подати документи