Науково-технічні заходи

ПЕРЕЛІК наукових конференцій Одеського державного аграрного університету  з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

tr>№ з/п

Тема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасниківМіністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1 2 3 4 5 6
І. Міжнародні конференції
73. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології виробництва, переробки та використання продукції бджільництва у народному господарстві» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

ас., Хамід К. О.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

08-10.04.2020 р. 80 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

Турецька компанія «Arma. Ari ve Ariei Malzemeleri».

291 Міжнародна науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: сьогодення та перспективи» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

25-26.06.2020 р. 50 Міністерство освіти та науки України.

Інститут свинарства та АПВ НУ АНУ м. Полтава

302 Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг безпечності та якості продукції АПК» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, д.вет.н.,

доц. Тарасенко Л. О.

65059, м. Одеса,

вул. Краснова 3а, т. (048) 765-90-97

tarasenkola1965@ukr.net

м. Одеса,

08-10.07.2020 р.

50 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Державна продовольча споживча служба.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

303 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

д.с.-г.н., Китаєва А. П.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

м. Одеса,

13-15.07.2020 р.

80 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Державна продовольча споживча служба.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

ІІ. Всеукраїнські конференції
133 Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю» Одеський державний аграрний університет

к.е.н. Найда А. В.

65044, м. Одеса,

пров. А. Матросова 6,

каб. 721, т. 380971864273, efaculty.odau@gmail.com

м. Одеса,

21.05.2020 р.

50 ННЦ Інститут аграрної економіки, ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є Таїрова, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

Порядок організації конференцій в ОДАУ

Проведення конференції чи семінару будь-якого рівня на базі університету передбачає певний порядок організації та підготовки. Конференції, що проводяться на базі університету, плануються та організовуються згідно з інструкцією про порядок організації та проведення конференцій та семінарів на базі ОДАУ, яка базується на вимогах МОНУ.

Інструкція про порядок формування плану та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів на базі Одеського державного аграрного університету (приєднаний файл)

Витяг з „Інструктивних рекомендацій щодо проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів” (приєднаний файл)

Форми документів, що оформлюються при проведенні конференцій

  1. Заявка на проведення наукових і науково-практичних конференцій та семінарів у Одеському державному аграрному університеті. (приєднаний файл)
  2. Обгрунтування доцільності проведення (рівень, статус) конференції (назва). (приєднаний файл)
  3. Наказ про проведення конференцій у Одеському державному аграрному університеті. (приєднаний файл)
  4. Звіт про проведення наукової конференції (семінару) вищим навчальним закладом. (приєднаний файл)

 

Подати документи