Одеський державний
аграрний університет

Кафедра філософії, історії і політології

Кафедра філософії, історії і політології


 

 

Завідувач кафедри, 
професор, кандидат філософських наук,
Сидоренко Олексій Павлович

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

К. пол. н., доцент Волкова Ірина Олександрівна
К. пол. н., доцент Ногінська Аліна Олександрівна
К. пол. н., доцент Самуйлік Микола Миколайович
К. философ. н., доцент Чебан Оксана Михайлівна
К. пол. н., викладач Телелим Ірина Володимирівна
Викладач Федорова Інна Валеріївна
Ст. лаборант Соловей Ірина Анатоліївна

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
•Етика
•Етика і естетика
•Інженерна психологія
•Історія України
•Історія української культури
•Історія та культура України
•Педагогіка вищої школи
•Педагогіка і психологія
•Психологія
•Політологія
•Релігієзнавство
•Соціологія
•Філософія
•Філософія науки
•Філософія науки і техніки

Історія кафедри

Кафедрою проводиться весь перелік занять з соціально-гуманітарної підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів. Кількість навчальних дисциплін перевищує 20 і залежить від вибору студентів. Усі навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені навчальною і методичною літературою, більшість якої підготовлена викладачами кафедри. За останні 15 років на базі кафедри проведено: 3 міжнародні і 2 міжвузівські конференції з питань аграрної науки та актуальних проблем формування у студентів наукового світогляду; захищено 4 кандидатських дисертації викладачами: Кузьменком В.Б., Ногінською А.О., Рабокоровкою Г.В., Телелим І. В. і ЦубенкоВ. О. Підготовлено і видано: 5 різних за змістом підручників з грифом Міністерства освіти і науки і 2 – з грифом університету. Назви підручників: «Філософія» – перше видання (2003 р. – О.П.Сидоренко, В.Г.Абрамович, С.С.Корлюк, А.І.Паньков, Т.В.Розова, М.С.Філянін, О.М.Чебан та ін.); друге видання (2008 р.- О. П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, В.Г.Абрамович, П. С. Задірако, Л.І.Смоленська, О.М.Чебан та ін.); третє видання (2010 р.- О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, О.Ю.Власова, О.М.Чебан та ін.); «Пропедевтичний курс з філософії науки» (2016 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, В.В.Власов, Т.В.Розова, О.М.Чебан та ін.); «Релігієзнавство» перше видання (2007 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін,О. М.ебан та ін.); друге видання (2008 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, О.М.Чебан та ін.); «Історія української культури» (2014 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, В.В.Власов, О.М.Чебан та ін.). Видано 5 навчальних посібників:
– «Філософія. Історико-філософське введення» (2000 р. – О.П.Сидоренко, М.С.Філянін, Л.Г.Нем’ята);
– «Політична система суспільства»(2009 р. – В.Г.Абрамович, І.В.Телелим);
– «Соціологія села» (2004 р. – В.Г.Абрамович);
– «Історія України» (2010 р. – Л.В.Петришина);
– «Етика» (2011 р. – І.О.Волкова).
Видано 3 монографії:
– «У дзеркалі соціології» (2007 р. – В.Г.Абрамович);
– «Політична відповідальність суспільства» (2010 р. – М.М.Самуйлік);
– «Раціональне та містичне у філософії Г. Сковороди» (2012 р. – Т.М.Чернега).
На кафедрі працюють наукові гуртки студентів з поглибленого вивчення проблем філософії, історії України та історії української культури, а також розроблена навчально-методична документація для проведення занять за дистанційною формою навчання.

Адреса: провулок Матросова, 6, корпус № 4, шостий поверх, кабінет 615
Телефон: 722-32-64
e-mail: filosofiyaodau615@ukr.net

 

Подати документи