Кафедра менеджменту

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор,
Запша Галина Миколаївна

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада

П.І.Б.

Професор, д/н

Сахацький Микола Павлович

Доцент, к/н

Найда Ірина Станіславівна

Доцент, к/н

Смирнова Наталія Василівна

Доцент, к/н

Колмогорова Ірина Володимирівна

Доцент, к/н

Дідур Ганна Іванівна

Доцент к/н

Іванова Алла Сергіївна

Доцент к/н

Островський Петро Іванович

Асистент

Казанджі Альона Вікторівна

Ст. лаборант

Сапіга Катерина Сергіївна

Лаборант

 

Перович Людмила Володимирівна

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

• Менеджмент
• Маркетинг
• Оптимізаційні методи і моделі
• Математичне моделювання економічних процесів
• Менеджмент і маркетинг
• Вступ до фаху
• Теорія організації
• Державне та регіональне управління
• Адміністративний менеджмент
• Операційний менеджмент
• Управління персоналом
• ЗЕД підприємства
• Управлінський консалтинг
• Управління витратами і контролінг
• Аграрний менеджмент
• Організація праці менеджера
• Управління інноваціями
• Логістика
• Рекламний менеджмент
• Менеджмент організацій
• Управління проектами та змінами
• Фінансовий менеджмент
• Стратегічне управління
• Менеджмент ЗЕД
• Корпоративне управління
• Публічне адміністрування
• Управління маркетингом
• Лідерство в управлінні
• Управління якістю
• Менеджмент у ветеринарній медицині
• Логістика в АПК
• Інженерний менеджмент
• Маркетинг та логістика
• Методика і організація дисертаційних досліджень
• Управління інноваційними проектами
• Сучасні концепції менеджменту

Історія кафедри

Кафедра менеджменту створена 1 вересня 1969 року. Предметом особливої гордості для колективу є те, що це була перша кафедра управління серед 101 сільськогосподарських вузів колишнього СРСР. Крім навчально-виховної роботи, кафедра за часів СРСР виконувала функцію науково-методичної секції управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР. Пізніше на базі кафедри було створено проблемну наукову лабораторію Державного комітету науки та техніки СРСР з проектування автоматизованих систем управління (АСУ) і диспетчерських служб. Крім основної, навчально-виховної роботи, кафедра виконувала функцію науково-методичного центру в системі Мінсільгоспу СРСР. Так, І.Г. Ушачов очолював науково-методичну секцію управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої і середньої освіти Мінсільгоспу СРСР, а при кафедрі була створена проблемна лабораторія Державного комітету з науки і техніки СРСР з проектування автоматизованих систем управління (АСУ) і диспетчерських служб. Засновником кафедри і її першим завідувачем є Іван Григорович Ушачов – доктор економічних наук, професор, високоавторитетний вчений, який сьогодні очолює Всеросійський науково-дослідний інститут економіки сільського господарства, є віце-президентом та академіком Російської академії сільськогосподарських наук (РАСГН), академіком Національної академії аграрних наук України, Французької академії аграрних наук, Академії сільськогосподарських наук Казахстану. Академік Ушачов І.Г. та колектив кафедри менеджменту під час проведення VІ – ї міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток агропромислового виробництва та сільських територій України: проблеми та рішення» (м. Одеса, ОДАУ, 18-19 червня 2015р.). На час заснування кафедри до її складу входили доценти Ушачов І.Г., Вахновський О.П., Несвященко Є.В., асистенти Ульченко Р.Г. і Чиняєв В.М. Через рік до цього складу приєдналися кандидат технічних наук Сизоненко М.З. і аспірант Курносенко В.Г. Майже з моменту заснування кафедри – на ній працював доцент Харкавенко О.М. В різний час на кафедрі працювали доценти Магарін М.С., Коваленко Є.Л., Несвященко А.Т., старші викладачі Сизова О.М., Долгіх Н.П., Пономаренко В.І., Шведова С.П., Сапіга Т.А. З першого дня заснування, поряд з навчально-виховною роботою, колектив кафедри проводив наукові дослідження, які носили, переважно, пошуково-прикладний характер. Ця робота здійснювалася в сільськогосподарських підприємствах на госпдоговірній основі. На базі госпдоговірної тематики при кафедрі було створено відносно самостійний підрозділ: науково-дослідне проектно-конструкторське бюро (НДПКБ). Науковці НДПКБ (Лінецька І.М. (керівник), Прихода В.І., Шведова С.П., Бенімович Е.І., Пономаренко В.І., Ізмайлова Р.А., Андріанова Е.М., Золотарьов Ю.І.) займалися розробкою проектів диспетчерських систем управління та їх впровадженням на різних рівнях управління сільськогосподарським виробництвом. Крім власне кафедри і НДПКБ, при кафедрі функціонував науковий підрозділ з бюджетним фінансуванням. Він був виділений із складу проблемної лабораторії “Застосування економіко-математичних методів в сільському господарстві”. Науковці даного підрозділу (Плахов А, Плінський В., Корольов А., Ставніцер О., Беляк А. та ін.) займалися проблемами розробки автоматизованих систем управління сільськогосподарським виробництвом. Дещо пізніше, в 1976 році, було створено самостійну лабораторію кафедри, до складу якої входило три сектори: автоматизовані системи управління  ільськогосподарським виробництвом; організація управління в міжгосподарських об’єднаннях; організація соціалістичного змагання. На той час кафедра з усіма її структурними одиницями була найбільшим навчально-науковим підрозділом економічного факультету, яка в єдиному комплексі проводила наукові дослідження з проблем управління сільськогосподарським виробництвом, впроваджувала результати своїх досліджень в практику виробництва і забезпечувала на необхідному навчально-методичному рівні навчальний процес. Завідувачами кафедри управління (менеджменту) були: д.е.н., професор Ушачов І.Г.; к.е.н., доцент Харкавенко О.М., к.е.н., доцент Курносенко В.Г.; д.е.н., професор Сахацький М.П.; д.е.н., професор Нейкова Л.І.; д.е.н., професор Крушкін Є.Д.

КОНТАКТИ
Україна, 65044, м. Одеса,
провулок Олександра Матросова, 6
каб. №817 
E-mail: kafedra_men@rambler.ru

Подати документи