Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

 

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор
 Галицький Олександр Миколайович

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада

П.І.Б.

К.економ.н., доцент

Шевченко Аліса Анатоліївна

К.економ.н., доцент

Шабатура Тетяна Сергіївна

К.економ.н., доцент

Петренко Ольга Павлівна

К.економ.н., асистент

Топов Аркадій Георгійович

Ст. викладач

Радутна Олена Василівна

Викладач

Ковчук Валентина Михайлівна

Викладач

Орлова Вікторія Олександрівна

Ст. лаборант

Шевченко Світлана Іванівна

Ст. лаборант

Бойко Ніна Михайлівна

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

• Аграрне право
• Аналіз господарської діяльності АПК
• Бізнес-планування
• Біржова діяльність
• Вет. законодавство України та міжнародне вет. право.
• Глобальна економіка
• Господарське та трудове право
• Договірне право
• Економіка аграрного виробництва
• Економіка і підприємництво
• Економіка підприємства
• Економіка праці та соціально-трудові відносини
• Економічна теорія
• Економічний аналіз
• Електронна комерція
• Земельне право
• Історія економіки та економічної думки
• Кооперація в сфері АПК
• Макроекономіка
• Методологія і організація наукових досліджень
• Міжнародна економіка
• Мікро та макроекономіка
• Мікроекономіка
• Організація аграрного бізнесу
• Організація та планування виробничо-господарської діяльності підприємств
• Основи право
• Підприємництво та агробізнес
• Політична економія
• Правознавство
• Регіональна економіка
• Системи технологій АПК
• Статистика
• Статистика с/г
• Статистичні методи обробки інформації
• Стратегічний аналіз
• Страхування
• Фінанси, гроші та кредит

Історія кафедри

Історія кафедри економічної теорії і економіки підприємства бере свій початок з 1961 року. У відповідності з наказом ректора Одеського сільськогосподарського інституту № 304 від 2 листопада 1961р. була створена кафедра економіки сільського господарства, завідувачем якої було призначено к.е.н., професора, заслуженого працівника вищої школи Української РСР Муращенка М.К. Надалі завідувачами кафедри були проф. Черно К.О., проф.. Лущук А.П, доц.. Тимчуренко А.М., доц.. Бахчиванжи Л.А. В різний час на кафедрі працювали: професори:Муращенко М.К., Шавва К.І., Харьковський Д.Ф., Середа І.Е., Лущук А.П., Лупенко Ю.О., Дога В.С.; кандидати економічних наук, доценти: Бойко О.А., Вішетка Н.І., Вішліна Р.І., Гострик М.І., Дроздов О.М., Затворницький В.Д., Колесник Р.І., Кигим Л.В., Радченко О.П., Тараненко В.Ф., Тимчуренко А.М., Добринов А.С., Пазій Л.З., Васильєва Т.В., Острук С.Є., Тенішева Г.С., Бодильова А. Н., Щелоков Г.Г., Соболєв Б.К., Токарєва З.М., Запша Г.М.; ст. викладачі: Житомирський Ю.Б., Лиманський Є.С., Луговський П.Г., Лабуренко Л.Л., Присяжнюк А. М., Плахотнюк О.П., Сахаров В.В., Жигулін В.І.; асистенти: Гевчук В.С., Роговська Л.О., Гродзь Л.Е. Ковалкіна Л.М., Клімова Л.П., Масін В.М., Орлик О.В., Козинський С.Т., Покритан П.А., Степанова З.К., Полякова Л.В., старший лаборант Осіпова О.Г. Протягом всього періоду функціонування кафедри її колективу був притаманний творчий підхід до організації навчального процесу. В даний час для контролю знань студентів на кафедрі запроваджена кредитно-модульна система, по кожній дисципліні розроблені тестові завдання. Поточний і заключний контроль знань по кожній дисципліні проводиться в комп’ютерних аудиторіях.

Адреса: провулок Матросова, 6. Корпус № 4
роб.тел. 734-79-68
e-mail: et_odau@ukr.net

Подати документи