(сайт знаходиться в режимі бета тестування)
Одеський державний
аграрний університет

Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики

 

 

 

Завідувач кафедри,
Кандидат ветеринарних наук, доцент,
Улизько Сергій Іванович

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада П.І.Б.
К. вет. н., доцент Тодоров Микола Іванович
К. вет. н., доцент Макаревич Тетяна Володимирівна
К. вет. н., асистент кафедри. Франчук-Крива Любов Олексіївна
К. вет. н., Асистент Кушнір Володимир Юрійович
Асистент Анфьорова Марія Володимирівна
Лікар вет. мед. Сербін Володимир Федорович
Ст. лаборант Ціпко Валентина Леонідівна

Дисципліни, які викладаються на кафедрі
• Клінічна діагностика хвороб тварин
•  Ветеринарна фармакологія
•  Внутрішні хвороби тварин
•  Ветеринарна клінічна біохімія
•  Клінічна і функціональна біохімія
•  Клінічна ветеринарна фармакологія
•  Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
•  Внутрішні хвороби продуктивних тварин
•  Внутрішні хвороби непродуктивних тварин
•  Внутрішні хвороби собак і котів

Історія кафедри
Ветеринарний факультет в Одеському сільськогосподарському інституті був створений у 1938 році.
Дисципліни «клінічна діагностика» і «терапія» викладались на інших клінічних кафедрах доцентами Й.Л. Щепотіним, І.Н. Гватуа, Н.С. Гумінським, Б.Ф. Морошкіним. У 1962 році була створена кафедра терапії і клінічної діагностики, очолив її д.в.н., професор Мовсум-Заде К.К., який працював до 1988 року. Під його керівництвом була створена школа клініцистів-терапевтів півдня України. Його учні професор В.А. Берестов, доценти Г.М. Чеканович, В.Д. Єршов, К.А. Сухін, В.В. Ніколенко, Ю.О. Чубов, М.М. Ісламов, С.І. Улизько. Науково-дослідна робота кафедри була спрямована на виявлення морфо-функціональних змін у новонароджених, вивчення поширених хвороб обміну речовин у тварин (кетоз, остеодистрофія), гострих розладів травлення, респіраторних хвороб молодняку півдня України. Були розроблені лікувально-профілактичні заходи, що дозволило знизити у 2-3 рази їх захворюваність. З 1988 до 1998 року кафедру очолював доцент К.Г. Нідзвецький, який є співавтором підручника “Клінічна діагностика хвороб тварин” і “Практикум з терапії”. На кафедрі викладались такі дисципліни: терапія, клінічна діагностика хвороб тварин, фармакологія, патофізіологія. З лютого 1998 року до 2003 року кафедру очолював професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки О.І. Сукманський, який є співавтором підручника “Патологічна фізіологія”,“Внутрішні хвороби тварин”, “Ветеринарна гематологія”. З 2003 року до 2016 року кафедру очолював доктор ветеринарних наук, професор Ю.О. Чубов. Під його керівництвом розробляється новий напрямок у ветеринарній медицині – біологічна терапія (гомеопатія і гомотоксикологія). В 2009 році Ю.О. Чубовим був виданий навчальний посібник “Нетрадиційні методи терапії тварин”. Також, у 2009 році, Ю.О. Чубовим (у співавторстві) були видані 2 томи довідника “Ветеринарні препарати”. З березня 2016 року кафедру очолює к.в.н., доцент С.І. Улизько. Доцентом С.І. Улизько у співавторстві розроблена сучасна класифікація анемій у тварин, а також він є співавтором посібника “Ветеринарна гематологія” та підручника “Клінічна діагностика хвороб тварин”. Кафедра має ініціативну тему “Дослідження патогенезу хвороб, спричинених порушенням обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин в умовах півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та профілактики”, № державної реєстрації 0117U005234 і займається розробкою методів діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань сільськогосподарських та свійських тварин із застосуванням традиційної і не традиційної терапії. Співробітники кафедри плідно працюють в підготовці висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини. На кафедрі студенти старших курсів активно приймають участь в студентських наукових гуртках. Кожного року студенти-гуртківці виступають з доповідями на студентських наукових конференціях ОДАУ. Чималу увагу викладачі кафедри приділяють і виховній роботі зі студентами. Основний напрямок цієї роботи – виховання у студентів патріотизму, людяності та порядності, гідних громадянина України. На сьогоднішній день склад кафедри є таким: завідувач кафедри – к.в.н. доцент Улизько С.І., к.в.н., доцент Тодоров М.І., к.в.н., доцент Макаревич Т.В., к.в.н., асистент Франчук-Крива Л.О., к.в.н., асистент Кушнір В.Ю., асистент Анфьорова М.В., ст. лаборант Ціпко В.Л., лікар ветеринарної медицини Сербін В.Ф.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Одеський державний аграрний університет, навчальний корпус № 3.
м.Одеса, вул. Краснова 3а.
Телефон (048)7618494,
E-mail therapia2017@gmail.com

Подати документи