Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Завідувач кафедри,
доктор ветеринарних наук, доцент
Тарасенко Людмила Олексіївна

Кадровий склад кафедри

Посада П.І.Б.
Професор, д. с\г. н., доцент Решетніченко Олександ Петрович
К. вет. н., доцент Розум Євген Юрійович
К. вет. н., доцент Савченко Валентина Іванівна
К. вет. н., доцент Горобей Олексій Михайлович
К. вет. н., доцент Хімич Марія Сергіївна
К. с\г. н., доцент Рудь Валентина Олегівна
Ст. лаборант Стацюра Людмила Миколаївна
Ст. лаборант Власенко Ірина Олександрівна
Асистент Білошицька І.І.

 Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі :

 • Ветеринарна санітарія та гігієна.
 • Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою.
 • Гігієна продуктів тваринного походження.
 • Гігієна рослинних харчових продуктів.
 • Гігієна молока і молочних продуктів.
 • Гігієна кормів і кормових добавок.
 • Гігієна продуктів харчування та продовольчої сировини.
 • Сучасні наукові основи ветеринарно-санітарної експертизи та оцінки при інвазійних хворобах.
 • Контроль біогенних забруднень.
 • Товарознавство і стандартизація.
 • Контроль якості і безпеки продукції тваринного і рослинного походження в умовах аграрного ринку.
 • Хіміко-токсикологічний контроль продукції рослинного і тваринного походження.
 • Радіобіологічний контроль продукції тваринного та рослинного походження.
 • Судово-ветеринарна експертиза.
 • Ветеринарно-санітарна експертиза диких тварин і птиці та продуктів їх переробки.
 • Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації аквакультури.
 • Стандартизація продукції АПК.
 • Якість та безпека продукції АПК.
 • Ветеринарно-санітарна експертиза.
 • Ветеринарна токсикологія.
 • Основи підприємницької діяльності.
 • Ветеринарна радіобіологія.

Історія кафедри

Кафедра була створена 16 липня 1973 року. Очолив кафедру доктор ветеринарних наук, професор Володимир Мусійович Ковбасенко, випускник Білоцерківського інституту. У створенні кафедри заслуга не тільки профессора В.М. Ковбасенка, але і провідних вчених факультету, особисто, ректора проф. І.С. Самойленка, який розумів, що майбутнє ветеринарної медицини не тільки в лікуванні тварин, а й у виробництві якісної продукції тваринництва. Наявність на факультеті окремого клінічного курсу ветеринарно-санітарної експертизи, який не мав статусу в структурі факультету, а постійно приєднувався до окремих кафедр, не сприяла якісній підготовці фахівців в галузі ветеринарно-санітарної експертизи. Тому основною метою створення кафедри ветсанекспертизи було підвищення знань студентів з однієї з найважливіших ланок ветеринарної медицини – ветеринарно-санітарної експертизи та проведення підготовки науковців цієї галузі. Крім навчального процесу на кафедрі, з початку її утворення, велась значна науково-дослідна робота з підготовки науковців. Серед науковців підготовлених на кафедрі – першим захистив докторську дисертацію доц. О.І. Кривутенко, що сприяло створенню на факультеті окремої кафедри та зміцненню наукового потенціалу факультету. Але також це сприяло частковій реорганізації кафедри – замість курсу патологічної анатомії у 1992 році на кафедрі почали викладання курсу фармакології. З 1992 року кафедра функціонувала як кафедра ветсанекспертизи та фармакології. Крім дисциплін, що викладались раніше, додались нові: фармакологія, токсикологія, радіобіологія. В систему підготовки лікарів ветеринарної медицини – ветсанекспертів, на той час, входили три філії кафедри, створені на базі Одеського м’ясокомбінату, Чорноморської і Кіровської птахофабрик, які очолювали випускники факультету, учні кафедри, головні лікарі підприємств. Наявність сучасної матеріально-технічної бази кафедри і якісна підготовка фахівців та науковців були відмічені ГУМCГ СРСР і у 1979 році проф. В.М. Ковбасенко був включений до складу делегації Радянського Союзу на Всесвітній ветеринарний конгрес. Протягом 15 років на факультеті на чолі з проф. В.М. Ковбасенко, працювала спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій з спеціальності 16.00.06 – ветсанітарія. У 1980, в період проведення в Москві Олімпійських ігор, перепідготовку викладачів-ветсанекспертів з Московської ветеринарної академії перевели на кафедру ветсанекспертизи Одеського сільськогосподарського інституту, яка на той час, вважалась однією з найкращих у Союзі. За перепідготовку науково-педагогічних кадрів кафедра отримала подяку Міністерства сільського господарства СРСР. На кафедрі під керівництвом проф. Ковбасенка В.М. підготовлено 42 науковця, в т.ч. 3 доктори і 39 кандидатів наук, з яких за цільовою аспірантурою підготовлено два кандидати наук для Грузії, два для Молдови і один для Дагестану. Науковці підготовлені на кафедрі, працювали і працюють у вищих навчальних закладах України, на виробництві, в керівних органах ветеринарної медицини. Новизна проведених на кафедрі наукових досліджень була підтверджена 8 авторськими свідоцтвами СРСР та 15 патентами України, деякі з яких (авт. свид. 2316478 от 21.03.77 «Способ получения рибонуклеазы»), на той час, не мали аналогів у світовій практиці. Підвищення кваліфікації фахівців на кафедрі було поновлено з 2004 року. Тільки за 2004-2005рр. підвищення кваліфікації пройшли 213 лікарів-ветсанекспертів: завідувачів і лікарів державних лабораторій ветсанекспертизи, м’ясопереробних підприємств та офіційних лікарів. Післядипломна підготовка продовжується і в теперішній час. Першими кроками колективу викладачів створеної кафедри було посилення рівня методичної роботи. За 40 років існування на кафедрі підготовлено 27 підручників, навчальних посібників та монографій; понад 46 методичних розробок для навчального процесу і понад 120 для виробництва. У 1999 році, у співавторстві, підготовлено і видано навчальний посібник «Ветеринарно-санітарна експертиза сировини та продуктів тваринного походження». На початку ХХІ ст. змінились вимоги щодо ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва. Департамент ветеринарної медицини переглянув концепцію контролю якості і безпеки продукції тваринництва, наблизив її до світових вимог. Була видана ціла низка офіційних документів щодо контролю якості та безпеки харчових продуктів. Враховуючи нові вимоги було підготовлено і видано з дозволу Міністерства освіти та науки для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації фундаментальний посібник «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» у 2-х томах (проф. В.М. Ковбасенко) і навчальний посібник «Ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного та рослинного походження» (проф. В.М. Ковбасенко, доц. Є.Ю. Розум). У 40-у річницю створення кафедри, проф. В.М. Ковбасенком було підготовлено і видано (друге видання) навчальний посібник «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» у двох томах. Об’ємом 865 сторінок. Так стисло можна охарактеризувати роботу кафедри ветсанекспертизи, до якої у 2011 році була приєднана кафедра епізоотології та паразитології. У 2015 році кафедра реорганізована і отримала назву «Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи». Очолила кафедру доктор вет. наук, професор Тарасенко Л.О. На сьогоднішній день на кафедрі здійснюється науково-дослідна робота за тематикою: «Вивчення впливу ветеринарно-санітарних, гігієнічних, екологічних і технологічних факторів на організм, продуктивність, якість і безпечність продукції тварин біогеохімічних провінцій півдня України та удосконалення їх моніторингу». З 2012 року проф. Тарасенко Л.О. у складі робочої групи від університету вибороли міжнародний гранд «забезпечення сталого виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої худоби в господарствах Румунії, Республіки Молдова та прикордонного регіону України» mis etc 1549. В ході реалізації проекту було організовано і проведено 3-и 1-денних практичних семінари «з передової практики вирощування великої рогатоїхудоби в прикордонних регіонах Румунії-України-Республіки Молдова»кожною із трьох країн-партнерів (Румунія, республіка Молдова, Україна) з запрошенням селекціонерів, виробничників, представників асоціацій і влади (близько 60 учасників кожного семінару, плюс 20 учасників від країн-партнерів). Важливість міжнародної співпраці відзначила доктор Людмила Тарасенко на засіданні практичного семінару для одеського аграрного університету результатом якої є створення сучасної лабораторії для визначення якості продукції тваринництва. обмін досвідом, вивчення сучасних технологій  на базі двох пілотних ферм в Румунії і республіці Молдова, впровадження програмного забезпечення для моніторингу продукції тваринництва, користування базою даних партнерів – очікувані результати, реалізація яких підвищить рівень науки і навчання в одеському державному аграрному університеті. 15 осіб пройшли підвищення кваліфікації на семінарі транскордонного проекту «забезпечення сталого виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої худоби в господарствах Румунії, республіки Молдова та прикордонного регіону України» misetc код 1549, 19 квітня – 22 квітня 2015 року.

Контактна нформация
Tel .: (048) 7659097
e-mail: kaf_vhse @ ukr.netkaf_vhse @ ukr.net

Подати документи