(сайт знаходиться в режимі бета тестування)
Одеський державний
аграрний університет

Кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

 

 

Завідувач кафедри,
кандидат ветеринарних наук, доцент
Коренєва Жанна Борисівна

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада

П.І.Б.

Д. мед. н., професор

Сукманський Олег Іванович

Д. вет. н., професор

Скрипка Марина Вікторівна

К. вет. н., доцент

Гуніч Вікторія Володимирівна

К. вет. н., асистент

Запека Ірина Євгеніївна

К. вет. н., асистент

Пасніченко Олександра Сергіївна

Асистент

Голованова Анна Ігорівна

Ст. лаборант

Карпенко Валентина Андріївна

Ст. лаборант

Янковська Неллі Віталіївна

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:
•Анатомія свійських тварин
•Анатомія дрібних тварин
•Анатомія екзотичних тварин
•Морфологія, патоморфологія та судова ветеринарна медицина
•Ветеринарна онкоморфологія
•Патологічна анатомія та розтин
•Патологічна фізіологія
•Цитологія, гістологія, ембріологія

Історія кафедри
Історія кафедри починається з далекого 1938 року, коли почала відновлюватись робота факультету ветеринарної медицини при Одеському сільськогосподарському інституті, згідно “ Постанови Раднаркому СРСР”. Першим деканом факультету ветеринарної медицини став д.б.н. професор Жеденов Володимир Миколайович. В перші роки курс анатомії і гістології з ембріологією читав один з організаторів Одеського сільськогосподарського інституту професор Третяков Д. К. У 1944 році самостійну кафедру нормальної анатомії сільськогосподарських тварин очолював доктор біологічних наук, професор Жеденов В. М. В 1946 році відбувся перший випуск 27 ветеринарних лікарів (з 50-ти прийнятих на І курс у 1938) і в цьому була значна заслуга кафедри. У різний час завідувачами кафедри працювали: доцент Лук’янова В. П. (1962 – 1987), тимчасово старший викладач Вардіашвілі Е.Р., доцент Морозов В. В., з 1988 року по 1998 – доцент Костенко В. О. З лютого 1998 року за наказом ректора інституту кафедра була реорганізована в кафедру нормальної і патологічної анатомії під керівництвом д.в.н. професора Кривутенка О. І. В 2002 році, у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів факультету ветеринарної медицини, на базі існуючої кафедри була організована кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології і завідувачем якої призначено д.м.н, професора Сукманського О.І. З лютого 2005 року кафедру очолює к.в.н., доцент Коренєва Ж.Б., яка закінчила з відзнакою у 1987 році факультет ветеринарної медицини Одеського СГІ і є учнем професора Кривутенка О.І..
На кафедрі є – анатомійний та патанатомічний музеї та колекція гістологічних препаратів. В анатомічному музеї зібрано значну кількість сухих кісткових препаратів: 25 скелетів, 97 черепів, 168 грудних та тазових кінцівок різних видів тварин, 20 скелетів птиці, а також 64 муляжі різних органів, крім того є сухі м’язові препарати великої рогатої худоби, собак. Для самостійного опрацювання матеріалу по будові окремих органів, розташуванню судин та нервів є вологі препарати. В патологоанатомічному музеї нараховується є біля 500 музейних препаратів, які відображають основні патологоанатомічні зміни в органах і тканинах при різних захворюваннях, крім того є колекція гістологічних препаратів більш ніж 300 шт. Значна увага приділена виготовленню таблиць та слайдів, що містять сучасний матеріал. В музеях організовано робочі місця для самостійної роботи студентів з тем, які винесені програмою на самостійне опрацювання. Для теоретичної підготовки на кафедрі з кожної дисципліни є перелік навчальної та методичної літератури.

 

Подати документи