Кафедра епізоотології та паразитології

 

 

 

Завідувач кафедри ,
кандидат ветеринарних наук,
Гуменний Олег Григорович

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада П.І.Б.
Д. вет. н., професор Богач Микола Володимирович
Д. вет. н., професор Панікар Ігор Ігорович
К. вет. н., професор Пероцька Людмила Вадимівна
К. вет. н., доцент Іовенко Артем Володимирович
К. вет. н., доцент Чорний Віталій Андрійович
К. вет. н., асистент Пивоварова Ірина Вікторівна
К. вет. н., асистент Попова Ірина Михайлівна
Вет. лікар Горобей Світлана Павлівна
Ст. лаборант Стриженюк Варвара Станіславівна

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:
•Спеціальна епізоотологія
•Епізоотологія та інфекційні хвороби
•Епізоотологія та інфекційні хвороби
•Біобезпека біозахист та екологіяї
•Організація та економіка ветеринарної справи
•Організація та економіка ветеринарної справи
•Інвекційні хвороби продуктивних тварин
•Паразитологія та інвазійні хвороби
•Паразитологія та інвазійні хвороби
•Глобальна паразитологія
•Інфекційні хвороби продуктивних і непродуктивних тварин
•Інфекційні та інвазійні хвороби дрібних тварин
Історія Кафедри 
Кафедра епізоотології ветеринарного факультету Одеського сільськогосподарського інституту була організована у січні 1945 року. Її першим завідувачем стала доктор ветеринарних наук, професор Катерина Семенівна Шулюмова. У 1963 році кафедру очолив доктор ветеринарних наук, професор Іван Олексійович Ізмайлов. На той час його аспірантами були майбутні професори Євген Іванович Буряк та Валентин Якимович Атамась. Після виходу професора І.О. Ізмайлова на пенсію кафедрою завідував доцент Микола Іванович Федотов, а у 1985 році її очолив доктор ветеринарних наук, професор В.Я. Атамась, який керував нею упродовж 25 років. Під керівництвом професора В.Я. Атамася була обладнана науково-навчально-виробнича лабораторія епізоотології, мікробіології та вірусології, створена сучасна матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень і навчального процесу. Валентин Якимович Атамась залишив потужну наукову школу епізоотологів, був автором понад 100 наукових праць, а також підручників, довідників та словника. У 2001 році до складу кафедри епізоотології була приєднана кафедра паразитології, яку з 1973 року очолював доктор ветеринарних наук, професор Іван Лукич Тараненко, учасник Великої Вітчизняної війни і боїв за визволення Одеси. З 2011 до 2015 року кафедри епізоотології та паразитології і ветсанекспертизи та фармакології було об’єднано. Організовану кафедру епізоотології, паразитології та ветсанекспертизи очолював заслужений діяч науки і техніки України, доктор ветеринарних наук, професор Ковбасенко В.М. З 1 вересня 2015 року кафедру епізоотології та паразитології очолює кандидат ветеринарних наук Гуменний Олег Григорович, учень професора Атамася В.Я. Результати його наукових досліджень викладені у 30 наукових працях. Він постійно проводить консультації у понад 20-ти тваринницьких господарствах різних регіонів України з проблем заразної патології тварин і птиці.
В теперішній час на кафедрі викладаються студентам і магістрам наступні дисципліни: епізоотологія та інфекційні хвороби тварин, паразитологія та інвазійні хвороби тварин, організація та економіка ветеринарної справи, інфекційні хвороби продуктивних і непродуктивних тварин, глобальна паразитологія, інфекційні та інвазійні хвороби дрібних тварин та інші окремі розділи інфекційної та паразитарної патології по програмам, які розроблені викладачами кафедри. Навчальний процес забезпечують 2 доктора ветеринарних наук, професора; 3 доцента; 3 кандидати наук, асистенти; 1 лікар ветеринарної медицини; 1 старший лаборант.
Науково – педагогічна діяльність кафедри
Науково-дослідна робота викладачів та аспірантів кафедри присвячена прикладним темам: «Епізоотологічні та екологічні закономірності виникнення перебігу й поширення інфекційних хвороб тварин, як основа розробки методів, засобів і організаційних приципів щодо їх профілактики та ліквідації» та «Вивчення епізоотологічних закономірностей перебігу та окремі питання патогенезу паразитарних хвороб тварин і птиці в господарствах півдня України». Напрямок основних наукових розробок кандидата ветеринарних наук Гуменного О.Г. пов’язаний з вивченням проблем інфекційних захворювань репродуктивних органів у великої рогатої худоби та свиней. Досить результативною є наукова діяльність доцента М.В. Богача,який у 2008 році в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Кишкові інвазії індиків (поширення, патогенез, профілактика)». Сьогодні доктор ветеринарних наук Богач М.В. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків), а також членом експертної ради ДАК України з розгляду дисертацій із зоотехнії та ветеринарної медицини, студенти 3, 4 та 5 курсів. Члени цих гуртків виступають з доповідями на наукових студентських конференціях та приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і Всеукраїнських олімпіадах. Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами та НДІ ветеринарного профілю України, зокрема з кафедрою паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, кафедрою епізоотології та інфекційних хвороб тварин Дніпропетровського державного аграрно – економічного університету, кафедрою епізоотології та паразитології Сумського національного аграрного університету та багатьма іншими. В Одесі у 2001 році було засноване Міжнародне товариство епізоотологів Східної Європи. Першим президентом було обрано доктора вет. наук, професора Атамася В.Я. З 2009 року президентом цього товариства є професор Галатюк О.Є (Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича). Викладачі кафедри найбільшу увагу приділяють удосконаленню якості підготовки висококваліфікованих фахівців. Кафедра використовує в навчальному процесі кредитно-модульну та тестову системи контролю знань з акцентуванням уваги на самостійну роботу студентів. Науковці кафедри виступають з доповідями на районних і обласних тематичних семінарах перед ветеринарними спеціалістами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, підвищують кваліфікацію лікарів ветеринарної медицини, а також надають висококваліфіковану консультативну допомогу службі ветеринарної медицини з питань розробки заходів щодо ліквідації й профілактики найбільш небезпечних інфекційних та інвазійних хвороб тварин та птиці.

Контактна інформація
Tel .: (048) 7659097
e-mail: kaf_vhse @ ukr.netkaf_vhse @ ukr.net

Подати документи