(сайт знаходиться в режимі бета тестування)
Одеський державний
аграрний університет

Кафедра епізоотології та паразитології ім. професора Атамася В. Я.

Кафедра епізоотології та паразитології ім. професора Атамася В. Я.

в.о. завідувача кафедрою, д. вет. н.,

професор Панікар Ігор Ігорович

 

Кадровий склад кафедри

Д. вет. н., професор Богач Микола Володимирович
К. вет. н., доцент Пероцька Людмила Вадимівна
К. вет. н., доцент Іовенко Артем Володимирович
К. вет. н., доцент Чорний Віталій Андрійович
К. вет. н., асистент Пивоварова Ірина Вікторівна
К. вет. н., асистент Попова Ірина Михайлівна
Вет. лікар Горобей Світлана Павлівна
Ст. лаборант Стриженюк Варвара Станіславівна

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Спеціальна епізоотологія
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • Біобезпека, біозахист та екологія
 • Організація та економіка ветеринарної справи
 • Інфекційні хвороби продуктивних тварин
 • Паразитологія та інвазійні хвороби
 • Глобальна паразитологія
 • Інфекційні хвороби продуктивних і непродуктивних тварин
 • Інфекційні та інвазійні хвороби дрібних тварин
 • Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин
 • Виготовлення, контроль і застосування ветеринарних біологічних препаратів

Історія кафедри 

У складі Одеського сільськогосподарського інституту  кафедра епізоотології була організована у січні 1945 року. Її першим завідувачем стала доктор ветеринарних наук, професор Катерина Семенівна Шулюмова.

У 1963 році кафедру очолив доктор ветеринарних наук, професор Іван Олексійович Ізмайлов. На той час його аспірантами були майбутні професори Євген Іванович Буряк та Валентин Якимович Атамась.

Після виходу професора І. О. Ізмайлова на пенсію кафедрою завідував доцент Микола Іванович Федотов, а у 1985 році її очолив доктор ветеринарних наук, професор В. Я. Атамась, який керував нею упродовж 25 років.

У 1988 році до кафедри приєднали кафедру мікробіології, а у 1992 році курс фармакології був переданий кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи. Кафедра епізоотології і мікробіології проіснувала до 1996 року і по потенціалу професорсько-викладацького складу була на той час самою великою кафедрою інституту і України. До її складу входили п’ять докторів наук, вісім доцентів, чотири асистента.

Під керівництвом професора В.Я. Атамася була обладнана науково-навчально-виробнича лабораторія епізоотології, мікробіології та вірусології, створена сучасна матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень і навчального процесу. Валентин Якимович Атамась залишив потужну наукову школу епізоотологів, був автором понад 100 наукових праць, а також підручників, довідників та словника.

У 2001 році до складу кафедри епізоотології була приєднана кафедра паразитології, яку з 1973 року очолював доктор ветеринарних наук, професор Іван Лукич Тараненко, учасник Великої Вітчизняної війни і боїв за визволення Одеси.

З 2011 до 2015 року кафедра епізоотології та паразитології працювала у об’єднанні ізкафедрою ветсанекспертизи та фармакології.Об’єднану кафедру епізоотології, паразитології та ветсанекспертизи очолював заслужений діяч науки і техніки України, доктор ветеринарних наук, професор Ковбасенко В. М.

З 1 вересня 2015 року кафедру епізоотології та паразитології очолював кандидат ветеринарних наук Гуменний Олег Григорович, учень професора Атамася В. Я.

За рішенням Вченої ради Одеського державного аграрного університету у 2019 році кафедрі епізоотології та паразитології було присвоєно ім’я професора Атамася В. Я.

З 12 травня 2020 року обов’язки завідувача кафедри виконує доктор ветеринарних наук, професор Панікар І. І.

В теперішній час колектив викладачів кафедри пропонує студентам і магістрам такі дисципліни: епізоотологія та інфекційні хвороби тварин, паразитологія та інвазійні хвороби, організація та економіка ветеринарної справи, спеціальна епізоотологія та інші предмети інфекційної та паразитарної патології по програмам підготовки зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

За освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії (PhD) кафедра забезпечує підготовку аспірантів з таких дисциплін: Методологія організації і проведення наукових досліджень у ветеринарній медицині; Діагностика, лікування та профілактика паразитарних хвороб тварин; Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин; Виготовлення, контроль і застосування ветеринарних біологічних препаратів.

Контактна інформація
Tel .: (048) 7659097
e-mail: epizoo2016@ukr.net

Подати документи