Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

 

 

 

Завідуючий кафедри,
доцент, кандидат біологічних наук,
Крайнов Олег Олександрович

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада П.І.Б.
Професор, д. біол. н. Мілкус Борис Наумович
Доцент, к. с\г. н. Агєєва Олександра Валентинівна
Доцент, к. с\г. н. Балан Галина Олександрівна
Доцент, к. біол. н. Гуляєва Інна Іванівна
Доцент, к. біол. н. Попова Лариса Василівна
Асистент Губич Олена Юріївна
Ст. лаборант Щербакова Людмила Олександрівна
Ст. лаборант Шишкова Ольга Миколаївна

Викладачі, які працюють за сумісництвом

Професор, д. біол. н. Молодченкова Ольга Олегівна
Доцент, к. с\г. н. Вареник Борис Федорович
Доцент, д. с\г. н. Кривенко Анна Іванівна
Доцент, к. с\г. н. Зорунько Віктор Іванович

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
•Генетика
•Загальна мікологія
•Загальна ентомология
•Основи наукових досліджень в захисті рослин
•Вірусологія
•Кліщі
•Ентомологія
•Фітпатологія
•Селекція та насінництво. с-г. культур
•Фітофармакологія
•Прогноз розвитку шкідливих організмів.
•Ентомологія
•Фітопатологія
•Моніторинг шкідників с.-г. культур
•С.-г. ентомологія
•Загальна фітопатологія
•Загальна ентомологія
•С.-г. фітопатологія
•Фітофармакологія
•Селекція та насінництво с.-г. культур
•Біологічний захист рослин
•Насіннєзнавство
•Моніторинг шкідників с.-г. культур
•Спеціальна селекція с.-г. культур.
•Фітофармакологія
•Родентологія
•Антогогісти у захисті рослин від хвороб
•С.-г. фітопатологія
•Селекція та насінництво с-г. культур
•Основи карантину рослин
•Імунітет рослин
•Біологічний захист с.-г. культур
•Прогноз розвитку хвороб с.-г. культур
•Спеціальна генетика
•Методика і організація досліджень в селекції
•Насінництво і насіннєзнавство польових культур
•Насіннєзнавство польових культур
•Прикладна генетика з основами цитології
•Управління чисельністю комах-фітофагів
•Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин
•Патологія насіння
•С.-г. вірусологія
•Методологія і організація наукових досліджень у захисті рослин
•Комплексні системи захисту від хвороб
•Токсикологія пестицидів
•Епіфітотіологія
•Стандартизація і правознавство у захисті рослин
•Селекція окремих культур і сортознавство.
•Інтегрований захист рослин
•Методи селекційного експерименту
•Інтегрований захист рослин (в овочівництві або садівництві і виноградарстві)
•Агрофітонцидологія
•Методи досліджень у фітопатології
•Інтегрований захист рос.
•Імунологічний метод у захисті рослин
•Екологія патогенів
•Ідентифікація збудників хвороб с.-г. культур

Історія кафедри

У перші роки існування інституту курси з селекції, генетики та варіаційної статистики викладали на різних кафедрах: рослинництва, виноградарства, землеробства. Провідним лектором з цих курсів був один із засновників інституту та перший його ректор, доктор ботаніки, акад. АН України А. А. Сапегін. В 1926 році організовано кафедру генетики. Першими асистентами з генетики та селекції були Воробйов О.І., Ольшанський М.А., Фаворов А.М. згодом видатні вчені нашої країни. В 1937 році з ініціативи доцента Барановського Д.І. організовано самостійну кафедру селекції та генетики. Пізніше кафедру очолив Ларіонов Д.К., один із найстаріших агрономів насіннєзнавців держави. В цей час на кафедрі працювали проф. Воробйов А.І. та селекціонер член-коресопндент АН України Фаворов А.М. Лекції з теорії стадійного розвитку читав академік Лисенко Т.Д. В 1944-1947 роки кафедру очолив доцент Мірюта Ю.П., далі на протязі року кафедрою керував доцент Цуп В.П. З вересня 1948 по 1951 рік кафедру селекції та насінництва очолював академік Ольшанський М.А. З 1954 року по жовтень 1973 кафедру очолював доцент Мокров С.В.  З 1954 по 1973 р. керівництво кафедрою здійснював доц. С. В. Мокров, а потім до 1989 р. — проф. О. І. Рижеєва. У цей час при кафедрі активно працював студентський науковий гурток, чимало його учасників присвятили себе науковій роботі. Серед них багато відомих вчених: Президент, акад. УААН О. О. Созінов, акад. УААН С.Ф.Лифенко, доктори сільськогосподарських та біологічних наук А. А. Лінчевський, В. В. Бурлов, Ю. М. Сиволап, В. Д. Наволоцький, Г. В. Денисов, В.Т. Манзюк, П. Діакону та ін. З 1989 по 1996 р. кафедру захисту, селекції і генетики рослин очолював проф. В. М. Пильнєв. Він увійшов до історії ОДАУ як вихователь молодих наукових кадрів та студентів. Під його керівництвом сім аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації. Саме в цей час кафедра інтенсивно працювала над створенням сортів озимої м’якої пшениці і тритикале. На кафедрі стажувалися студенти іноземних держав, готували кандидатські дисертації вітчизняні та іноземні спеціалісти. За післявоєнні роки під керівництвом науковців кафедри кандидатські дисертації захистили 25 осіб. У 1996 р. кафедру селекції і генетики сільськогосподарських культур очолив доц., а пізніше — проф. В. П. Герасименко. У 2002 р. агрономічному факультету надано право випуску спеціалістів із захисту рослин. Тоді ж кафедру перейменовано на кафедру селекції, генетики і захисту рослин, а в 2009 р. — кафедру захисту, генетики і селекції рослин. У 2006 р. відбувся перший випуск агрономів із захисту рослин.  З 2014-2016 р.р. кафедру очолювала доцент, кандидат біологічних наук Попова Лариса Василівна.  З 2016 року кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Мілкус Борис Наумович. В 1966 році вступив до аспірантури Інституту виноградарства та виноробства ім. Таїрова, яку закінчив в 1969 році. В 1970 році захистив дисертацію, присвячену вивченню вірусних хвороб винограду в Україні, їх розповсюдженню та методам діагностики. З 1969 року продовжив роботу в ІВіВ їм. Таїрова. В 1983 році захистив докторську дисертацію. З 1993 року по 2000 рік проводив дослідження в Південно-Західному університеті штату Міссурі (США). З 2000 по 2006 рік працював завідуючим лабораторією вірусології і мікробіології в Розсадницькому комплексі по виробництву сертифікованого посадкового матеріалу винограду (Велика Доліна Овідіопольского району Одеської області). В цей час працював на посаді професора кафедри вірусології та мікробіології Біологічного факультету Одеського Національного університету. З 2010 року працює на кафедрі захисту, селекції та генетики рослин ОДАУ. Наукова робота полягала в вивченні вірусних хвороб зернових культур в Україні.  За час науково-педагогічної роботі під керівництвом Мілкуса Б.Н. були захищені 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук. З 2019 кафедру очолює доцент, кандидат біологічних наук Крайнов Олег Олександрович. Сьогодні на кафедрі працюють: доктори наук, професори Б. Н. Мілкус, О.О.Молодченкова, доценти В. І. Зорунько, О. В. Агєєва, Г. О. Балан, О. О. Крайнов, Б. Ф. Вареник; Попова Л.В., Кривенко А.І., І. І. Гуляєва, асистент Губич О.Ю. Кафедра захисту, генетики і селекції рослин є профільною. На ній викладаються дисципліни з селекції польових, овочевих і плодових культур, а також цикл дисциплін із захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Кафедра є випусковою за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин».
Кафедра співпрацює з такими провідними науково-дослідними установами: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр сортовивчення та насіннєзнавства, Науково-технологічний інститут «Біотехніка», Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція та інші, на базі яких студенти проходять виробничу практику і виконують дипломні роботи. Викладачі кафедри читають курси лекцій з таких дисциплін: «Селекція та насінництво польових, овочевих і плодових культур», «Генетика», «Сортознавство», «Насіннєзнавство», «Фітопатологія», «Ентомологія», «Фітофармакологія», «Фітосанітарний моніторинг», «Епіфітотіологія», «Прогноз розвитку шкідливих організмів», «Мікологія», «Вірусологія», «Карантин рослин» тощо. Викладачі кафедри приймають участь у підвищенні кваліфікації працівників системи держсортовипробування та насіннєвого контролю. Багато випускників кафедри селекції, генетики і захисту рослин успішно вступають до аспірантури як рідної кафедри, так і інших. Після завершення навчання і отримання диплому спеціаліста із захисту рослин, випускники кафедри працевлаштовуються в обласних і районних станціях захисту рослин, карантинних інспекціях усіх рівнів, агрофірмах, науково-дослідних установах, сільськогосподарських підприємствах тощо. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами агробіотехнологічного факультету. Щорічно за викладачами кафедри закріплюють 12–16 студентів ІІІ курсу для виконання наукових досліджень і написання дипломних робіт. Студенти беруть участь у державних наукових конференціях і міжвишівських предметних олімпіадах, друкують спільні з викладачами кафедри наукові статті. Значним досягненням науково-дослідної роботи кафедри є створення нових сортів озимої пшениці та тритикале і розроблення їх сортової агротехніки в степу України з впровадженням сортів у виробництво. Під керівництвом проф. О.І.Рижеєвої було створено сорт кормового соняшника «Печеніг». Він одержаний шляхом складної гібридизації, силосного напряму. Дає урожай зеленої маси 500–800 ц/га з вмістом білку 12,7%. На кафедрі здійснювалася селекція і насінництво вики озимої під керівництвом канд. с.-г. наук Є.С.Добрової. Були створені нові сорти вики озимої «Чорноморська» та «Українка», які в умовах Півдня України значно перевищували сорти-стандарти як за якістю зеленої маси, так і за продуктивністю насіння. Встановлено, що сорт «Чорноморська» при посіві в суміші з пшеницею дає максимальний урожай кормів, при нормі висіву 2,5+1,5–2,0 млн/га схожого насіння. У 1989 р. на кафедрі було організовано лабораторію селекції озимої пшениці та тритикале під керівництвом проф. В. М. Пильнєва. Спочатку створено сорт озимого кормового тритикале «Бузьке», на який одержано авторське свідоцтво Росії № 5831. Цей сорт упроваджено на теренах Північного Кавказу. Шляхом індивідуального добору з гібриду (Інгул х Гермес) х Амфідіплоід 3/5 створено сорт озимого кормового тритикале «Буяна». Сорт у середньому за три роки випробувань формує урожай зеленого корму 442 та зерна 42,3 ц/га. У 2002 р. сорт увійшов до реєстру сортів України, отримано патент. Створені нові сорти озимої м’якої пшениці «Хлібодарка 2» і «Гелея», які за роки вивчення давали урожай зерна 52,9 54,9 ц/га. Зерно нових сортів належить до 2 і 3 класів. Кафедра займається науковими розробками, викладачі спільно зі студентами проводять дослідження на базі дослідного поля навчгоспу ім. А. В. Трохимова. Співробітники кафедри під керівництвом проф. М. О. Кіндрука є розробниками національних стандартів у галузі насінництва сільськогосподарських культур. Зараз продовжується робота зі створення нових сортів озимої м’якої пшениці та тритикале зернового і кормового типів. У 2011 р. сорт «Візерунок» та «Заграва» занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Крім того, доц. В. І. Зорунько проводить роботу із виявлення і вивчення нових різновидів озимої м’якої та твердої пшениці. Сьогодні заявлено 11 нових різновидів «Triticum durum Desf» (матеріали ХІІ з’їзду українського ботанічного товариства, 2006 р.). Щорічно співробітники і викладачі кафедри публікують приблизно 20 статей у різних наукових виданнях України. Отримано вагомі результати науково-дослідної роботи (з 2000 р.):
1.Захищено 3 кандидатські (О. О. Крайнов, Л. П. Бондар та Гуляєва І.І.) та дві докторські (В. П. Герасименко та Кривенко А.І.) дисертації. 2.Зареєстровано сорти тритикале зернового та кормового типу: Буяна (2003 р.), Заграва (2011 р.) та Візерунок (2011 р.) у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
3.Повністю відновлено після загибелі у 2003 р. та поповнено колекцію сортів озимої пшениці, тритикале та ярого ячменю для навчальної роботи. Сьогодні вона нараховує: 98 сортів озимої м’якої пшениці (майже усі сорти одеської та краснодарської селекції створені за період наукової селекції), 37 сортів озимої твердої пшениці, 43 сорти тритикале, 18 сортів ярого та озимого ячменю). В наявності є усі необхідні для вивчення різновиди цих культур.
4.Відібрано, описано та зроблено гербарії семи нових різновидів озимої твердої пшениці. Вони були представлені на ХІІ з’їзді Українського ботанічного товариства (2006). Гербарій надіслано для реєстрації до ВІРу (м. Санкт-Петербург), яка відбулася у 2010 р. На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» та 203 «Садівництво та виноградарство». Мета відкриття аспірантури за спеціальністю 06.01.11 «Фітопатологія» — підготовка висококваліфікованих кадрів для наукової та педагогічної діяльності у ВНЗ, науково-дослідних установах та дослідних станціях, де вони зможуть вирішувати проблеми діагностики й ідентифікації найбільш шкідливих хвороб та розробляти методи боротьби з ними.  Південно-Західний регіон України є морськими воротами нашої держави, через котрі перевозиться багато рослинної продукції з усіх країн світу, якість якої необхідно перевіряти на високому науковому рівні. Агрокліматичні умови регіону дозволяють проводити різноманітні широкомасштабні наукові дослідження, що потребує підготовки фахівців високого наукового рівня.  На території Одеської області працюють науково-дослідні установи, які мають всесвітнє визнання та державне значення. У цих організаціях працюють чимало випускників кафедри. Селекційно-генетичний інститут — Центр насіннєзнавства займається різними дослідженнями, в тому числі і виведенням та селекцією стійких до хвороб сортів рослин. Інститут агропромислового виробництва південного регіону досліджує проблеми захисту овочевих культур відкритого та закритого ґрунту від хвороб. Інженерно-технічний інститут «Біотехніка» синтезує мікробіологічні препарати майбутнього, розробляє і впроваджує біологічні системи захисту від хвороб на різних культурах. Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин НААН України досліджує хвороби плодово-ягідних культур та розробляє і впроваджує нові системи інтегрованого захисту. Прикордонна державна інспекція з карантину рослин по Одеській області виконує догляд рослинної продукції, попереджає проникнення та забезпечує захист країни від карантинних хвороб зовні. В області функціонує велика кількість державних та фермерських господарств, які вирощують багато сільськогосподарської продукції для внутрішнього використання і експорту в інші країни. Обласна станція захисту рослин проводить постійний моніторинг фітосанітарного стану посівів та насаджень господарств області, прогнозує розвиток хвороб та рекомендує оптимальні ефективні методи захисту. Основні напрями наукових досліджень кафедри на 2018–2020 рр:
1.Селекція сільськогосподарських культур на імунітет до хвороб. Генетико-біологічне дослідження господарсько-корисних ознак та створення нових форм сільськогосподарських культур.
2.Моніторинг, етіологія і патогенез основних хвороб та шкідників сільськогосподарських культур
Основною експериментальною базою для проведення наукових досліджень є навчально-дослідне господарство Одеського державного аграрного університету та кафедра захисту, генетики і селекції рослин.

Контактна інформація
65012, м. Одеса, вул. Канатна 99, ауд. 333.
тел. 734-78-06
e-mail: kafedrazasity@gmail.com

Подати документи