Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії

 

 

 

Завідувач кафедри 
Хреновськов Едуард Іванович

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Декан, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Іщенко Ірина Олександрівна
Доцент, к. с. н. Петренко Світлана Олександрівна
Доцент, к. х. н. Пожарицький Олександр Пилипович
Доцент, к. х. н. Пєсарогло Олена Георгіївна
Доцент, к. б. н. Бондар Людмила Пилипівна
Доцент, к. б. н. Тихонов Павло Сергійович
Асистент, к. с. н. Тараненко Олена Георгіївна
 Асистент Дрьомова Наталія Вікторівна
Асистент Савчук Юрій Олексійович
Ст. викладач Бельдій Марія Григорівна
Старший лаборант Мельникова Лариса Юліївна
Старший лаборант Бикова Наталія Василівна

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

№ з/п Назва навчальної дисципліни Спеціальність Курс
1 Вступ до фаху 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

1
2 Основи наукових досліджень 203 садівництво та виноградарство 2
3 Плодівництво 201 агрономія
4 Виноградарство 201 агрономія
5 Ампелографія 203 садівництво та виноградарство 3
6 Розсадництво 203 садівництво та виноградарство 3
7 Виноградарство 203 садівництво та виноградарство 3
8 Бджільництво 201 агрономія

203 садівництво та виноградарство

3
9 Плодівництво 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

3
10 Товарознавство плодів, овочів і винограду 203 садівництво та виноградарство 4
11 Спеціальне плодівництво 203 садівництво та виноградарство 4
12 Технологія зберігання та переробки плодів, овочів та винограду 203 садівництво та виноградарство 4
13 Помологія 203 садівництво та виноградарство 4
14 Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства 203 садівництво та виноградарство
15 Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві 203 садівництво та виноградарство
16 Виноробство 203 садівництво та виноградарство
17 Сучасні технології садівництва і виноградарства 203 садівництво та виноградарство
18 Прогресивні технології у виноградному розсадництві 203 садівництво та виноградарство
19 Світові агротехнології у садівництві 203 садівництво та виноградарство
20 Прогнозування і програмування врожаю плодових культур та винограду 203 садівництво та виноградарство
21 Технології вирощування винограду заданих кондицій 203 садівництво та виноградарство
22 Прогресивні технології у розсадництві 203 садівництво та виноградарство
23 Стандартизація, сертифікація і метрологія 073 менеджмент 3
24 Хімія (комплексна) 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

1-2, 1т
25 Хімія біонеорганічна 211 ветеринарна медицина

212 ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

1
26 Хімія органічна 211 ветеринарна медицина

212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

1
27 Хімія неорганічна та аналітична 204 технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 1
28 Хімія органічна 204 технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 1
29 Хімія 208 агроінженерія 1, 1т
30 Ботаніка 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

1, 1т
31 Охорона земель 201 агрономія 2т, 4
32 Сучасні проблеми агроекології 201 агрономія
33 Екологічні проблеми землеробства 201 агрономія
34 Екологія з основами радіобіології 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

2, 1т
35 Основи екології 193 геодезія та землеустрій 2
36 Фізіологія рослин з основами біохімії 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

2, 1т
37 Квітникарство відкритого та закритого ґрунту 203 садівництво та виноградарство
38 Мікробіологія з основами вірусології 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

2
39 Декоративне садівництво 203 садівництво та виноградарство 4
40 Біохімія плодів, овочів та винограду 203 садівництво та виноградарство
41 Агрометеорологія 201 агрономія

202 захист і карантин рослин

203 садівництво та виноградарство

2

 

Історія кафедри

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії створена в 2014 році  шляхом об’єднання кафедри садівництва та виноградарства з кафедрою біології та хімії. До цього кожна з кафедр мали свою багаторічну історію.

Кафедра виноградарства та виноробства була створена у 1918 році у період становлення Одеського сільськогосподарського інституту (ОСГІ). Засновником і першим завідувачем кафедри став професор О.А. Кіпен (1918-1939рр.).У різні роки кафедрою керували видатні педагоги та вчені: член-кореспондент ВАСГНІЛ, академік Української сільськогосподарської академії, заслужений діяч науки УРСР, доктор сільськогосподарських наук, професор С.О. Мельник (1939-1968 рр.); заслужений працівник вищої школи України, кандидат сільськогосподарських наук, професор М.О. Дудник (1968-1990 рр.); кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ф.М. Гридін (1990-1991 рр.); з 1991 року і до теперішнього часу кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Е.І. Хреновськов. До викладацького складу кафедри входили: доценти Г.С. Молівер, І.І. Нежєнцев, А.М. Шумаков, В.К. Анісімова, В.І. Щигловська, М.С. Кричмар, М.М. Коваль, М.Х. Кошур, Т.Г. Борболюк, Е.В. Куліджанов, Н.В. Каменева; кандидати сільськогосподарських наук, асистенти В.М. Стрельцов, М.В. Ульяницька, А.О. Сікірницький, М.І Мелешко; асистенти Л.І. Бефані, В.М. Баркар, А.М. Могерчук, М.А. Задиряка; старший викладач В.А. Седлецький.Одночасно з навчальним процесом співробітники кафедри проводили наукову роботу в таких напрямках: створення нових столових сортів винограду; застосування нетрадиційних стимуляторів росту у виноградному розсадництві та виноградарстві; удосконалення технології вирощування щеплених саджанців винограду; розробка сортової диференційованої агротехніки винограду; розробка теоретичних основ біології цвітіння і запліднення виноградної лози; розробка технології виготовлення десертних вин в умовах південного степу України; розробка технології вирощування винограду на основі оновлення плантажу при різних схемах садіння та зрошення; розробка науково обґрунтованих режимів пастеризації різних типів виноградних вин. Результатами проведеної наукової роботи кафедри є винаходи та патенти.У першому напрямі на кафедрі функціонувала лабораторія виноградарства, яка була заснована видатним виноградарем академіком С.О. Мельником у 1963 році. За 35 років діяльності лабораторії до державного сортовипробування було прийнято 18 нових столових сортів винограду селекції ОСГІ. Серед них безнасінні: «Мечта», «Сюрприз», «Безнасінний Мельника», «Кишмиш ОСГІ», «Пам’яті Мельника»; рані великоплідні: «Янтар ОСГІ», «Восход», «Нектар», «Червоний», «Южанка ОСГІ», «Дієтичний», «Десертний ОСГІ», «Мускат чорноморський», «Пламя», «Ранній ОСГІ», «Юбілей ОСГІ», «Жемчужина ОСГІ».У 1997 році було районовано та внесено до Державного реєстру сортів рослин України сім сортів винограду: «Мечта», «Кишмиш ОСГІ», «Янтар ОСГІ», «Южанка ОСГІ», «Дієтичний», «Червоний», «Мускат чорноморський». В Росії районовано сорт «Безнасінний Мельника», в Узбекистані – «Сюрприз».За матеріалами наукових досліджень цієї лабораторії опубліковано понад 50 наукових праць, зокрема у виданнях «Ампелографія» та «Енциклопедія виноградарства». У 1999 році вийшов з друку підручник «Виноградарство» українською мовою, у 2008 році вийшло друге видання підручника «Виноградарство» під редакцією професора Е.І. Хреновськова. За наукову працю співробітники нагороджені золотими, срібними і бронзовими медалями ВДНГ. За другим напрямом кафедра вперше запропонувала нетрадиційні стимулятори росту у виноградному розсадництві та на плодоносних насадженнях, а саме: комплекс мікроелементів, органічні кислоти окремо і разом з мікроелементами, амінокислоти, фенілбіурети. На кафедрі розроблений спосіб визначення якості щеплених саджанців винограду, удосконалена технологія вирощування вегетуючих саджанців винограду. Уперше в історії виноградарства були розроблені теоретичні основи і запропоновані окремі прийоми сортової диференційованої агротехніки та направленого вирощування врожаю винограду заданих кондицій для багатьох районованих сортів, зокрема селекції ОСГІ. Розроблені теоретичні принципи додаткового запилювання функціонально-жіночих сортів винограду, що дозволило визначити кращі сорти-запилювачі для багатьох сортів. Рекомендовані методи виготовлення марочних десертних вин із сортів «Мускат гамбурзький», «Піно», «Каберне Совіньйон» в умовах степової зони України. Науково обґрунтовані режими пастеризації столових вин, які проваджені у виробництво. Розроблено комплекс агрозаходів для підвищення продуктивності існуючих виноградних насаджень, який передбачає оновлення плантажу, локальне внесення добрив, зрошення при різних схемах садіння. За 90 років кафедра випустила понад 3100, підготувала 11 докторів наук і 134 кандидатів наук. Вчені кафедри опублікували 45 підручників і методичних посібників, 51 монографію, 852 наукові статті. Отримали 24 авторських свідоцтва, 7 патентів, створили 18 нових сортів винограду.

Кафедру плодоовочівництва було створено в 1930 р. Її засновником і першим завідувачем став професор Юхим Миколайович Кіркопуло, який беззмінно очолював її колектив упродовж 36 років (1930-1967 рр). Талановитий педагог, відомий спеціаліст-практик у галузі плодівництва і декоративного садівництва, піонер упровадження культури персика в Одещині. Упродовж 1967-1985 рр. кафедру очолював доцент Олександр Григорович Онікійчук. З його ініціативи в 1968 році кафедру плодоовочівництва реорганізовано у дві кафедри — плодівництва та овочівництва. З 1985 по 2009 р. кафедрою плодівництва керував доцент А.П. Трофонюк. У 2009 р. кафедри плодівництва, виноградарства та виноробства було об’єднано в кафедру садівництва та виноградарства, завідувачем якої став проф. В.І Хреновськов. У різні часи на кафедрі працювали доценти В.А Єршова, А.К. Сміхун, А.І. Єршов, Дубіна Т.А., Петренко І.О.; асистенти К.Г. Герасименко, М.П Кабанов, Н.П. Скиртач, В.В Піскарьов, О.Б. Левін, Дремлюга Т.О., Романенко С., Мелешко. Співпрацівники кафедри постійно впроваджували у навчальний процес і виробництво новітні досягнення науки, передовий досвід і власні розробки. Зокрема, за їх безпосередньої участі, з 1980 р. було розроблено 12 проектів і в 19 господарствах Одещини закладено майже 900 га інтенсивних яблуневих, персикових, аличевих, черешневих і грушевих садів раціональних конструкцій. Саджанці для цих насаджень вирощувались у розсаднику навчгоспу «Червоний хутір». На основі наукових досліджень одержані наступні розробки: удосконалена стратифікація насіння підщеп у розсадниках; розроблена алейно-інтервальна система конструкцій саду; надані рекомендації щодо садіння в захисних смугах аличі та піщаної вишні; розроблений безпересадковий спосіб закладання насаджень персику; запропонована інтенсивна технологія вирощування кореневласних саджанців персику шляхом зеленого живцювання; удосконалена технологія вирощування саджанців яблуні з використанням механізованого зимового щеплення; виявлені кращі прищепно-підщепні комбінації спурових сортів яблуні для богарних умов Причорноморського степу Одеської області; рекомендована нова насіннєва підщепа для персику – гібрид «Супутник» (у 1990 р. внесена до державного Реєстру рослин України); для саду голландського типу яблуні виявлені більш ефективні інтродуковані сорти : «Аріво», «Еліза», «Голден Делішес Рейндерс».

Кафедру хімії було засновано в 1918 році. Упродовж перших років свого існування кафедра не мала хімічних лабораторій, тому базою для проведення лекцій і лабораторних занять були хімічні факультети тоді ще філії Новоросійського університету (нині – Національний університет ім. І.І. Мечникова) та Одеського педагогічного інституту. Викладання дисциплін забеспечували: професори Н.П. Павлов, К.В. Фльоров, П.І. Гончаров, доценти Т.Г. Ковальов, Д.І. Чотя, В.В. Іларіонов та ін. Загальнометодичне керівництво роботою кафедри здійснював завідувач навчальної частини інституту С.О. Мельник. У 1945-1956 рр. кафедру очолював професор С.М. Чуманов. У цей період всі хімічні дисципліни входили до однієї кафедри. Курс неорганічної хімії читали С.М. Чуманов, О.К. Добролюбський; аналітичної хімії – О.К. Добролюбський, Є.В. Буше, М.В. Родина; курс органічної, фізичної та колоїдної хімії Ф.Г. Криволапов. Після професора С.М. Чуманова кафедрою в різні роки завідували: доцент О.К. Добролюбський, професори В.О. П’янков, В.В. Тихомиров, потім  знову доцент О.К. Добролюбський. У 1947 році кафедрі було надано нове приміщення у дворі інституту – так званий хімічний корпус. Тоді ж відбулося розділення кафедри на дві: неорганічної хімії та органічної хімії. У 1972 р.  кафедри знову об’єднали. Упродовж 1979-2009 рр. кафедру очолював відмінник освіти України (2001 р.), кандидат хімічних наук, доцент О.П. Пожарицький,. У 2009-2014 рр. кафедра неорганічної та органічної хімії входила до складу кафедри ботаніки, екології та хімії, якою завідув професор С.С. Корлюк. На кафедрі активно проводилася науково-дослідна робота. З 1949 року колектив займався дослідження мікроелементів, вивчали вміст їх у ґрунті та рослинах, вплив на рослини. Очоливав цю роботу доцент О.К. Добролюбський. З ним працювали: В.К. Рижа, А.В. Славво, А.С. Внукова, І.В. Федоренко, М.М. Павленко, Г.М. Вікторова, М.В. Казакова, Р.А. Кисельова, В.Г. Страхов. Співробітники кафедри вивчали хімічний склад ґрунтів багатьох господарств Півдня України, встановлювали вміст у них найважливіших макро- і мікроелементів. За рекомендаціями кафедри вперше в СРСР, з метою збільшення врожайності та поліпшення якості винограду, під час обробки виноградників до бордоської рідини почали додавати мікроелементи. Наступним кроком в наукових дослідженнях кафедри стало вивчення закономірностей впливу різнометальних комплексів із біологічно активними лігандами на ріст і продуктивність сільськогосподарських культур. Ці дослідження проводять спільно з кафедрою загальної хімії і полімерів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (завідувач кафедри проф. І.Й. Сейфулліна, проф. О.Е. Марцинко). Зазначена тематика наукових досліджень була частиною кандидатської дисертації О.Г. Пєсарогло. Кафедра постійно вдосконалювала навчальний процес, оновлювала методичні матеріали. Вчені кафедри видали понад 50 методичних вказівок, навчальний посібник із грифом МОН України (О.П. Пожарицький). Викладачі проходять стажування у провідних ВНЗ Одеси. В 2001 році доцент О.П. Пожарицький у складі групи викладачів одеських ВНЗ стажувався у Массачусетському університеті (США). Упродовж багатьох років кафедра була базою для проведення Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, а в 2001-2002 р. Міжнародної олімпіади серед студентів країн СНД. Рівень організації та проведення олімпіад високо оцінений Міністерством освіти і науки України. Доцент О. П. Пожарицький був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України». У 2008 р. та 2010 р. доцент О.П. Пожарицький був призначений Міносвіти і науки України науковим керівником студентів і членом журі Міжнародної олімпіади з хімії в Ісламській Республіці Іран (м. Тегеран). У 2010 р. команда України під керівництвом . доцента О.П. Пожарицького зайняла 2 місце. У різні роки на кафедрі хімії працювали: доценти Т. М. Євстратьєва, І. Г. Костенко, Е. Л. Маркіна, О. М. Нєвська, В. Г. Страхов, Т. П. Чазова; ст. викладачі Л. Г. Міщенко, Ю. Ф. Сіньков, Л. А. Тітомир; асистенти Л. А. Бондаренко, Г. О. Чарська, ст. лаб. Л. Н. Порядіна, Т. А. Стецюк.

Кафедру ботаніки в Одеському сільськогосподарському інституті було створено в 1918 р. Активну участь в її організації брали видатні вчені, професори Браун А. А., Сапегін А. А.. За роки функціонування кафедри її очолювали багато видатних вчених: професори Боровиков Г. А., Бисарська М. А., Тихомиров Ф. К., доцент Навроцька А. А., професор Корлюк С. С.. До професорсько-викладацького складу кафедри у різні роки входили: професори Греневецький Б.Б., Зеленський Н.М., Щербак І.Д., Корлюк С.С.; доценти Дубровіна В.О., Петрова М.Ф., Чернишова З.С., Костюк П.Н., Демченко Н.І., Коломієць М.К., Волжина Т.С., Ходько А.І., Бондар Л.П.; асистенти Богданюк А.С., Тиарова З С., Колякіна Т.О., Шевчук О.Л., Васильков І.А., Дрьомова Н.В. Співробітники кафедри видали підручники, навчальні посібники (проф. Корлюком С.С., проф. Тихомировим Ф.К., доц. Навроцькою А.А.), методичні вказівки, які широко використовують викладачі, аспірантами та студенти. Підготовлені та захищено 18 дисертацій, зокрема 3 докторські. Завдяки багаторічній науковій роботі кафедри вивчено флору Північно-Західного Причорномор’я, котра налічує понад 1400 видів рослин. Внесено істотний вклад у анатомію і палінологію рослин. З анатомії плодових культур і винограду видано 4 монографії (проф. Тихомировим Ф.К., доц. Навроцькою А.А., доц. Ходько А.І., доц. Волжиною Т.С.). У 2014 р. було об’єднано три кафедри (садівництва та виноградарства, біології, хімії) в одну – кафедру садівництва, виноградарства, біології та хімії. Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво і виноградарство». Також бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Менеджмент», «Ветеринарна медицина». Сьогодні в розпорядженні кафедриобладнанні аудиторії, лабораторії, експериментальні бази у філіях, зокрема ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», ДП «Агро-Коблево», ДП «Южний», ПАТ «Чорноморська перлина», ТОВ «Шампань України», ТОВ «Шабо», ТОВ «Колос», ТОВ «Південьагропереробка» та ін. Кафедра допомагає науковим установам, фахівцям щодо розроблення планів заходів із розвитку виноградарства та виноробства, плодівництва. Постійно бере участь у підвищенні кваліфікації керівників і спеціалістів агропромислових комплексів області, проведенні консультацій, лекцій та регіональних семінарів.

Контактна інформація
Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії.
Тел. – 096261 25 січня
E-mail – vitis@ukr.net і sadvin_abt@ukr.net

Подати документи