Оголошення! Вакантні посади ОДАУ!

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

оголошує повторний конкурс на заміщення вакантних посад

науково-педагогічного персоналу:

1.Декан інженерно-економічного факультету – 1,0   ставка (1 особа)
2.Доцент кафедри геодезії та природокористування – 0,5   ставки (1 особа)
3.Асистент кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології – 0.75 ставки (1 особа)
4.Асистент кафедри генетики, розведення та годівлі с/г тварин – 0,75 ставки (1 особа)
5.Асистент кафедри генетики, розведення та годівлі с/г тварин – 0,75 ставки (1 особа)

Вимоги до претендентів: відповідна кваліфікація за дипломом про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою науково-педагогічною спеціальністю, та інші показники відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти в частині вимог до посад НПП).

Документи: заява на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографія (написана власноруч), дві фотокартки розміром 3×4 см, завірені ксерокопії (паспорта, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання); документи, які підтверджують підвищення кваліфікації; список наукових, навчально-методичних праць та винаходів; програма (проект) розвитку структурного підрозділу (факультету) для кандидатів на посаду декана.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс (до 6 грудня 2019 року) за адресою: 65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, головний корпус.  Питання житла обговорюється окремо.

Додаткові  відомості про умови конкурсу за телефоном:  784-57-31 (відділ кадрів).

 

 

 

 

 

 

 

Інші новини

Подати документи