Головна » Новини » Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм “Геодезія та землеустрій” зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм “Геодезія та землеустрій” зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

У період з 17 грудня по 19 грудня 2018 року в Одеському державному аграрному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Геодезія та землеустрій» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти і освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

Експертна комісія у складі: Петраковської Ольги Сергіївни, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури; Коротенка Григорія Михайловича, доктора технічних наук, професора кафедри геоінформаційних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Одеському державному аграрному університеті, повꞌязану з підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Геодезія та землеустрій».

З членами експертної комісії відбулася зустріч з керівництвом університету та факультету: в.о.ректора Мазуренко І.К., проректором з навчальної та методичної роботи Кучеренко Ю.Л., деканом інженерно-економічного факультету Островським П.І., заступником декана Смоленською Л.І., завідувачем кафедри землеустрою та кадастру проф. Михайлюком В.І., завідувачем кафедрою геодезії та природокористування доц.Александровським І.Р.

   

В ході роботи експертної комісії були проведені комплексні контрольні роботи.

У ході експертизи комісія перевірила та проаналізувала подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання