Головна » Навчальна робота

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Навчальна робота

Навчальний відділ є структурним підрозділом університету, який здійснює організацію навчального процесу в ОДАУ.

 

Співробітники навчального відділу

 

Кожум’якіна Валентина Григорівна – начальник відділу

Процепко Лілія Миколаївна – старший інспектор з видачі дипломів

Денисенко Людмила Павлівна – диспетчер відділу

Краюхіна Ганна Георгіївна – диспетчер відділу

Бушуєва Тетяна Сергіївна – адміністратор з обслуговування інформаційних систем

Кондрашова Тетяна Миколаївна – інспектор з контролю за платним навчанням

 

Функції навчального відділу:

 

– Участь у розробці навчальних та робочих планів, графіку навчального процесу;

– Складання розкладів навчальних занять, модульного контролю знань студентів, заліків, семестрових та державних екзаменів;

– Формування навчального навантаження факультетів та кафедр і контроль за його виконанням викладачами університету;

– Контроль за рухом контингенту студентів та облік його чисельності;

– Підготовка та контроль за оформленням матеріалів методичного забезпечення заліково-екзаменаційних сесій;

– Організація бланкового забезпечення навчального процесу.


Одеський державний аграрний університет має найвищий IV рівень акредитації, що дозволяє здійснювати триступеневу підготовку фахівців:

– Бакалаврів

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Магістрів

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 


Правила призначення академічних стипендій в ОДАУ

Текст документа у посиланні

Рейтинг студентів

 


Навчально-методична документація

 1. Положення про самостійну роботу студентів в Одеському державному аграрному університеті
 2. Положення ККР
 3. Положення про практику
 4. ПАМ’ЯТКА викладачу при підготовці тестових завдань
 5. Рекомендації зі створення та видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури
 6. План підвищення кваліфікації 2016-17р
 7. Положення ПК зі змінами 2016
 8. Про метод комісії ФАКУЛЬТЕТІВ 2016
 9. Про метод раду

Положення

 1. Положення про переведення студентів ОДАУ
 2. Положення про вибіркові дисципліни в Одеському державному аграрному університеті
 3. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 
 4. Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт.
 5. Положення про проведення практичної підготовки студентів 
 6. Положення про систему оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти

 

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання