Головна » Навчальна робота

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Навчальна робота

Перший проректор організовує та координує діяльність Університету з навчальної та навчально-методичної  роботи.

Малащук Оксана Степанівна

кандидат економічних наук, доцент, докторант

Адреса: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 13, навчальний корпус № 2, каб.207

тел.: (048)784-57-21;

e-mail: оsmalashcuk@gmail.com

 

Підрозділи які підпорядковані першому проректору
     Навчальний відділ – структурний підрозділ Університету, який здійснює функції керівництва, координації, контролю за плануванням та організацією освітнього процесу.
Керівник навчального відділу
Кожем’якіна Валентина Григорівна
Телефон (048)724-34-44, (048)734-79-75
E-mail: navchalny.viddil@gmail.com
Адреса: м. Одеса, вул. Канатна 99, навчальний корпус №1, каб.130

 Співробітники навчального відділу

Процепко Лілія Миколаївна – старший інспектор з видачі дипломів;

Денисенко Людмила Павлівна – диспетчер відділу;

Краюхіна Ганна Георгіївна – диспетчер відділу;

Бушуєва Тетяна Сергіївна – адміністратор з обслуговування інформаційних систем;

Кондрашова Тетяна Миколаївна – інспектор з контролю за платним навчанням.

 

Функції навчального відділу:

– Участь у розробці навчальних та робочих планів, графіку навчального процесу;

– Складання розкладів навчальних занять, модульного контролю знань студентів, заліків, семестрових та державних екзаменів;

– Формування навчального навантаження факультетів та кафедр і контроль за його виконанням викладачами університету;

– Контроль за рухом контингенту студентів та облік його чисельності;

– Організація бланкового забезпечення навчального процесу.

 

 

Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ Університету, який планує,  організовує, контролює управління навчальною і науково-методичною діяльністю та роботу з підвищення кваліфікації і стажування науково-педагогічних працівників Університету.

Керівник навчально-методичного відділу

Соловйова Лілія Анатоліївна

Телефон (048)784-57-23

E-mail: metod206@gmail.com

Адреса: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 13, навчальний корпус № 2, каб.206

Співробітники навчально-методичного відділу:

Біла Юлія Олександрівна – методист

Ткаченко Ірина Євгенівна – методист

Давиденко Світлана Миколаївна – адміністратор системи

Бобкова Валентина Леонідівна – провідний фахівець

 

Функції навчально-методичного відділу:

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом університету, що забезпечує навчально-методичну та організаційно-методичну допомогу науково-педагогічним  працівникам університету і безпосередньо підпорядковується першому проректору.

Навчально-методичний відділ веде документацію, що відображає роботу самого відділу, кафедр, методичних комісій факультету та методичної ради університету.

Специфіка роботи навчально-методичного відділу:

–   надання консультативної методичної допомоги професорсько-викладацькому складу, кафедрам і факультетам університету

–   здійснення контролю за методичним забезпеченням навчального процесу;

– забезпечення своєчасного оформлення документації та контролю за проходженням  підвищення кваліфікації (стажування)  науково-педагогічних працівників університету;

– зарахування на  підвищення кваліфікації (стажування) викладачів з інших навчальних закладів;

– аналіз якості навчання шляхом проведення оцінювання залишкових знань студентів, контролю за перебігом іспитових сесій.

 

 

 

 

 


Навчально-методична документація

 1. Положення про самостійну роботу студентів в Одеському державному аграрному університеті
 2. ПАМ’ЯТКА викладачу при підготовці тестових завдань
 3. Рекомендації зі створення та видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури
 4. План підвищення кваліфікації 2016-17р
 5. Положення ПК зі змінами 2016
 6. Про метод комісії ФАКУЛЬТЕТІВ 2016
 7. Про метод раду
 8. Лист міністерства освіти і науки України щодо забезпечення академічної доброчесності

Положення

 1. Положення про переведення студентів ОДАУ
 2. Положення про вибіркові дисципліни в Одеському державному аграрному університеті
 3. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 
 4. Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт.
 5. Положення про проведення практичної підготовки студентів 
 6. Положення про систему оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти
 7. Положення ККР
 8. Положення про практику
 9. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському державному аграрному університеті

 

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання