Вступні випробування

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
 
 
 

 

Спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”

1. Програма фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти ступеня “Магістр” на основі ступеня “Бакалавр” та ОКР “Спеціаліст”

2. Програма фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти  ступеня “Магістр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст” за спорідненими спеціальностями

 

Спеціальність 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”


Агробіотехнологічний факультет

Спеціальність 201 «Агрономія»

 
 
 
 
 

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

 

 


Інженерно – економічний факультет

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за спорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма комплексного фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Спеціаліст”, “Магістр”, здобутого за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма комплексного фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за неспорідненими спеціальностями на другий курс (з нормативним терміном навчання)

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Спеціаліст”, “Магістр”, які мають диплом вищої освіти за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” на базі ОКР “Бакалавр”, здобутого за спорідненими спеціальностями

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” на базі ОКР “Спеціаліст”, освітнього ступеня “Бакалавр”, “Магістр”, здобутого за неспорідненими спеціальностями

Програма комплексного фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” на базі ОКР “Бакалавр”, здобутого за неспорідненими спеціальностями

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за спорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”  здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за неспорідненими спеціальностями на другий курс (з нормативним терміном навчання)

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”  здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”  здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр” на базі ОКР “Спеціаліст”, освітнього ступеня “Бакалавр”, “Магістр”, здобутого за неспорідненими спеціальностями на третій курс (з нормативним терміном навчання)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Бакалавр”  для вступників, які мають диплом вищої освіти за неспорідненими спеціальностями

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”  здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” на базі ОКР “Спеціаліст”, освітнього ступеня “Бакалавр”, “Магістр”, здобутого за неспорідненими спеціальностями

Спеціальність 051 “Економіка”

 
 

Програма фахового вступного випробування здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за неспорідненими спеціальностями 

Програма вступного випробування (співбесіди) здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за неспорідненими спеціальностями

Програма фахового вступного випробування здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка»

Спеціальність 193 “Геодезія та землеустрій”

 

Спеціальність 208 “Агроінженерія”

 
 

 


Програми вступних випробувань з іноземної мови


Програма вступних випробувань з математики

Програма  вступних випробувань з Математики на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня  “Бакалавр”


Програма вступних випробувань з історії України

Програма  вступних випробувань з Історії України  для вступних іспитів та співбесіди


Програма вступних випробувань з української мови і літератури

Програма вступних випробувань з Української мови і літератури для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»


Програма вступних випробувань з хімії

Програма вступних випробувань з Хімії на основі повної загальної середньої освіти


Програма вступних випробувань з біології

Програма  вступних випробувань з Біології на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня  “Бакалавр”


Програма вступних випробувань з фізики

Програма  вступних випробувань з Фізики здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти


Програма вступних випробувань з географії

Програма  вступних випробувань з Географії здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Подати документи