Строки прийому документів

Одеський державний аграрний університетприймає на навчання за денною та заочною формами дляздобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на перший курсна другий (третійкурс(з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

Одеський державний аграрний університет здійснює прийом для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (співбесіда) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступіньбакалавра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).   Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови.

Для здобуття ступеня магістра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) в межах відповідної галузі знань, передбачено проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Подати документи