Одеський державний
аграрний університет

Розклад вступних випробувань

Розклад вступних випробувань

  1. Розклад консультацій та іспитів з конкурсних предметів для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітнього рівня “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб
  2. Розклад консультацій та фахових іспитів з конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для одержання ступеню бакалавр на основі ступеню вищої освіти “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” на заочну форму навчаняя
  3. Розклад консультацій та вступних випробувань з конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеню “магістр” на основі здобутого ступеню вищої освіти на заочну форму навчання спеціальностей галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”
  4. Розклад консультацій та фахових випробувань з конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеню “магістр” на основі здобутого ступеню вищої освіти  на заочну форму навчання (крім спеціальностей галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”)
Подати документи