Публічні закупівлі

Термін навчання: 2 дні

Чисельність групи: min – 6 осіб, max – 15 осіб;

Початок курсів – травень 2020 року

 

Протягом навчання будуть розглянуті такі основні теми:

 

Тема 1. Державна політика у сфері закупівель. Функціонування системи закупівель в Україні.

Питання, що розглядаються: Історія розвитку системи закупівель в контексті соціальних, економічних та політичних процесів в Україні. Засади побудови та функціонування системи закупівель. Основні принципи здійснення закупівель.

Функції та права органів, які здійснюють контроль та регулювання у сфері закупівель. Зміст та порядок проведення моніторингу закупівель та практика його проведення. Роль громадянського суспільства у сфері здійснення закупівель; дотримання замовниками законодавства у сфері закупівель та відповідальність за його порушення.

 

Тема 2. Організація закупівель.

Питання, що розглядаються: Способи організації закупівельної діяльності замовником. Порядок утворення та головні функції тендерного комітету, а також права, обов’язки і відповідальність голови, секретаря та інших членів тендерного комітету. Порядок визначення уповноваженої особи (осіб), а також її права, обов’язки та відповідальність. Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб). Особливості взаємодії тендерного комітету (комітетів) та уповноваженої особи (осіб).

 

Тема 3. Планування закупівель.

Питання, що розглядаються: Планування закупівель як передумова здійснення процедур закупівель (форма річного плану закупівель, додаток до річного плану та вимоги щодо їх заповнення та оприлюднення). Визначення потреб замовника, специфікацій, кваліфікаційних вимог до учасників та вивчення ринку щодо предмета закупівлі. Порядок визначення предмета закупівлі. Порядок оприлюднення інформації.

 

Тема 4. Електронна  система закупівель. Процедури закупівлі.

Питання, що розглядаються: Правила та принципи роботи електронної системи закупівель. Види процедур закупівель та їх загальна характеристика.

Порядок підготовки та затвердження тендерної документації. Вимоги до складу тендерної документації та її оприлюднення. Примірна тендерна документація.

 

 

 

Тема 5. Відкриті торги як основна процедура закупівлі.

Питання, що розглядаються: Застосування процедури відкритих торгів: умови, строки та етапи. Інформування щодо проведення процедури відкритих торгів. Проведення електронного аукціону та розкриття тендерних пропозицій. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій. Відхилення тендерних пропозицій.

Порядок організації та проведення процедури закупівлі “конкурентний діалог”.

Порядок організації та проведення переговорної процедури закупівлі.

 

Тема 6. Оскарження  та відповідальність у сфері закупівель

Питання, що розглядаються: Повноваження органу оскарження. Порядок оскарження процедур закупівель суб’єктом оскарження в органі оскарження. Права і обов’язки сторін під час оскарження процедур закупівель в органі оскарження. Правові наслідки прийняття рішення органом оскарження.

Поняття та види юридичної відповідальності. Аналіз типових порушень під час здійснення закупівель. Порядок притягнення до відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері закупівель.

Подати документи