Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра землеустрою та кадастру

Кафедра землеустрою та кадастру

Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор,

Михайлюк Віктор Іванович.

тел. (048) 784-57-28.

 Кафедра включає в себе три секції: математики, меліорації і ґрунтознавства, земельного кадастру.

На кафедрі читаються: законодавче забезпечення кадастру нерухомості,  земельний кадастр, кадастр природних ресурсів, містобудівний кадастр, кадастр населених пунктів, автоматизовані земельно-кадастрові системи (АЗКС), оцінка та ринок земель і нерухомості, моніторинг земель, управління земельними ресурсами, організація планування землевпорядного виробництва, інвестиційний аналіз, фінансово-економічна діяльність, ґрунтознавство, меліорація земель і ГТС, вища математика, математичні методи та моделі, методи наукових досліджень, метрологія і стандартизація.

Науково-дослідна робота кафедри.Кафедра земельного кадастру виконує НДР за темами:

1)  Розробка наукових засад ефективного використання і охорони земель в південно-західному регіоні України.

2)  Еколого-меліоративні проблеми зрошуваного і постзрошуваного землеробства півдня України.

Метою і задачами НДР є вдосконалення теоретичних та методичних основ управління системою використання земельних ресурсів, наукове обґрунтування структури земельних угідь, встановлення ґрунтово-географічних закономірностей формування ґрунтового покриву в Північно-Західному Причорномор’ї, розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій  сільськогосподарського виробництва в південно-західному регіоні України.

У 2010-2014 році на кафедрі захищено три кандидатські дисертації – Мовчан Тетяною Вікторівною (науковий керівник проф. Ступень М.Г.), Морозом Григорієм Богдановичем (науковий керівник проф. Михайлюк В.І.), Ожован Оленою Олександрівною (науковий керівник проф. Михайлюк В.І.).

Кафедра є одним з виконавців Національного інноваційного кластеру «Родючість грунтів». Поставлена мета розробити інструментарій для діагностики еволюції грунтів і грунтового покриву в умовах динамічного середовища, а також встановити параметри трансформації грунтів південного Степу. На даному етапі розроблена  модель  ґрунтоутворення  в  перехідних  (буферних)  смугах  між  грунтово-географічними  зонами  –  концепція  педоекотону,  що  стала  інструментом  для  характеристики  структури  і  динаміки  контакту  чорноземів  і  каштанових  ґрунтів  у  Північно-західному Причорномор’ї.  Проведено розмежування середнього та сухого Степу, визначальним критерієм якого є наявність подвійної екотональної межі між чорноземами південними і темно-каштановими ґрунтами. Встановленимипараметрами структури ґрунтового покриву середньо-сухостепового педоекотону обґрунтовано  проведення  межі  між  Середнім  та  Сухим  Степом  по  одній  з педоекотональних  меж  –  фронту  наступу  чорноземів південних на темно-каштанові ґрунти, який вздовж чорноморського узбережжя у сучасних природно-кліматичних умовах проходить по Сасицько-Березанському лиману. Проведена параметризація властивостей грунтів, у тому числі т.з. «перехідних», встановлені їх характерні діагностичні ознаки, серед яких найбільш надійними є показники гумусового стану, особливо показники оптичної щільності гумінових кислот. Проаналізовані особливості антропогенної трансформації грунтів, враховуючи катенарну диференціацію грунтового покриву і використавши метод порівняння орного і підорного шару. (Опубліковано: Мороз Г.Б., Михайлюк В.І. Ґрунти середньо-сухостепового педоекотону Північно-західного Причорномор’я. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 184 с.)

Встановлені географічні особливості трансформації гумусового стану ґрунтів за комплексом окремих показників, у тому числі с використанням  матеріалів великомасштабних обстежень ґрунтів 1914-1915  років, що проводилися під керівництвом проф. О.Г.Набоких; розроблені картограми вмісту гумусу станом на початок ХХ і ХХІ ст. Проаналізовані буферні властивості ґрунтів Північно-західного Причорномор’я за результатами встановлення широкого спектру показників їх кислотно-основної буферності та содостійкості. Удосконалено систему діагностичних критеріїв ґрунтів шляхом залучення параметрів показників оптичної щільності гумінових кислот, якісного складу гумусу та кислотно-основних буферних властивостей ґрунтів.

Розроблені рекомендації для підвищення продуктивності вторинно-солонцюватих чорноземів південних, що виведені зі зрошення.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання