Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра землеустрою та кадастру

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Кафедра землеустрою та кадастру

Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор,

Михайлюк Віктор Іванович.

тел. (048) 784-57-28.

 Кафедра включає в себе три секції: математики, меліорації і ґрунтознавства, земельного кадастру.

На кафедрі читаються: законодавче забезпечення кадастру нерухомості,  земельний кадастр, кадастр природних ресурсів, містобудівний кадастр, кадастр населених пунктів, автоматизовані земельно-кадастрові системи (АЗКС), оцінка та ринок земель і нерухомості, моніторинг земель, управління земельними ресурсами, організація планування землевпорядного виробництва, інвестиційний аналіз, фінансово-економічна діяльність, ґрунтознавство, меліорація земель і ГТС, вища математика, математичні методи та моделі, методи наукових досліджень, метрологія і стандартизація.

Науково-дослідна робота кафедри.Кафедра земельного кадастру виконує НДР за темами:

1)  Розробка наукових засад ефективного використання і охорони земель в південно-західному регіоні України.

2)  Еколого-меліоративні проблеми зрошуваного і постзрошуваного землеробства півдня України.

Метою і задачами НДР є вдосконалення теоретичних та методичних основ управління системою використання земельних ресурсів, наукове обґрунтування структури земельних угідь, встановлення ґрунтово-географічних закономірностей формування ґрунтового покриву в Північно-Західному Причорномор’ї, розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій  сільськогосподарського виробництва в південно-західному регіоні України.

У 2010-2014 році на кафедрі захищено три кандидатські дисертації – Мовчан Тетяною Вікторівною (науковий керівник проф. Ступень М.Г.), Морозом Григорієм Богдановичем (науковий керівник проф. Михайлюк В.І.), Ожован Оленою Олександрівною (науковий керівник проф. Михайлюк В.І.).

Кафедра є одним з виконавців Національного інноваційного кластеру «Родючість грунтів». Поставлена мета розробити інструментарій для діагностики еволюції грунтів і грунтового покриву в умовах динамічного середовища, а також встановити параметри трансформації грунтів південного Степу. На даному етапі розроблена  модель  ґрунтоутворення  в  перехідних  (буферних)  смугах  між  грунтово-географічними  зонами  –  концепція  педоекотону,  що  стала  інструментом  для  характеристики  структури  і  динаміки  контакту  чорноземів  і  каштанових  ґрунтів  у  Північно-західному Причорномор’ї.  Проведено розмежування середнього та сухого Степу, визначальним критерієм якого є наявність подвійної екотональної межі між чорноземами південними і темно-каштановими ґрунтами. Встановленимипараметрами структури ґрунтового покриву середньо-сухостепового педоекотону обґрунтовано  проведення  межі  між  Середнім  та  Сухим  Степом  по  одній  з педоекотональних  меж  –  фронту  наступу  чорноземів південних на темно-каштанові ґрунти, який вздовж чорноморського узбережжя у сучасних природно-кліматичних умовах проходить по Сасицько-Березанському лиману. Проведена параметризація властивостей грунтів, у тому числі т.з. «перехідних», встановлені їх характерні діагностичні ознаки, серед яких найбільш надійними є показники гумусового стану, особливо показники оптичної щільності гумінових кислот. Проаналізовані особливості антропогенної трансформації грунтів, враховуючи катенарну диференціацію грунтового покриву і використавши метод порівняння орного і підорного шару. (Опубліковано: Мороз Г.Б., Михайлюк В.І. Ґрунти середньо-сухостепового педоекотону Північно-західного Причорномор’я. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 184 с.)

Встановлені географічні особливості трансформації гумусового стану ґрунтів за комплексом окремих показників, у тому числі с використанням  матеріалів великомасштабних обстежень ґрунтів 1914-1915  років, що проводилися під керівництвом проф. О.Г.Набоких; розроблені картограми вмісту гумусу станом на початок ХХ і ХХІ ст. Проаналізовані буферні властивості ґрунтів Північно-західного Причорномор’я за результатами встановлення широкого спектру показників їх кислотно-основної буферності та содостійкості. Удосконалено систему діагностичних критеріїв ґрунтів шляхом залучення параметрів показників оптичної щільності гумінових кислот, якісного складу гумусу та кислотно-основних буферних властивостей ґрунтів.

Розроблені рекомендації для підвищення продуктивності вторинно-солонцюватих чорноземів південних, що виведені зі зрошення.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання