Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра технічного сервісу та інженерної механіки

Кафедра технічного сервісу та інженерної механіки

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор

Мальцев Олександр Васильович

1 лютого 1986 року згідно з рішенням вченої ради інституту і наказом ректора на базі кафедри механізації та електрифікації сільського господарства був створений факультет механізації сільського господарства в складі якого вперше самостійно запрацювала кафедра експлуатації і ремонту МТП. Деканом факультету механізації сільського господарства і першим завідуючим кафедрою експлуатації та ремонту МТПз 1986 по 1988 р. був призначений кандидат технічнихнаук, професор Яковенко Анатолій Миколайович

 

 

Професор, к.т.н. Яковенко А.М.

З 1988 р. по 1997р. завідуючим кафедрою експлуатації та ремонту МТП працював  доктор технічних наук, професор Ігнатов Володимир Дмитрович. Основний напрямок його наукової діяльності – підвищення ефективності збирально-транспортних процесів.

Також у 1988р. від кафедри ЕРМТП відокремилась кафедра «Загально-технічних дисциплін» (завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор Мальцев О.В.), до складу якої входили доценти: Єлізаров С.П., Артьомов В.О., Конев С.В., Савченко О.Я., Агаркова О.М.,.Конева Л.Ф. На цій кафедрі викладались такі базові предмети для підготовки інженерів механіків як теоретична механіка, теорія механізмів і машин,  опір матеріалів, деталі машин.

З 1997р. по 2003р. завідуючим кафедрою експлуатації та ремонту МТП працював доктор технічних наук Топілін Геннадій Євгенович, а з 2003р. – працював професором кафедри. Напрямки його наукової діяльності: експлуатація і діагностика транспортних засобів та використання нафтопродуктів в агровиробництві. Він автор 12 монографій, 32 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, 180 розробок вченого впроваджені у виробництво. Під науковим керівництвом Топіліна Г.Є. було захищено 9 кандидатських дисертацій.

Професор,д.т.н. Топілін Г.Є.

З 2003 р. по 2009 роки кафедрою керувала доктор технічних наук, професор Євдокімова Алла Миколаївна. Основний напрямок її наукової діяльності – дослідження передових методів зміцнюючих технологій з метою підвищення зносостійкості деталей машин. Має 120 наукових праць, дві наукові монографії і навчальний посібник-довідник (2006 р.) «Технологія зміцнення машинобудівних матеріалів».

З вересня 2009 р. призначений завідуючим кафедрою ЕРМТП доктор технічних наук, професор Мальцев Олександр Васильович. Раніше професор О.В. Мальцев очолював кафедру загально технічних дисциплін, яка з вересня 2009р. увійшла до складу кафедрексплуатації і ремонту МТП та тракторів і автомобілів. З 2012 року кафедру ЕРМТП перейменовано в кафедру Технічного сервісу та інженерної механіки.

Тематика наукових досліджень кафедри сформована з урахуванням сучасних вимог с.-г. виробництва, традиційних напрямків та специфіки наукових шкіл .

Виконання робіт за вказаною темою виконують викладачі та співробітники кафедр за такими спрямуваннями:

«Удосконалення енергозберігаючих машин і технологій та підвищення ефективності їх використання в сільському господарстві »;

«Розробка енергозберігаючих технологій, підвищуючих ефективність експлуатації сільгосптехніки».

Для проведення наукових досліджень працівниками випускаючих кафедр, аспірантами, здобувачами та студентами використовується розроблене і виготовлене спеціальне оснащення: ­ установка для наплавлення спрацьованих поверхонь деталей сільськогосподарської техніки; тензометричне обладнання для дослідження процесів розбирання і складання пресових з’єднань; гальмівний стенд для випробовування двигунів внутрішнього згоряння; дослідна установка для фрикційної обробки сфер блоків аксіально-поршневих гідромашин; універсальна установка для дослідження в умовах знакозмінного й односпрямованого тертя або шліфування. Підготовка молодих наукових кадрів ведеться через аспірантуру.

 

На кафедрі читаються: Фізика, ПММ та інші експлуатаційні матеріали, механізація технологічних процесів, машиновикористання у рослинництві, основи аналізу технологічних систем, технічне обслуговування машин, технічне обслуговування машин для рослинництва, проектування технологічних процесів у рослинництві, теорія і технологія наукових досліджень, інженерні мережі та споруди, ремонт та обслуговування електрообладнання, теоретичні основи електротехніки, радіо електроніка, слюсарна справа, механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, надійність технологічних систем, гідропривід с.-г. техніки, основи аналізу технологічних систем, нарисна геометрія та інженерна графіка, прикладна математика, теоретична механіка та інші.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ


 

Мальцев Олександр Васильович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

В 1969 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, за спеціальністю  динаміка та прочність машин.

В 1992 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю – 05.02.02. – машинознавство та деталі машин.

 


Артемов Владислав Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1967 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, за спеціальністю динаміка та міцність машин.

В 1986 р. захистив дисертацію за спеціальністю 01.02.06. – динаміка і міцність машин, приладів та апаратури.

 

 

 


Конєв Сергій Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1974 р. закінчив Ленінградський інститут авіаційного будування за спеціальністю електротехніка.

В 1978 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.02.02. – машинознавство та деталі машин.

 

 

 


 

Мартинова Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент

В 1981 році закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю – теплогазопостачання та вентиляція.

В 2006 році захистила дисертацію за спеціальністю 05.23.05. – будівельні матеріали та вироби.

 


 

Єлізаров Сергій Павлович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1977 році закінчив Одеський політехнічний інститут, за спеціальністю – підйомно-транспортні машини.

В 1988 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.02.02. – машинознавство та деталі машин.

 

 


Домущі Дмитро Панасович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1990 році Одеський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю – механізація сільського господарства.

В 1996 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.20.03. – експлуатація, відновлення та ремонт с.-г. техніки.

 

 


Шевцов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1973 році закінчив Одеський політехнічний інститут, отримав  кваліфікацію – інженер-механік.

В 1980 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.02.02. – машинознавство та деталі машин.

 


 

 

Уминський Сергій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1986 році закінчив Одеський політехнічний інститут, за спеціальністю – технологія машинобудування.

В 1992 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.02.08. – технологія машинобудування.

 

 

 

 


 

Петров Леонід Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1973 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю – автомобільний  транспорт.

В 1985 році захистив дисертацію за спеціальністю – 05.20.01 – Механізація сільського господарства.

 

 


 

 

Макарчук Валентина Іванівна

Старший викладач

В 1989 році закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю – — механізація сільського господарства.

 

 

 


 

Устуянов Панас Дмитрович

Ассистент

В 1989 році закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю – механізація сільського господарства.

 

 


 

Сєнік Володимир Борисович

Асистент

В 2003 році закінчив Одеський державний аграрний університет за спеціальністю – механізація сільського господарства.

 

 

 


Наукові проблемні групи

Положення про студентські наукові проблемні групи

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання