Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва

Кафедра механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва

Кафедру МАСВ очолює кандидат технічних наук, доцент

Дударєв Ігор Іванович

Кафедра включає в себе три секції: механізація сільського господарства, охорона праці та БЖД, фізичне виховання.

На кафедрі читаються: Автоматика та автоматизація с. г. виробництва, аграрний сервіс, електрообладнання та електропривід, контрольно-вимірювальні прилади, матеріалознавство і ТКМ, машини і механізми в тваринництві, машини і механізми для переробки і зберігання с. г. продукції, машини та обладнання для тваринництва, машиновикористання в тваринництві, машиновикористання в переробних підприємствах, механізація та електрифікація с. г. виробництва, механіко-технологічні властивості с. г. матеріалів, моделювання технологічних процесів і систем, обладнання цехів для переробки продукції, основи технічної творчості, підйомно-транспортні машини, прикладні комп’ютерні технології, проектування технологічних процесів переробних підприємств, система точного землеробства, сільськогосподарські машини, сільськогосподарські меліорації, теорія с. г. машин, технічне обслуговування машин для переробки, технологія машинобудування, технологія переробки с. г. продукції, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, цивільна оборона, фізичне виховання.

 

Науково-дослідна робота кафедри.Наукова робота кафедри «Механізації та автоматизація сільськогосподарського виробництва» здійснюється у відповідності з напрямом науково-дослідної роботи кафедри. Дослідження передбачають подальше використання удосконалених способів вирощування та оброки сировини сільськогосподарського походження з забезпеченням знижених показників енергоспоживання, що дозволить підвищити ефективне керування технологічними процесами, та скоротити загальні витрати на виготовлення кінцевих продуктів без зміни за якісними показниками, при вирощуванні та обробітку сировини, а також під час її зберігання.

Багато уваги приділяється на кафедрі студентській науковій роботі. Результати студентських наукових досліджень стають здебільшого основою їх дипломних робіт стаціонарного та заочного відділень. Щороку на кафедрі захищається біля 60 таких дипломних робіт. Студенти факультету, що закріплені за кафедрою МАСВ, приймають активну участь у щорічних наукових студентських конференціях.

Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з такими науковими напрямками:

  1. Розробка техніки та технології переробки продукції рослинництва (доцент Дударєв І. І.). Удосконалення якості, конструкцій, машин  з метою комплексного дослідження будови зерна, встановлення матеріальних балансів харчових та кормових компонентів з оцінкою структурно-механічних та технологічних властивостей врахування яких при здійсненні технологічних процесів обробки зернових культур дозволяє здійснювати вибір найбільш раціональних режимів підготовки і обробки сировини, з модернізацією існуючого та розробкою складу обладнання, яке використовується при виробництві комбікормів, крупи, борошна на підприємствах агропромислового комплексу.
  2. Технологія очистки соняшникової олії. Удосконалення технології та створення і упровадження устаткування для отримання якісних сортів олії, в першу чергу, машин і апаратів для витяжки фосфатидів і комплексного очищення олії від різного роду домішок і інших несприятливих речовин, одночасно із дотриманням вимог екології до харчових продуктів  і підвищення енергетичної ефективності виробничих процесів (доцент Осадчук П. І.).
  3. Удосконалення технології та оптимізація режимів роботи ґрунтообробних машин. Розробка і удосконалення конструкції робочих органів ґрунтообробних машин, дослідження режимів їх роботи, які використовуються в рослинництві та виноградарстві.
  4. Удосконалення технології приготування кормів в тваринництві. Рентабельність  виробництва продукції тваринництва в основному залежить від собівартості виготовлення кормів. Розглядаються варіанти виробництва кормової продукції на основі дешевої сировини (відходи харчової промисловості) або використання високотехнологічних прийомів (методи теплової обробки – екструдування та гранулювання, також плющення, використання інфрачервоних променів, експандування) зі збереженням поживної цінності, високої якості кормосумішів та зменшенням енергозатрат.
  5. Розробка технологій, що підвищує довговічність деталей та вузлів сільськогосподарських машин, розробка прогресивних технологій, заснованих на закономірностях високошвидкісної фрикційної зміцнюючої технології з урахуванням закономірностей механіки матеріалів.

До цього входить:

підвищення зносостійкості поверхонь з прискореним утворенням білих шарів, підвищенням корозійної стійкості та опору дії абразиву.

окрім того, розробка методів фрикційного розрізу матеріалів з генеруванням знакозмінних деформацій.

 

Секція фізичного виховання

З введенням обов’язкових занять з фізичної культури в школах Радянського Союзу (1922 р.), а потім і у вищих навчальних закладах (1929 р.) були введені заняття з фізичного виховання і у Одеському сільськогосподарському інституті.

Обов’язкові заняття (практичні, методичні, контрольні) зі студентами інституту планувались для всіх курсів в обсязі 4-ох годин на тиждень і включались в розклад занять. В 1940 році наказом ВКВШ № 420 від 26.07.40 р. в Одеському сільськогосподарському інституті була створена кафедра фізичної культури, яка складалась з 4-ох викладачів, завідувача кафедри та одного старшого лаборанта. Завідувачем кафедри став старший викладач Ширяєв Ф.Г. Велика вітчизняна війна 1941 – 1945 рр. призупинила навчання студентів в нашому вузі.

З 1941 по 1945 рр. всі студенти та викладачі брали участь в обороні міста Одеси і в лавах Красної армії.

Після війни наказом № 108 від 10.09.1945 р. по Одеському сільськогосподарському інституту була створена кафедра «Військової справи». Завідувачем кафедри був призначений полковник Завялов А.Н. До складу кафедри увійшли також викладачі фізичного виховання Ширяєв Ф.Н., Шлимович С.Н., Кишнєвська Т.М. Кафедра проводила заняття не тільки з фізичного виховання, а й з військово-прикладної підготовки.

В 1950 році наказом Міністра вищої освіти СРСР у всіх вищих навчальних закладах країни були створені кафедри фізичного виховання та спорту. Згідно цього наказу була створена кафедра фізичного виховання та спорту і в нашому інституті. Завідувачем кафедри призначили старшого викладача Соколова П.М. На кафедрі працювали викладачі Саротян Д.П., Ананьєв П.Д., Палайфис В.П., Амоль Т.С.

В 1955 році виконуючим обов’язки завідувача кафедри був призначений старший викладач Ананьєв П.Д., який особливу увагу приділив розвитку спорту в інституті. За час його перебування на цій посаді було створено жіночу команду з волейболу, за яку виступали майстри спорту міжнародного класу Шурда Тамара, Ковальова Віра. Була створена жіноча команда зі спортивної гімнастики, яка на першості вузів УРСР займала призові місця протягом 10 років.

В 1974 році завідувачем кафедри було призначено Амаль Галину Сергіївну, яка обновила склад кафедри, запросила на роботу молодих викладачів: Сивороткіна Н.А., Халдея В.Л., Днукова А.Н., Калантаєвського С.Ю. Основною метою занять з фізичного виховання стало – удосконалення занять, спрямовуючи їх на пріоритетне вдосконалення особистих здібностей, розвиток самовиховної функції студента, формування його як громадянина, інтелігента та фахівця з хорошими показниками здоровя.

Розвиваються такі види спорту як футбол, легка атлетика, боротьба, гирьовий спорт, важка атлетика, втрачають свої позиції жіночий волейбол та спортивна гімнастика.

З 1980 року по 2006 рік кафедрою фізичного виховання керував доцент Халдей Валерій Леонідович. Перші роки його керування відзначаються підйомом спортивно-масової роботи як в самому інституті, так і на першостях м. Одеси, республіки. На вершині слави опинились такі види спорту як важка атлетика та ручний мяч (жінки), команди з яких неодноразово перемагали на республіканських та обласних змаганнях. Активізувалась методична робота, проводилась оцінка динаміки росту спортивної та фізичної підготовленості кожного студента. Змінами, які відбулись в країні на початку девяностих років, фізичне виховання та спорт прийшли в занепад. Протягом десяти років кафедра фізичного виховання не підготувала жодного майстра спорту чи кандидата в майстри спорту.

У змаганнях на першість ВУЗів м. Одеси команди інституту участі не приймали, а якщо й приймали, то тільки з окремих видів спорту і в загальному заліку займали 10 – 11 місця.

В 2006 році кафедру фізичного виховання обєднали з кафедрою безпеки життєдіяльності і була створена кафедра «Безпеки життєдіяльності і фізичного виховання». Завідувачем секції фізичного виховання став ст. викладач Турчак Володимир Федорович.

В 2009 р. кафедру приєднали до факультету механізації сільського господарства.

Наукова діяльність

Кафедра проводить науково-дослідну роботу по ініціативній темі «Аналіз травматизму, пожеж і вибухів на виробництві і в побуті».

Наукова робота викладачів кафедри направлена в першу чергу на забезпечення навчального процесу навчальними посібниками.

Доцент Москалюк І.В. проводить науково-дослідну роботу по темі «Шкідливі речовини і захист від них». Опубліковано 8 статей у фахових журналах.

Викладач Дядько І.І. закінчив аспірантуру і підготував дисертацію до захисту.

На кафедрі працює студентський науковий гурток з напрямку «Безпека життєдіяльності» під керівництвом Сакуна М.М.

На рахунку доцента Сакуна М.М. 5 авторських свідоцтв на винаходи і більше 50 наукових праць.

За останні роки колективом кафедри написано і видано 4 навчальних посібника з грифом Міністерства аграрної політики України:

  • «Охорона праці в галузях сільського господарства», 2007 р., 480с. (автори: доценти Сакун М.М., Осадчук І.П. , Осадчук П.І. , Столярова Т.В.);
  • «Охорона праці при вирощуванні сільськогосподарських культур»,  2009 р., 184 с. ( автори: доценти Сакун М.М. , Нагорнюк В.Ф., за редакцією Сакуна М.М.).          
  • Навчально – методичний посібник «Основи охорони праці»»  для проведення лабораторних і практичних занять, 208 с. (автори: доцент Сакун М.М., викладач Москалюк І.В.,   за редакцією Сакуна М.М.);
  • «Радіоелектроніка в геодезії», 218 с. (автори: доцент Сакун М.М., ст. викладач Паскаль О.О.,  за редакцією Сакуна М.М.).

Підготовлено навчально-методичний посібник «Цивільна оборона» для отримання грифа Міністерства освіти і науки України, 156с. (автори : доценти Сакун М.М., Нагорнюк В.Ф., Москалюк І.В., Чучуй В.П., за редакцією Сакуна М.М.).

Наукові гуртки

ПРОЦЕПКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри Механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва (секція фізичне виховання).

З 1988р. почав працювати в школы. У 1994р. закінчив Південно-Український педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. З 1999 року працює в Одеському державному аграрному університеті на кафедрі Фізичного виховання. Тренер чоловічої та жіночої команди ОДАУ з волейболу, та гирьового спорту.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання