Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра геодезії та природокористування

Кафедра геодезії та природокористування

АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ ІВАН РОМАНОВИЧ

Завідувач кафедри геодезії та природокористування,

кандидат військових наук, доцент

тел. 784-57-24

kafgeododau@ukr.net

        Дата народження: 14 листопада 1949 рік.

        З 1966 по 1969 рр. навчався в Одеському артилерійському училищі, по закінченнню якого проходив службу в повітряно-десантних військах.

        З 1974 по 1978 рр. навчався в Пензенському вищому артилерійському  інженерному училищі, яке закінчив з відзнакою і був назначений викладачем у Одеське вище артилерійське училище.

        З 1981 по 1984рр. навчався у ад’юнктурі Військової артилерійської академії. У 1984 році захистив дисертацію, виконану на спеціальну тему. В подальшому працював на посаді старшого викладача, заступника начальника та начальником кафедри стрільби та управління вогнем артилерії. В 1989р.присвоєно наукове звання доцент. В 1995 році за станом здоров’я звільнився зі Збройних сил України у військовому званні – полковник.

         У вересні 1999 року продовжив трудову діяльність в Одеському державному сільськогосподарському інституті (сьогодні  – Одеський державний аграрний університет) на посадах: доцент кафедри землевпорядкування і геодезії, завідувач кафедри геодезії, завідувач кафедри геодезії та природокористування на якій працює по теперішній час.

         Викладає дисципліни: “Геодезія”, “Супутникова геодезія та сферична астрономія”, “Вища геодезія”.

         Виконує обов’язки наукового керівника дипломних проектів студентів інженерного факультету ступеню “магістр” та освітнього рівня “спеціаліст” для слухачів відділення післядипломної освіти. Керівник наукового студентського гуртка. Керує науковою роботою на кафедрі і є керівником кафедральної науково-дослідної роботи “Розробка технології сумісного використання супутникових і традиційних засобів і методів побудови локальних геодезичних мереж в різних умовах навколишнього середовища”

          Автор і співавтор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.

Кадровий склад

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 • Топографія
 • Геодезія
 • Супутникова геодезія
 • Вища геодезія
 • Математична обробка геодезичних вимірювань
 • Геодезичні роботи при землеустрої
 • Фотограмметріяі дистанційне зондування
 • Картографія
 • Електронні геодезичні прилади
 • Топографічне креслення
 • Комп’ютерна графіка в землевпорядкуванні

Програми навчальних дисциплін

Програма дисципліни “Геодезичний моніторінг будівництва та реконструкції будівель та споруд”

Робоча програма дисципліни “Геодезичний моніторінг будівництва та реконструкції будівель та споруд”

Програма дисципліни “Геодезичні роботи при будівництві доріг”

Робоча програма дисципліни “Геодезичні роботи при будівництві доріг”

Програма дисципліни “Геодезичні роботи при плануванні територій населених пунктів”

Робоча програма дисципліни “Геодезичні роботи при плануванні територій населених пунктів”

Програма дисципліни “Інженерна геодезія”

Робоча програма дисципліни”Інженерна геодезія”

Програма дисципліни “Інженерна фотограмметрія”

Робоча програма дисципліни “Інженерна фотограмметрія”

Програма дисципліни “Метрологія та стандартизація в геодезії”

Робоча програма дисципліни “Метрологія та стандартизація в геодезії”

Програма дисципліни “Проектування і побудова опорних геодезичних мереж”

Робоча програма дисципліни “Проектування і побудова опорних геодезичних мереж”

Програма дисципліни “Цифрові плани і карти”

Робоча програма дисципліни “Цифрові плани і карти”

Робоча програма дисципліни “Інституційне забезпечення топографо-геодезичних робіт”

Робоча програма дисципліни “Комп’ютерні технології при геодезичних роботах”


Історія розвитку кафедри

геодезії та природокористування

На кафедрі геодезії та природокористування Одеського державного аграрного університету студенти серед інших вивчають одну із найстаріших наук – геодезію.

Зважаючи на різноманітність задач, які розв’язує геодезія, її поділяють на декілька навчальних дисциплін:

 1. Топографія;
 2. Геодезія;
 3. Вища геодезія;
 4. Супутникова геодезія;
 5. Фотограмметрія та дистанційне зондування місцевості;
 6. Інженерна геодезія;
 7. Картографія;
 8. Математична обробка геодезичних вимірювань та інші.

Архівні матеріали свідчать, що у 1930 році була кафедра геодезії, яка входила до складу факультету землевпорядкування. ЇЇ очільником був професор І.Д.Андросов. До складу кафедри входили: професор А.М.Котомін, доценти М.М. Іванов, М.О.Хренніков, Б.І.Козаков, О.К.Загурченко та інші. Навчальний процес формувався таким чином, щоб дати студентам ґрунтовні знання з тих предметів, що забезпечували вирішення питань, які вимагало виробництво. Оскільки всі викладачі мали великий досвід роботи – працювали у наркоматі землеробства, губернських землеуправліннях і дослідних станціях, то студентам сповна передавався їхній великий практичний досвід. Свідчення цьому: колектив кафедри проводив велику науково-дослідну роботу з дослідження зсувів в Одесі, вивчення векторних врівноважень тріангуляції. Результати досліджень, наукові праці друкувалися в журналі «Геодезист» та інших освітніх та галузевих виданнях.

Після Другої світової війни факультет землевпорядкування відновив свою роботу під керівництвом доцента Козакова Б.І., а потім професора М.А.Гендельмана. Кафедра геодезії входила в склад факультету.

У період освоєння цілинних земель Казахстану, а саме у 1961 році землевпорядний факультет Одеського сільськогосподарського інституту разом з викладачами і матеріально-технічною базою був переведений до міста Акмолінська Казахської РСР.

Набуття Україною Незалежності та проведення земельної реформи дали поштовх розвитку землевпорядної справи. Тому в 1993 році в ОСГІ була поновлена підготовка фахівців із спеціальності «Землевпорядкування» на агрономічному факультеті. В процесі становлення спеціальності і збільшення кількості студентів уже в 1996-1997 роках були відкриті кафедри: геодезії, яку очолив доцент В.М.Третенков і землевпорядного проектування, яку очолила Е.А.Шойхет. В 1998 році ці кафедри об’єднуються в одну з назвою – кафедра геодезії і землевпорядкування та завідуючим кафедри стала О.Ю.Власова.

У 1999 році відділення землевпорядкування на агрономічному факультеті переросло в самостійну структуру – факультет землевпорядкування, який очолила доцент О.Ю.Власова. В склад факультету увійшли три кафедри: земельного кадастру, землевпорядного проектування та кафедра геодезії під керівництвом доцента І.Р.Александровського. В період з 2002 по 2005 роки кафедру очолював доцент Ю.О.Доброжанський.

Кафедра геодезії була однією з провідних кафедр інституту, а з 30.11.2001 – університету. До її складу в різні періоди входили досвідчені фахівці і педагоги: В.О.Сульдін, М.М.Костючек, О.О.Літвиненко, О.О.Паскаль, В.М.Третенков, Г.М.Вовкодав, В.Ф.Кукуєв, І.О.Кисилева, С.І.Моісеєва, І.О.Літвиненко, О.С.Світенко, Ю.Є.Шпаковський, Т.В.Деркач, М.І.Шуляк, В.П.Кірса, О.Б.Мельник, П.В.Белінський.

За сумісництвом на кафедрі працювали в різні роки викладачі: М.М.Сакун, А.М.Сіваков, О.О.Дишлевой, І.Ф.Грозов, О.С.Чернієнко, С.В.Конєв, О.І.Коваленко.

Інженером на кафедрі працював В.Ф.Сістряк. Завідувачем лабораторії на кафедрі були А.К.Решетнікова, В.П.Кірса, Захарчук В.В. Лаборантами на кафедрі працювали О.М.Темна, В.Л.Бобкова, Н.М.Чернега, М.О.Бібік.

У 2016 році ухвалою вченої ради Одеського державного аграрного університету відбулася реорганізація кафедр, в результаті якої до складу кафедри геодезії долучили напрям землевпорядкування з колективом викладачів О.Ю.Власова, О.П.Панасюк, О.А.Череватий, Ю.Ю.Булаєва і старшими лаборантами Я.Б.Капуш і Т.Є.Косминою, перейменувавши на кафедру геодезії та природокористування. З 2005 року кафедру очолює доцент, кандидат військових наук І.Р.Александровський. Сьогодні на кафедрі геодезії та природокористування працюють дев’ять кандидатів наук: І.Р.Александровський, О.Ю.Власова, Р.Г.Юрковський, І.Л.Учитель, В.А.Фоменко, І.В.Леонідова, Д.В.Булишева, В.О.Артемов, О.С.Малащук; та старші викладачі: О.П.Панасюк, О.А.Варфоломеєва, В.І.Животін; три асистенти: О.А.Череватий, Д.В.Булишева, І.В.Леонідова і обслуговуючий персонал: інженер з технічних засобів навчання Г.Ф.Решетніков, старші лаборанти: К.А.Павлова, Я.Б.Капуш, О.В.Різник.

Кафедра геодезії та природокористування готує фахівців на інженерному та агробіотехнологічному факультетах.

Сьогодні викладачі кафедри читають курси із 18 дисциплін. З 2005 року на кафедрі запроваджено організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою. Заняття проводяться в аудиторіях і комп’ютерних класах, обладнаних сучасними приладами, приладдям для опрацювання матеріалів польових топографічних вимірювань, створення планів і карт. Навчальний процес забезпечений необхідною електронною технікою та комп’ютерними програмами. Студенти вивчають сучасні технології опрацювання топографо-геодезичних вимірювань, створення цифрових планів, ведення землевпорядної документації.

Особливим видом і специфікою навчального процесу кафедри геодезії та природокористування є навчальна практика. Практика відбувається влітку на спеціально підготовлених місцях. Основні завдання практики – оволодіння практичними навичками застосування сучасних новітніх геодезичних технологій і приладів.

Кафедра геодезії та природокористування забезпечена сучасними геодезичними приладами: комплектом двочастотних приладів GPS фірми Leica, електронними тахеометрами, лазерними рулетками, підземними трасошукачами, оптичними теодолітами та нівелірами, фотограмметричною станцією Delta (Україна) та фотограмметричною станцією фірми Leica (Швейцарія). Кафедра керує факультетським комп’ютерним класом. За останні десять років викладачі кафедри підготували понад 50 методичних рекомендацій, три навчальних посібники, опубліковано біля 100 наукових статей.

На кафедрі розроблено методичні рекомендації для написання дипломних проектів. Екзаменаційною комісією відмічається багато дипломних проектів виконаних на актуальні теми з обґрунтованими проектними рішеннями.

Науково-дослідна робота на кафедрі у 2015-2020 р.р. виконуватиметься за темою : «Розробка технології сучасного використання супутникових і традиційних засобів і методів побудови локальних геодезичних мереж в різних умовах навколишнього середовища» (на прикладі використання інтегрованого електронного тахеометра Leica TCR 1205+).

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжвузівських і міжнародних конференціях. На кафедрі захищено чотири кандидатські дисертації.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання