Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Завідувач к.е.н., доцент Галицький О.М.
Адреса: провулок Матросова, 6. Корпус № 4
тел.734-79-68
Викладачі кафедри:
1. К.е.н., доцент Галицький Олександр Миколайович
2. К.е.н., доцент Бахчиванжи Людмила Анатоліївна
3. К.е.н., доцент Лопотан Людмила Василівна
4. К.е.н., доцент Атамась Галина Павлівна
5. К.е.н., доцент Шевченко Аліса Анатоліївна
6. К.ю.н., доцент Дуліна Оксана Василівна
7. К.е.н., доцент Бурдейна Надія Миколаївна
8. К.е.н., доцент Голубков Євген Вікторович
9. К.е.н., доцент Шабатура Тетяна Сергіївна
10. К.е.н., асистент Петренко Ольга Павлівна
11. Ст. викл. к.е.н. Криницька Оксана Олександрівна
12. Ст. викл. Радутна Олена Василівна
13. Асистент Топов Аркадій Георгійович
14. Викл. Ковчук Валентина Михайлівна
15. Викл. Смирнова Ірина Іванівна
16. Викл. Черевиченко Неллі Анатоліївна
 
Лаборанти кафедри:
1. Ст. лаборант Шевченко Світлана Іванівна
2. Ст. лаборант Бойко Ніна Михайлівна
3. Лаборант Кушнір Світлана Василівна

Історія кафедри

Історія кафедри економічної теорії і економіки підприємства бере свій початок  з 1961 року. У відповідності з наказом ректора Одеського сільськогосподарського інституту № 304 від 2 листопада 1961р. була створена кафедра економіки сільського господарства, завідувачем якої було призначено к.е.н., професора, заслуженого працівника вищої школи Української РСР Муращенка М.К. Надалі  завідувачами кафедри були проф. Черно К.О., проф.. Лущук А.П, доц.. Тимчуренко А.М., доц.. Бахчиванжи Л.А.

В різний час на кафедрі працювали: професори:Муращенко М.К., Шавва К.І., Харьковський Д.Ф., Середа І.Е., Лущук А.П., Лупенко Ю.О., Дога В.С.; кандидати економічних наук, доценти: Бойко О.А., Вішетка Н.І., Вішліна Р.І., Гострик М.І., Дроздов О.М., Затворницький В.Д., Колесник Р.І., Кигим Л.В., Радченко О.П., Тараненко В.Ф., Тимчуренко А.М., Добринов А.С., Пазій Л.З., Васильєва Т.В., Острук С.Є., Тенішева Г.С., Бодильова А. Н., Щелоков Г.Г., Соболєв Б.К., Токарєва З.М., Запша Г.М.; ст. викладачі: Житомирський Ю.Б., Лиманський Є.С., Луговський П.Г., Лабуренко Л.Л., Присяжнюк А. М., Плахотнюк О.П., Сахаров В.В., Жигулін В.І.; асистенти: Гевчук В.С., Роговська Л.О., Гродзь Л.Е. Ковалкіна Л.М., Клімова Л.П., Масін В.М., Орлик О.В., Козинський С.Т., Покритан П.А., Степанова З.К., Полякова Л.В., старший лаборант Осіпова О.Г.

Протягом всього періоду функціонування кафедри її колективу був притаманний творчий підхід до організації навчального процесу. В даний час для контролю знань студентів на кафедрі запроваджена кредитно-модульна система, по кожній дисципліні розроблені тестові завдання. Поточний і заключний контроль знань по кожній дисципліні проводиться в комп’ютерних аудиторіях.

Науково-дослідна робота

Велика увага викладачами кафедри приділяється науковій студентській роботі. Різними формами наукової роботи охоплено щороку понад 50 студентів. При кафедрі діють студентські наукові гуртки, члени яких виступають на конференціях та приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і Всеукраїнських олімпіадах. За підсумками участі у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри студенти щороку нагороджуються грамотами та дипломами. Кращі наукові роботи направляються на конкурс.

Щорічно проводяться конференції за підсумками проходження виробничої практики студентами з дисциплін «Економіка і фінанси підприємства» на базі передових підприємств України, кращі доповіді публікуються в студентському збірнику наукових праць.

Традиційним є проведення наукових студентських конференцій з дисциплін економічної теорії. Під керівництвом доц. Голубкова Є.В., ст. викл. Криницької О.О. студенти готують реферати  та доповідають на наукових студентських конференціях. Під керівництвом викладачів кафедри  (доц. Бахчиванжи Л.А., проф. Добрянської Н.А., доц. Лопотан Л.В.) в 2014р. 15 студентів приймали участь у студентських конференціях, в тому числі 3 у Всеукраїнській науковій конференції.

Щороку викладачі кафедри публікують 15-20 наукових робіт.

Науково-методична робота

За період функціонування кафедри її співробітники підготували і видали значну кількість монографій, посібників.

За останні три роки, викладачами кафедри було  випущено 5 монографій, 3 підручники, надруковано понад 65 статей у фахових та наукових виданнях, опубліковано більше 25 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференцій та видано більше 50 методичних розробок кафедри.

Щорічно викладачі кафедри підвищують свою професійну кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчально-наукових центрах України, на підприємствах АПК і інших галузей економіки, надають консультаційну та практичну допомогу.

Для вивчення дисциплін, за викладання яких відповідає кафедра, студенти повністю забезпечені необхідними підручниками, навчальними посібниками, довідниками, методичними вказівками, таблицями та іншими наочними матеріалами.


Наукові проблемні групи

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ


Навчальна робота

В даний час на кафедрі викладається цілий комплекс дисциплін, що тісно пов’язані між собою і в той же час є самостійними науками  – історія економічних вчень, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, регіональна економіка, економіка і фінанси підприємства, економіка підприємства, економіка праці і соціально-трудові відносини, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, методологія і організація наукових досліджень, соціальна відповідальність, статистика, статистика сільського господарства, економіка аграрного виробництва, економіка виробництва продукції тваринництва, світове сільськогосподарське виробництво.

Щорічно на кафедрі студентами денної та заочної форм навчання виконується понад 50 дипломних робіт спеціалістів та магістерських робіт з актуальних проблем економіки підприємств, бухгалтерського обліку та аналізу. Викладачі і студенти приймають участь в міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях.

На кафедрі проводиться робота з підготовки наукових і педагогічних кадрів. За час існування кафедри викладачами та аспірантами підготовлено 27 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, серед яких успішно захистили кандидатські дисертації громадяни республіки Того та Сирійської Арабської Республіки.

Співпраця науковими та навчальними закладами

Кафедра активно співпрацює з іншими науковими та навчальними закладами, зокрема, з ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова» з метою здійснення спільних наукових досліджень в галузі аграрної економіки та удосконалення системи агроосвіти, адаптації навчальних планів і програм. На базі передових аграрних підприємств Одеської області, ТОВ «ІВА» та ДГ ім. Суворова Роздільнянського району, створені філії кафедри, в яких  проводяться виїзні практичні заняття з дисциплін аграрної економіки, захист дипломних робіт на виробництві, вивчається прогресивний практичний досвід та виконуються дослідження на замовлення підприємств.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання