Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики

ІСТОРІЯ

кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики

 

Ветеринарний факультет в Одеському сільськогосподарському інституті був створений у 1938 році.

Дисципліни «клінічна діагностика» і «терапія» викладались на інших клінічних кафедрах доцентами Й.Л. Щепотін,  І.Н. Гватуа, Н.С. Гумінський, Б.Ф. Морошкін.

У 1962 році була створена кафедра терапії і клінічної діагностики, очолив її д.в.н., професор Мовсум-Заде К.К., який працював до 1988 року. Під його керівництвом була створена школа клініцистів-терапевтів півдня України. Його учні професор В.А. Берестов, доценти Г.М. Чеканович, В.Д. Єршов, К.А. Сухін, В.В. Ніколенко, Ю.О. Чубов, М.М. Ісламов, С.І. Улизько.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на виявлення морфо-функціональних змін у новонароджених, вивчення поширених хвороб обміну речовин у тварин (кетоз, остеодистрофія), гострих розладів травлення, респіраторних хвороб молодняку півдня України. Були розроблені лікувально-профілактичні заходи, що дозволило знизити у 2-3 рази їх захворюваність.

З 1988 до 1998 року  кафедру очолював доцент К.Г. Нідзвецький, який  є співавтором підручника “Клінічна діагностика хвороб тварин” і “Практикума з терапії”.

З лютого 1998 року до 2003 року кафедру очолював професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки О.І. Сукманський, який є співавтором підручника “Патологічна фізіологія”, “Внутрішні хвороби тварин”, “Ветеринарна гематологія”.

З 2003 року до 2016 року кафедру очолював доктор ветеринарних наук, професор Ю.О. Чубов.  Під його керівництвом розробляється новий напрямок у ветеринарній медицині – біологічна терапія (гомеопатія і гомотоксикологія). В 2009 році Ю.О. Чубовим був виданий навчальний посібник “Нетрадиційні методи терапії тварин”. Також, у 2009 році,         Ю.О. Чубовим (у співавторстві) були видані 2 томи довідника “Ветеринарні препарати”.

З березня 2016 року кафедру очолює кандидат ветеринарних наук, доцент С.І. Улизько. Доцентом С.І. Улизько  у співавторстві розроблена сучасна класифікація анемій у тварин, а також він є співавтором  посібника “Ветеринарна гематологія”, та автором більше як 50 наукових робіт.

Доцент Тодоров М.І. є автором монографії “Гострі розлади травлення у телят” та автором багатьох публікацій, присвячених хворобам метаболічних порушень у молодняка.

Кафедра має ініціативну тему “Дослідження патогенезу порушень обміну речовин у сільськогосподарських тварин в умовах півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та профілактики”, № державної реєстрації 0101005042 і займається розробкою методів діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань сільськогосподарських та свійських тварин із застосуванням традиційної і нетрадиційної терапії.

З 2015 року курс “Ветеринарної фармакології” приєднаний до кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики. Очолює цей курс кандидат біологічних наук, асистент Замкова А.В.

Співробітники кафедри плідно працюють в підготовці висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини. На кафедрі студенти старших курсів активно приймають участь в студентських наукових гуртках. Кожного року студенти-гуртківці виступають з доповідями на студентських наукових конференціях ОДАУ.

Чималу увагу викладачі кафедри приділяють і виховній роботі зі студентами. Основний напрямок цієї роботи – виховання у студентів патріотизму, людяності та порядності, гідних громадянина України.

У 2015-2016 навчальному році склад кафедри був таким: – завідувач кафедри, кандидат ветеринарних наук, доцент Улизько С.І., професор Чубов Ю.О., доценти –  Тодоров М.І.,  Макаревич Т.В., Хімич М.С., асистенти –  Кушнір В.Ю., Сербін В.Ф., Анфьорова М.В., лікар ветеринарної медицини Дзюба А.В., старший лаборант Ціпко В.Л.

З вересня 2016 року до складу кафедри увійшли асистенти Замкова Альона Вікторівна, Бондарчук Аліна Олегівна, а також лаборант Стоянова Юлія Олександрівна.

У 2016-2017 навчальному році склад кафедри є таким: – завідувач кафедри, кандидат ветеринарних наук, доцент Улизько С.І., доктор ветеринарних наук, професор Чубов Ю.О., доценти –  Тодоров М.І.,  Макаревич Т.В., асистенти –  Замкова А.В., Сербін В.Ф., Бондарчук А.О., Анфьорова М.В.; аспірант Кушнір В.Ю., лікар ветеринарної медицини Дзюба А.В.; старший лаборант Ціпко В.Л., старший лаборант Стоянова Ю.О.


 

Наукові проблемні групи

Клінічна ветеринарна фармакологія

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання