Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Завідуючий кафедрою кандидат ветеринарних наук,  доцент
Коренєва  Жанна Борисівна

Тел. 765-92-79

КАДРОВИЙ СКЛАД

Професорсько –викладацький склад кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Коренєва Ж.Б. (зав. кафедри, к.вет.н, доцент) – Патологічна анатомія. Патологічна фізіологія.

Сукманський О.І. (д.м.н., професор) – Патологічна фізіологія.

Куценко П.Я. (к.вет.н., доцент) – Анатомія свійських тварин. Анатомія дрібних тварин.

Знамеровський В.Є. (к.вет.н., доцент) – Цитологія, гістологія, ембріологія.

Найда Н.В. (асистент) – Патологічна анатомія. Патологічна фізіологія.

Янак О.М. (асистент) – Патологічна анатомія. Цитологія, гістологія, ембріологія.

Шалапіна В.П. (асистент) – Анатомія свійських тварин. Анатомія  екзотичних тварин.

Гуніч В.В. (асистент) – Анатомія свійських тварин. Анатомія дрібних тварин.

 

Історія кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

       Історія кафедри починається з далекого 1938 року. Курс анатомії і гістології з ембріологією читав один із засновників Одеського сільськогосподарського інституту професор Третяков Д. К.

У 1944  році  була створена самостійна  кафедра нормальної анатомії  сільськогосподарських тварин, яку очолив  доктор  біологічних наук,  професор  Жеденов  В. М. У різні часи кафедру очолювали: кандидати ветеринарних наук, доценти Лук’янова В. П. (1962–1987), Морозов В. В (1987-1988), Костенко В.О. ( 1988-1998).

З лютого 1998 року за наказом ректора  інституту кафедра була  реорганізована  в кафедру  нормальної і патологічної анатомії, яку очолив доктор ветеринарних наук , професор Кривутенко Олександр Іванович.

В  2002 році, у зв’язку  з  реорганізацією  структурних підрозділів  факультету ветеринарної  медицини,  на базі існуючої кафедри була  організована  кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології і завідувачем якої було призначено доктора медичних наук, професора Сукманського Олега Івановича, який зробив значний внесок у викладацьку та наукову роботу кафедри.

З лютого 2005 року кафедру очолює к.в.н., доцент Коренєва Жанна Борисівна, яка є учнем професора Кривутенка  О.І..

Сьогодні на кафедрі нормальної і патологічної  анатомії  та патофізіології викладають такі дисципліни, як: “Анатомія свійських тварин”, “Морфологія сільськогосподарських тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”,  “Патологічна анатомія, розтин і судова ветеринарія”, “Патологічна фізіологія” і “Біоетика та професійна етика лікаря ветеринарної медицини”.

За результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри за період з 2001 р. по 2011 р. захистили кандидатські дисертації

(Коренєва Ж.Б. “Неспецифічна  резистентність  і морфологія деяких органів імунної системи курей та  методи  корекції”; Пчелінська Л.В. “Патоморфологічні зміни у курей при еймеріозі”).

 

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання