Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра генетики, розведення та годівлі сільско господарських тварин

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільско господарських тварин

 

Завідувач кафедрою – Геннадий Иванович Котець

Телефон:  (048)7347811,(048)7347818, (048)7348828

E-mail:mega.genetik@ukr.net

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ, РОЗВЕДЕННЯ ТА ГОДІВЛІ С.-Г. ТВАРИН

Секція генетики і розведення с. – г. тварин

Кафедра генетики і розведення с. – г. тварин в складі зоотехнічного факультету з 1918 року, а як самостійна кафедра була відокремлена у 1934 року.

В довоєнні роки першим завідуючим був професор О.О. Браунер. В подальшому кафедру очолювали доц.. Г.С. Луцкер, А.М. Пембек, М.К. Дідковська, проф. І.С. Журавок, проф.. М.О. Жабалієв, проф.. В.К. Чепур, а з 2005 – доцент В.О. Чігірьов.

В різні роки на кафедрі працювали професора І.С. Журавок, В.К. Чепур, М.А. Жабаліев, доценті Л.П. Рубанова, Г.М. Рибачук, Г.І. Алдоніна, Нехаєнко Г.Г.

На даний час на кафедрі працюють : доценти Чігірьов В.О. Богдан М.К., Лівінський А.І., асистенти Гурко Є.Ю., Мажиловська К.Р. та ст. лаборант Богомолова О.Х.

Професор Чепур В.К. працювала на кафедрі з 1963 по 2015 р.р.

За багаторічну наукову та педагогічну працю нагороджена орденом Леніна та чотирма медалями, в 2006 році одержала звання “Заслужений працівник  сільського господарства України”.

Під її керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій, а саме :

Богдан М.К., Махмуд Реяд, Чігірьов В.О., Лівінський А.І., Сендаула І.Є.

З них працюють на кафедрі Богдан М.К., Чігірьов В.О. та  Лівінський А.І.

Автор 65 наукових статей, монографій «Вівчарство України», в співавторстві та 32 методичних розробки.

Багато років на базі племзаводів проводить республіканські та обласні семінари фахівців сільського господарства.

Щорічно приймає участь в семінарах – навчаннях серед керівників та фахівців Одеської області.

Генетичні ресурси породи зосереджені в  3 – х новостворених племінних заводських та 2 – х племрепродукторах, методичне керівництво селекційною роботою, яке очолює проф. Чепур В.К.. Досягнення цих господарств щорічно демонструється на міжнародних виставках “АГРО” в м. Києві, та одержують високу оцінку експертів (визначаються чемпіонами виставки).

В результаті багаторічної наукової роботи в господарствах Одеської області створено асканійську м’ясо – вовнову породу з кросбредною вовною, одеський тип (Чепур В.К., Чігірьов В.О. та ін..), який затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук.

Доцент Чігірьов В.О. працює на кафедрі з 1985 року. Захистив дисертацію в 2001 році на тему : “Продуктивні і біологічні особливості овець цигайської породи та їх помісей при різних варіантах схрещування з асканійськими кросбредами”. Проводить лекції, лабораторно – практичні заняття на факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій. Під його керівництвом захищено біля 100 дипломних робіт. Ним надруковано біля 20 наукових статей та 22 методичних розробок. Проходив стажування у Франції, Польші, Румунії.  Приймає участь в обласних та районних семінарів керівників та фахівців сільського господарства. На цей час працює над докторською дисертацією на тему «Використання поліпшуваного вітчізняного генофонду-одеського м’ясо-вовнового типу овець на популяціях цігайських маток півдня України».

Доцент Богдан М.К. працює на кафедрі з 1980 року. У 1990 році захистив дисертацію на тему: “Ефективність використання плідників цигайської породи різних внутрішньопорідних типів ”. Під його керівництвом виконано біля 150 дипломних робіт. Надруковано 21 наукових статей та 25 методичних розробок. За цей час проходив стажування в Данії, Швеції, Голандії, Німетчинні та Франції. Брав участь в наукових семінарах фахівців сільського господарства. Є керівником і консультантом фірми “Злагода 2006” та інших господарств.

Бере участь в розробці окремих селекційних програм і методик вдосконалення племінних та продуктивних якостей тварин у вівчарстві, скотарстві та свинарстві.

На цей час працює над докторською дисертацією на тему: “ Селекційно – генетичні аспекти формування і консолідації овець цигайської породи  різних внутрішньопорідних і заводських типів у різних природно-кліматичних умовах України ”.

Доцент Лівінський А.І. працює на кафедрі 1994 року. У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Ефективність розведення овець Одеського типу асканійської м’ясо – вовнової породи з кросбредною  вовною”.

Підвищення кваліфікації проходив в Англії, Франції. Під його керівництвом захищено біля 60 дипломних робіт. Надруковано 20 наукових статей та 12 методичних розробок.

Проводить консультації в різних господарствах з різних питань по відтворенню стада. На даний час працює над докторською дисертацією на тему: “Біологічні аспекти розведення великої рогатої худоби у різних регіонах України”.

Асистент Гурко Євгенія Юріївна працює на кафедрі з 2010 року. Закінчила Одеський державний аграрний університет у 2007 році за освітнньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» і вступила до аспірантури, яку закінчила у 2010 році. Виконує кандидатську дисертацію на тему « Використання вітчизняного генофонду для поліпшення хутрових якостей норок». Надруковано 8 статей у наукових збірниках та фахових виданнях. Викладає дисципліни «Породи та селекція собак», «Генетика з біометрією», «Генетика у ветеринарній медицині з основами розведення с.-г. тварин».

Асистент Мажиловська Кристина Робертівна працює на кафедрі з 2014 року. Закінчила Одеський державний аграрний університет у 2010 році за освітнньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» і вступила до аспірантури, яку закінчила у 2013 році. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Продуктивність, якість продукції та обмін речовин свиней на відгодівлі під впливом адресних вітамінно-мінеральних преміксів в умовах півдня України». Надруковано 7 статей у наукових збірниках та фахових виданнях. Викладає дисципліни «Годівля с.-г. тварин», «Генетика з біометрією», «Генетика у ветеринарній медицині з основами розведення с.-г. тварин», «Органічна годівля», «Зберігання та контроль якості кормів».

Ст. лаборант Богомолова Олена Хрлампієвна працює на кафедрі з 2001 року. У 1987 році закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зооінженерія». Зарекомендувала себе відповідальним працівником. Проводить роботу за збереженням і вчасним налагодженням обладнання, дотримання техніки безпеки та охорони праці.

Секція годівлі с. – г. тварин.

Курс годівлі сільськогосподарських тварин в Одеському сільськогосподарському інституті викладається з 1918 р, а кафедру з такою назвою тут було відкрито у 1939 р. Першим завідувачем кафедри був доц. В.І. Пойденко, який очолював її з 1940 по 1971 р. У цей період на кафедрі проводилися дослідження, пов’язані з перетравністю кормів у передшлунках жуйних тварин. З 1973 по 1981 р. кафедрою керував проф. О.М. Нікітін, під керівництвом якого вивчалися можливості використання замінників молока при вирощуванні телят. З 1982 по 1991р.р. кафедру очолював проф.  А.І. Свеженцов. У цей період на кафедрі вивчалися проблеми мінеральної годівлі жуйних тварин. З 1992р. кафедру очолює д. с. г. н., Заслужений  діяч науки і техніки України проф. О.Й. Карунський.

В різні роки на кафедрі працювали доц.. Г.С. Луцкер, З.А. Кузнецова, А.І. Журавок, А.Ф. Кузьмін, Л.І. Чемісова, З.І. Кошелев, В.І. Пойденко, Є.Ф. Крючкова, М.І. Нікільбурський, ст.. викл. В.Ф. Міневич, І.П. Мельничук. Зараз на кафедрі працюють д. с. г. н., професор О.Й. Карунський, доц. Ковтуненко-Побережна  Л.А., доц. Котець Г.І., ас. Кишлали О.К., ст. лаб. Ярова О.Б., лаб. Максимюк Г.О.

Професор Карунський Олексій Йосипович д. с. г. н, Заслужений діяч науки і техніки України, працює на кафедрі з 1991р, завідувач кафедри годівлі тварин до 2009р.

З 2009р. працює професором кафедри генетики, розведення та годівлі тварин. За період роботи на кафедрі випустив 6 посібників по кормах та годівлі тварин. Під його керівництвом було захищено 5 кандидатських робіт. Готується до захисту 2 докторські роботи. Приймає участь у розробці регіональних програм, нагороджений 2 Почесними грамотами.

За період роботи отримав 8 авторських свідоцтв, надруковано більше 30 методичних рекомендацій та опубліковано понад 300 наукових статей.

Являється членом спеціалізованої ради Харківського аграрного університету.

Доцент Ковтуненко – Побережна Людмила Анатоліївна, кандидат с. –  г. наук,  працює на кафедрі з 1995р. після закінчення зооінженерного факультету.

Роботу в інституті почала ст. лаб. кафедри годівлі тварин і одночасно стала займатися науковою діяльністю пошукача.

На посаді асистента працює з 2000 р., у 2006р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Продуктивність і обмін речовин у курей кросу Іса-Браун при використанні у комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші». Після захисту дисертації працює на посаді доцента та впроваджує розробки своєї роботи на птахофабриках. У 2003р. отримала Деклараційний патент України «Кормова добавка для птиці».

Викладає дисципліни з годівлі с.- г. тварин, годівля собак і котів, сучасні методи наукових досліджень в тваринництві, постійно має зв’язок з виробництвом, активно працює над написанням навчального посібника з годівлі високопродуктивних кросів курей-несучок, має 24 наукових праць, 16 методичних вказівок, 2 рекомендації для виробництва.

Доцент Котець Геннадій Іванович працює на кафедри годівлі з 2004р.

Після закінчення аспірантури, захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив зеленої маси вико-тритикалевих сумішок на молочну продуктивність дійних корів при використанні кормів на основі сумісних посівів бобово-злакових культур».

Надруковано 17 наукових статей, в тому числі у фахових виданнях та наукових збірниках університету. Викладає дисципліни: «Годівля с. – г. тварин», «Методика наукових досліджень та патентування», «Утримання та годівля собак», «Технологія виробництва продукції аквакультури», «Органічна годівля».

Приймає активну участь у випуску методичних вказівок та пропозицій виробництву. Активно працює над написанням методичної літератури,  проводить кураторську роботу.

Працює над докторською дисертацією на тему «Наукове обгрунтування іноваційних методів і технологій в кормозабезпеченні і годівлі молочної худоби Півдня України».

Асистент Кишлали Олена Костянтинівна, працює на кафедрі з 1999р. В 1997р. закінчила Одеській сільськогосподарський інститут за спеціальністю зооінженерія і вступили до аспірантури, яку закінчила у 2000 році.

Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Вплив добавки амінокислотної кормової в годівлі свиней».

Надруковано 10 статей у наукових збірниках та фахових виданнях, викладає дисципліни: «Годівля тварин», «Годівля риб», «Технологія кормів».

Ст. лаборант Ярова Олена Борисівна, працює на кафедрі  з 2000р., в 1997р. закінчила Одеський державний економічний університет. За час роботи проводить роботу по покращенню забезпечення кафедри необхідним лабораторним обладнанням, хімічними реактивами. Підтримує у відповідному стані наглядні посібники (таблиці, кінофільми, діаграми). Працює за комп’ютером, веде кафедральну документацію, педнавантаження.

Лаборант Максимюк Галина Олексіївна, працює на кафедрі з 2005р,  закінчила Українську сільськогосподарську академію. Показала себе грамотним спеціалістом, постійно підтримує у відповідному стані лабораторії та лабораторне обладнання. У примірному стані веде необхідну кафедральну документацію. Постійно проявляє турботу про підвищення рівня кафедри та дотримання відповідної дисципліни і порядку у лабораторіях кафедри.

Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі тваринництва, майбутніх дбайливих господарів своєї держави. Для студентів факультету ветеринарної медицини та біотехнологій співробітники кафедри викладають такі навчальні дисципліни: «Генетика с.-г. тварин з біометрією», «Спеціальна генетика», «Розведення с.-г. тварин», «Селекція с.-г. тварин», «Годівля с.-г. тварин», «Тохнологія кормів та кормових добавок», «Органічна годівля», «Методика наукових досліджень та патентування», «Технологія виробництва продукції аквакультури» та інші. Щороку студенти успішно захищають дипломні роботи. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і професійний рівень шляхом стажування в інших вузах, на виробництві та за кордоном.

Поряд із забезпеченням навчальної роботи, співробітники кафедри беруть активну участь у науковій роботі, спрямованій на вирішення актуальних проблем селекції та  годівлі сільськогосподарських тварин.

 

 

 

 

Наукова дослідна робота

За останні десять років співробітники кафедри захистили вісім кандидатських дисертацій. Зараз готується до захисту чотири докторські та чотири кандидатські роботи. Надруковано чотири навчальні посібники, три монографії, чотири рекомендації, взято участь у розробці 5 регіональних програм. Отримано дві Почесні грамоти, одна з яких-від Міністерства Аграрної політики України, авторське свідоцтво, три деклараційні патенти, видано більше трьохсот наукових робіт.

Викладачі кафедри постійно надають практичну допомогу господарствам області, беруть активну участь у проведенні конференцій і семінарів з питань селекції с.-г. тварин, заготівлі кормів, підготовки їх до згодовування та організації збалансованої годівлі сільськогосподарських тварин. Щороку професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у підвищенні кваліфікації фахівців АПК Одеської області. Тісний взаємозв’язок кафедри з господарствами районів забезпечує можливість проведення студентських виробничих практик безпосередньо на виробництві, переважно в господарствах Ліманського, Овідіопольського, Саратського, Болградського та Роздільнянського районів. На базі цих господарств студенти кожного року проводять науково-дослідну роботу, що є основою для написання ними випускних робіт і успішного їх захисту під час держаних іспитів.

На кафедрі постійно функціонують чотири науково-дослідні гуртка, де студенти факультету ветеринарної медицини та біотехнологій проводять різноманітні дослідження з питань селекції і годівлі сільськогосподарських тварин, звірів, риби.

 

Наукові дослідження проводяться за двома темами: «Удосконалення сучасних та розробка нових рецептів комбікормів, преміксів, кормових добавок та препаратів на основі біологічно активних речовин корму та продуктивність сільськогосподарських тварин» та «Розробка та впровадження сучасних методів розведення та селекції для поліпшення жуйних тварин і хутрових звірів південних регіонів України».

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання