Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології

Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології

Найда Василь Олексійович

Зав. кафедри, к.б.н., доцент

Найда Василь Олексійович

тел. 765-85-64

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
 
     Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології Одеського державного аграрного університету розпочала свій шлях з лабораторії тваринництва, яку з 1928 до 1932 року очолював професор Єгунов Л.А. Тут отримували знання майбутні зоотехніки та ветеринарні лікарі, що заклали основу наукового ведення тваринництва в нашій державі. У 1932 році лабораторія тваринництва була реорганізована у кафедру фізіології сільськогосподарських тварин. Упродовж 28 років кафедру очолював професор Фальтельберг Р.О. Він сформував колектив відомих фізіологів України: Очан С.І., Щербаков М.Н., Медведев В.М., Шапіро А.А., Кузьмін А.Ф., Царьков В.А. За ці роки кафедра розвивалася як центр науково-дослідної роботи в галузі фізіології на півдні України.
     З 1960 до 1988 року кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Самойленко І.С. Під його керівництвом проводились фундаментальні дослідження в галузі фізіології та біохімії обміну речовин та енергії. Він створив школу науковців з визначення взаємозв’язку загального, енергетичного, тканинного обміну та процесів травлення у різних видів тварин та птиці. Під його керівництвом захистили дисертації Воля Г.В., Коновалов В.В., Трофімова Т.М., Мелідіс Є.М., Савченко Є.М., Головко А.С., Костюкова Л.М., Гамідов Ю.Х., Алдоніна Г.І., Резнік Н.К., Найда В.О., Осадча В.К., Сапунков С.Я.
     З 1989 до 2014 року кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Смолянінов Б.В., який 1994 року ввів на кафедрі курс біотехнології сільськогосподарських тварин, що викладається й нині. Кафедрою розроблена робоча програма з дисципліни «кінологія». Разом з науковцями Одеського інституту агропромислового виробництва УААН проводиться дослідницька робота з вивчення причин неплідності корів, розроблені та застосовуються деякі гормональні препарати. На препарати овоген та силаболін отримані авторські свідоцтва. Під керівництвом професора Смолянінова Б.В. виконували дисертаційні роботи аспіранти та здобувачі вчених звань Бучко А.М., Сливчук Ю.І., Мельник В.В., Любомська О.В., Кротких М.О., Брошков М.М., Купчинська С.С., Куклін Є.О., які працюють в науково-дослідних та навчальних установах Одеси, Києва, Львова та за кордоном.
     У 2010 році кафедру фізіології та біохімії було об’єднано з кафедрою мікробіології та вірусології, до теперішнього часу вона носить назву кафедри фізіології, біохімії та мікробіології. З 2014 по 2016 рік кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент Тихонов П.С. У 2016 році – очолив кандидат біологічних наук, доцент Найда Василь Олексійович.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
 
     На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи з вивчення інтенсивності енергетичного обміну та процесів перекисного окиснення ліпідів, а також їх зв’язку з регуляторною дією гормонів і рівнем продуктивності тварин. У 2015 році розпочалися роботи з вивчення ефективності застосування імунотропних препаратів при чумі та парвовірусній інфекції у собак в умовах півдня України.
     Працівники кафедри співпрацюють з науково-дослідними та навчальними установами Одеси, області та країни. Ведеться робота с Одеським інститутом агропромислового виробництва, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Одеським медичним університетом, Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького та Інститутом біології тварин УААН.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання