Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра епізоотології та паразитології

Кафедра епізоотології та паразитології

 Гуменний Олег Григорович

завідувач кафедри епізоотології та паразитології,
кандидат ветеринарних наук.

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Кафедра епізоотології ветеринарного факультету Одеського сільськогосподарського інституту була організована у січні 1945 року. Її першим завідувачем стала доктор ветеринарних наук, професор Катерина Семенівна Шулюмова.

У 1963 році кафедру очолив доктор ветеринарних наук, професор Іван Олексійович Ізмайлов, який займався вивченням бруцельозу у сільськогосподарських тварин. На той час його аспірантами були майбутні професори Євген Іванович Буряк та Валентин Якимович Атамась.

Після виходу професора І.О. Ізмайлова на пенсію кафедрою завідував доцент Микола Іванович Федотов, а у 1985 році її очолив доктор ветеринарних наук, професор В.Я. Атамась, який керував нею упродовж 25 років. Під керівництвом професора В.Я. Атамася була обладнана науково-навчально-виробнича лабораторія епізоотології, мікробіології та вірусології, створена сучасна матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень і навчального процесу. Валентин Якимович Атамась залишив потужну наукову школу епізоотологів, був автором понад 100 наукових праць, а також підручників, довідників та словника.

У 2001 році до складу кафедри епізоотології була приєднана кафедра паразитології, яку з 1973 року очолював доктор ветеринарних наук, професор Іван Лукич Тараненко, учасник Великої Вітчизняної війни і боїв за визволення Одеси.

З 2011 до 2015 року кафедри епізоотології та паразитології і ветсанекспертизи та фармакології було об’єднано. Організованукафедру епізоотології, паразитології та ветсанекспертизи очолював заслужений діяч науки і техніки України, доктор ветеринарних наук, професор Ковбасенко В.М.

З 1 вересня 2015 року кафедру епізоотології та паразитології очолює кандидат ветеринарних наук Гуменний Олег Григорович, учень професора Атамася В.Я. Результати його наукових досліджень викладені у 30 наукових працях. Він постійно проводить консультації у понад 20-ти тваринницьких господарствах різних регіонів України з проблем заразної патології тварин і птиці.

Професорсько-викладацький склад кафедри

На кафедрі постійно поповнюється викладацький склад за рахунок випускників факультету ветеринарної медицини.

 Науково – педагогічна діяльність кафедри

      Науково-дослідна робота викладачів та аспірантів кафедри присвячена прикладним темам: «Епізоотологічні та екологічні закономірності виникнення перебігу й поширення інфекційних хвороб тварин, як основа розробки методів, засобів і організаційних приципів щодо їх профілактики та ліквідації» та «Вивчення епізоотологічних закономірностей перебігу та окремі питання патогенезу паразитарних хвороб тварин і птиці в господарствах півдня України».

Обговорення результату наукового дослідження членами кафедри

Напрямок основних наукових розробок кандидата ветеринарних наук Гуменного О.Г. пов’язаний з вивченням проблем інфекційних захворювань репродуктивних органів у великої рогатої худоби та свиней.

Досить результативною є наукова діяльність доцента М.В. Богача,який у 2008 році в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Кишкові інвазії індиків (поширення, патогенез, профілактика)». Сьогодні доктор ветеринарних наук Богач М.В. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків), а також членом експертної ради ДАК України з розгляду дисертацій із зоотехнії та ветеринарної медицини.

Під керівництвом Богача М.В. виконують дисертаційні дослідження аспіранти Бондаренко Л.В. та Скальчук В.В.

Результати досліджень Богача М.В. досить детально викладені у 189 наукових і навчально-методичних працях.

Кандидат ветеринарних наук, доцент Іовенко А.В. успішно поєднує педагогічну роботу у вузі з науковою. Є відповідальним секретарем збірника наукових праць «Аграрний вісник Причорномор’я» (ветеринарні науки). Опублікував 20 наукових статей та підготував до друку навчальний посібник «Повільні інфекції тварин».

Кандидат ветеринарних наук, доцент Пероцька Л.В. виконує докторську дисертацію. Нею опубліковано понад 20 наукових статей у фахових виданнях. Науково-педагогічну діяльність поєднує з посадою декана факультету ветеринарної медицини.

Доцент Міхельсон Л.П. опублікувала 19 наукових статей у фахових виданнях, керує науковою роботою студентів.

Кандидат ветеринарних наук Чорний В.А. опублікував 12 наукових статей.

Асистент Склярук В.Г. є співавтором багатьох наукових праць з інвазійної патології тварин та птиці.

Асистент Попова І.М. завершує кандидатську дисертацію, опублікувала понад 10 наукових статей.

На кафедрі працюють два наукові студентські гуртки з епізоотології та паразитології в яких приймають участь 23 студенти 3, 4 та 5 курсів. Члени цих гуртків виступають з доповідями на наукових студентських конференціях та приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і Всеукраїнських олімпіадах.

Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами та НДІ ветеринарного профілю України, зокрема з кафедрою паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, кафедрою епізоотології та інфекційних хвороб тварин Дніпропетровського державного аграрно – економічного університету, кафедрою епізоотології та паразитології Сумського національного аграрного університету та багатьма іншими.

В Одесі у 2001 році було засноване Міжнародне товариство епізоотологів Східної Європи. Першим президентом було обрано доктора вет. наук, професора Атамася В.Я. З 2009 року президентом цього товариства є професор Галатюк О.Є (Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича).

Викладачі кафедри найбільшу увагу приділяють удосконаленню якості підготовки висококваліфікованих фахівців. Кафедра використовує в навчальному процесі кредитно-модульну та тестову системи контролю знань з акцентуванням уваги на самостійну роботу студентів.

Науковці кафедри виступають з доповідями на районних і обласних тематичних семінарах перед ветеринарними спеціалістами Одеської,

Миколаївської та Херсонської областей, підвищують кваліфікацію лікарів ветеринарної медицини, а також надають висококваліфіковану консультативну допомогу службі ветеринарної медицини з питань розробки заходів щодо ліквідації й профілактики найбільш небезпечних інфекційних та інвазійних хвороб тварин та птиці. 

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання