Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Професор, завідувач кафедри

доктор ветеринарних наук, доцент

Телятніков Андрій Володимирович

тел. 765-92-34

 

Народився 24 грудня 1973 р. в м. Харків. Після закінчення у 1997 р. факультету ветеринарної медицини Одеського сільськогосподарського інституту та праці  на виробництві, почав свій науковий шлях на кафедрі терапії, клінічної діагностики і патофізіології Одеського державного аграрного університету у 1999 році. З 2000 р., почавши працювати на кафедрі хірургії і акушерства Одеського державного аграрного університету на посаді асистента та одночасно навчаючись в заочній аспірантурі на кафедрі хірургії ім. акад. І.О.Поваженко НУБіП України, він плідно займався науково-дослідницькою роботою, яка вилилася у захист кандидатської дисертації на тему «Діагностика та лікування черепно-мозкових травм у собак», зі спеціальності 16.00.05 – «ветеринарна хірургія» (Біла Церква, 2002 р.). У 2006 році отримав звання доцента кафедри акушерства і хірургії Одеського державного аграрного університету.

Починаючи з 2007 року, Андрій Володимирович  займається науковою роботою у напрямку вдосконалення існуючих методів лікування травматичних уражень кісток кінцівок у собак. За цей період ним виконано великий об’єм експериментальної роботи щодо вивчення та розробки сучасних методів лікування уражень трубчастих кісток  кінцівок у собак, використовуючи елементи нанотехнологій.

Матеріали науково-дослідної роботи А.В. Телятнікова включені до науково-методичних рекомендацій, затверджених Ветеринарною та фітосанітарною службою України. Автором розроблені у співавторстві технічні умови на ветеринарні препарати «Остивет I» для перорального і  «Остивет II» для місцево-аплікаційного застосування, затверджені ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок. Він також прийняв участь у написанні розділів посібника “Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике” що стосуються застосування наночасток аквахелатів металів при лікуванні переломів кісток і остеомієліту у собак.

А.В. Телятніков першим в Україні за допомогою комп’ютерно-томографічних досліджень вивчив показники щільності кісток у собак, запропонувавши новий спосіб вивчення змін щільності трубчастих кісток при використанні лікарських речовин впливаючих на кісткову тканину.

У 2008 (Ecole Nationale Veterinaire de Nantes) та 2013 (VetAgro Sup, Lyon) роках проходив закордонні стажування у вищих ветеринарних закладах освіти та приватних ветеринарних клініках Франції з напрямку ветеринарної хірургії дрібних домашніх тварин.

В період з 2009 по 2013 роки він поєднував науково-дослідну роботу з посадою декана факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету. З 2013 року по теперішній час є завідувачем кафедри «акушерства і хірургії», назву якої з 01 вересня 2017 року перейменовано у «хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин».

За результатами проведеної науково-дослідної роботи, Телятніковим Андрієм Володимировичем захищено докторську дисертацію на тему «Застосування наночасток Mg, Fe, Co, Cu, Zn, Ag за переломів кісток та їх ускладнень у собак», зі спеціальності 16.00.05 – «ветеринарна хірургія» (Біла Церква, 2017 р.).

За час наукової роботи опублікував більш як 56 наукових праць: два навчальних посібника, 51 наукову статтю, дві технічні умови України, методичні рекомендації, праці методичного характеру.

Одночасно працюючи як практикуючий лікар ветеринарної медицини, надаючи допомогу хворим тваринам, він постійно удосконалює свої фахові знання та вміння ветеринарного хірурга, передаючи їх студентам і слухачам під час навчального процесу та курсів підвищення кваліфікації.

Історія кафедри бере початок з 1944 року – року створення кафедри хірургії з курсом ветеринарного акушерства. Першим завідувачем кафедри було обрано кандидата ветеринарних наук, доцента Макавєєва Бориса Васильовича.

З 1962 року кафедру хірургії з курсом акушерства очолив кандидат біологічних наук, доцент Гватуа Іван Несторович.

В 1966 році до завідування кафедрою з Бурятського сільськогосподарського інституту було запрошено доктора ветеринарних наук, професора Косих Олексія Петровича.

В 1972 році було вирішено організувати окрему від кафедри хірургії кафедру акушерства і штучного запліднення сільськогосподарських тварин. Завідувачем кафедри обрано доктора ветеринарних наук, професора Кузьміна Олександра Фроловича. Під керівництвом Кузьміна О.Ф. почалась інтенсивна робота з покращення матеріально-технічної бази кафедри для удосконалення навчального процесу і наукових досліджень. При переведенні кафедри до нового навчального корпусу були облаштовані пункт штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, спеціалізовані лабораторії для проведення занять і наукові лабораторії (спектральна та біохімічна). На вдосконаленій навчальній базі, крім підготовки ветеринарних лікарів, за ініціативи Кузьміна О.Ф. проводилась підготовка техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.

Наукова діяльність професора Кузьміна О.Ф. та колективу реорганізованої кафедри була спрямована на вивчення механізму впливу біогенних стимуляторів (тканинних препаратів, макро- і мікроелементів, вітамінів) на організм різних видів сільськогосподарських тварин з метою підвищення їх плодючості, м’ясної, молочної і вовняної продуктивності. Також Кузьмін О.Ф. провів дослідження з вивчення етіопатогенезу неплідності великої рогатої худоби в південному регіоні України, теоретично обґрунтував і практично довів високу ефективність застосування для профілактики неплідності худоби комплексних організаційно-господарських і зооветеринарних заходів шляхом створення районних госпрозрахункових організацій, які складалися із зооветеринарних спеціалістів та займалися боротьбою з неплідністю корів і телиць на основі кільцевої системи проведення штучного осіменіння тварин та широкого використання в системі акушерської й гінекологічної диспансеризації біологічно активних речовин.

В 1982 році кафедру хірургії очолив кандидат ветеринарних наук, доцент Балакірєв В.П., а кафедру акушерства і штучного запліднення сільськогосподарських тварин – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Власов Олександр Іванович.

В 1988 році ректоратом прийнято рішення об’єднати кафедри хірургії та акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Завідувачем реорганізованої кафедри хірургії і акушерства призначили кандидата ветеринарних наук, доцента Сологуба Георгія Леонідовича, який очолював її до 1999 року.

В 1999 році завідувачем кафедри було призначено доктора ветеринарних наук, професора Михайлюка Олександра Прокоповича. На посаді завідувача кафедри хірургії і акушерства професор Михайлюк О.П. пропрацював до 2001 року.

У 2002 – 2010 роки кафедру очолював кандидат ветеринарних наук, доцент Станішевський Євген Федорович. В цей період назву кафедри було змінено. Вона стала називатися кафедра акушерства і хірургії.

З 2010-2013 роки на посаді завідувача кафедри акушерства і хірургії перебував кандидат ветеринарних наук, доцент Морозов Микола Георгійович.

З 2013 року і по теперішній час кафедру очолює доктор ветеринарних наук, доцент Телятніков Андрій Володимирович. У 2017 році назву кафедри було змінено. Вона стала називатися кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин.

За період існування кафедри захищено 3 доктори і 23 кандидати наук (в т.ч. за 2003-2017 роки 1 доктор наук: Телятніков А.В. та 5 кандидатів наук: Телятніков А.В., Морозов М.Г., Пустовіт Р.В., Розум Е.Е., Жорник Д.В.).

Тематика науково-дослідної роботи кафедри: «Проведення моніторингу появи, поширення та перебіг хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань, вивчення патогенезу, розробка ефективних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань на півдні України».

В різні роки на кафедрі працювали та працюють: Професори: Кузьмін О.Ф., Косих О.П., Михайлюк О.П.;

Доценти: Макавєєв В.В., Гватуа І.Н., Воронін І.В., Петрухін П.І., Демченко Н.Д., Балакірєв В.П., Бугайова Н.П., Єршов В.Д., Ковалок А.Г., Сологуб Г.Л., Власов О.І., Станішевський Є.Ф., Дрончак А.Й., Розум Л.М., Телятніков А.В., Морозов М.Г., Розум Є.Є.;

Старші викладачі: Плоский В.П., Крамарчук А.Г., Каліберда В.Г., Чеканович Г.О., Плоский Е.В.;

Асистенти, к.вет.наук: Пустовіт Р.В., Жорник Д.В., Ушаков О.С., Франчук Л.О.

Асистенти: Максимова М.С., Юсов Ю.В., Лукянчук О.О., Артеменко В.В., Янков О.П., Волканова Н.В., Журін І.В., Гордієнко Д.Д., Вітріченко Д.П., Похватько О.М., Роман Л.Г., Кривий М.Ф., Гєрдєва А.О.

Старші лаборанти, лаборанти  та лікарі ветеринарної медицини кафедри: Волковська Г.М., Брюханова Т.І., Яхеди О.Ф., Мартинова В.П., Іринчук Н.В.,  Добрянська А.Л., Мінкіна О.М., Капустін О.Б., Павлов О.Ю., Жекова Л.С., Цушко Т.П., Бойко Г.О., Сафронова Т.Л., Школіна О.Л.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання