Головна » Факультети » Агробіотехнологічний факультет » Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

 

Завідувач кафедрою – Герасименко Володимир Пилипович

65012, м. Одеса, вул. Канатна 99, ауд. 333.

тел. 734-78-06

e-mail: kafedrazasity@gmail.com

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Агрофармакологія, антогоністи шкідливих організмів у захисті рослин від хвороб і бур’янів, бактеріоз рослин, біологічний захист, біологічний захист від хвороб і бур’янів, вірусологія, генетика, генетика і селекція на імунітет, генетика рослин, епіфітотіологія, загальна ентомологія, загальна мікологія, загальна фітопатологія, ідентифікація збудників хвороб с-г культур, імунітет рослин, інтегрований захист, інтегрований захист в овочівництві, інтегрований захист рослин, карантин рослин, кліщі, комплексні системи захисту Імунологічний метод у захисті рослин, методологія і організація наукових досліджень, моніторинг шкідників с-г культур, насіннєзнавство, насінництво та сортознавство, організація захисту рослин, основи біологічного захисту від шкідників, основи карантину, основи наукових досліджень у захисті рослин, патологія насіння, прикладна генетика з основами цитології, прогноз розвитку хвороб с-г культур, родентологія, с-г ентомологія, с-г фітопатологія, селекція кормових культур, селекція та насінництво польових культур, стандартизація у захисті рослин, технологія вирощування корисних комах, токсикологія пестицидів, управління чисельністю комах фітофагів, фітонцидологія, фітопатологія, фітосанітарний моніторинг, хімічний захист.

 

Історія кафедри

В перші роки існування інституту, до організації відповідної кафедри, курси з селекції, генетики та варіаційної статистики викладали на різних кафедрах: рослинництва, виноградарства, землеробства. Ведучим лектором з цих курсів був один із засновників інституту та перших його ректорів доктор ботаніки академік АН України Сапегін А.А.

В 1926 році було започатковано кафедру генетики. Першими асистентами з генетики та селекції були Воробйов О.І., Ольшанський М.А., Фаворов А.М. згодом видатні вчені нашої країни.

В 1937 році з ініціативи доцента Барановського Д.І. організовано самостійну кафедру селекції та генетики. Пізніше кафедру очолив Ларіонов Д.К., один із найстаріших агрономів насіннєзнавців держави. В цей час на кафедрі працювали проф. Воробйов А.І. та селекціонер член-кореспондент АН України Фаворов А.М. Лекції з теорії стадійного розвитку читав академік Лисенко Т.Д.

В 1944-1947 роки кафедру очолив доцент Мірю та Ю.П., далі на протязі року кафедрою керував доцент Цуп В.П. З вересня 1948 по 1951 рік кафедру селекції та насінництва очолював академік Ольшанський М.А.

З 1954 року по жовтень 1973 кафедру очолював доцент Мокров С.В., а потім по лютий 1989 року проф.Рижеєва О.І.

В цей час при кафедрі активно працює студентський науковий гурток, чимало його учасників назавжди присвятили себе науковій роботі. Серед них багато зараз відомих вчених: президент УААН академік Созінов О.О., академік УААН Лисенко С.Ф., доктора наук Лінчевський А.А., Бурлов В.В., Сиволапа Ю.М., Наволоцький В.Д., Денисов Г.В., Манзюк В.Т., Діакону П. і інші.

З 1989 по 1996 рік кафедру селекції, генетики і захисту рослин очолював професор Пильнєв В.М. В.М.Пильнєв увійшов до історії Одеського державного аграрного університету як вихователь молодих наукових кадрів та студентів. Під його керівництвом сім аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації. Саме в цей час кафедра інтенсивно працювала над створенням сортів озимої м’якої пшениці і тритикале.

З 1996 року кафедру селекції і генетики с.-г. культур очолив доцент, а пізніше професор Герасименко В.П. З 2002 року агрономічний факультет отримав право випуску спеціалістів із захисту рослин. З цього часу кафедра отримала назву – селекції, генетики і захисту рослин, а з 2009 року – захисту рослин, селекції і генетики. У 2006 році відбувся перший випуск агрономів із захисту рослин.

Сьогодні на кафедрі працюють доктора наук професори Герасименко В.П., Мілкус Б.Н., Кіндрук М.А., доценти: Зорунько В.І., Агєєва О.В., Балан Г.О., Гуляєва І.І., Крайнов О.О., Вареник Б.Ф., Попова Л.В.

Викладачі кафедри читають курси лекцій з селекції та насінництва польових, овочевих і плодових культур, генетики, сортознавства, насіннєзнавства, фітопатології, ентомології, фітофармакології, фіто санітарному моніторингу, епіфітотіології, прогнозу розвитку шкідливих організмів, мікології, вірусології, карантину рослин і багато інших дисциплін.

Кафедра керує двома потоками підвищення кваліфікації працівників системи держсортовипробування і держсемінспекції.

За участю кафедри підготовлено національний стандарт України з насінницьких термінів і визначень.

Для покращення учбового процесу на кафедрі розроблено і надруковано методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з усіх дисциплін.

На кафедрі стажувались студенти іноземних держав, виконували кандидатські дисертації вітчизняні та іноземні спеціалісти.

За післявоєнні роки під керівництвом науковців кафедри захистили кандидатські дисертації 25 осіб.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами агрономічного факультету. Щорічно за викладачами кафедри закріплюють 12-16 студентів 3-го курсу для виконання наукових досліджень і написання дипломних робіт. Студенти беруть участь у державних наукових конференціях і міжвузівських предметних олімпіадах, друкують спільні з викладачами кафедри наукові статті.

Наукові здобутки кафедри. Під керівництво проф.Рижеєвої О.І. було створено сорт кормового соняшника Печеніг силосного напряму. Він отриманий шляхом складної гібридизації. Його урожай зеленої маси сягає 500-800 ц/га з вмістом білку 12,7%.

На кафедрі велась селекція і насінництво вики озимої під керівництвом к.с.-г.н. Добрової Є.С. Були створені нові сорти вики озимої Чорноморська та Українка, які в умовах Півдня України значно перевищували сорти-стандарти, як за якістю зеленої маси так і за продуктивністю насіння. Встановлено, що сорт Чорноморська при посіві в суміші зі пшеницею дає максимальний урожай, при нормі висіву 2,5+1,5-2,0 млн/га схожого насіння.

З 1989 року на кафедрі було організовано лабораторію селекції озимої пшениці та тритикале під керівництво проф.Пильнєва В.М. Спочатку був створений сорт озимого кормового тритикале Бузьке, на який одержано авторське свідоцтво Росії №5831. Цей сорт упроваджено на теренах Північного Кавказу. Шляхом індивідуального добору з гібриду (Інгуд х Гермес х Амфідіплоїд 3/5) створено сорт озимого кормового тритикале Буяна. Сорт в середньому за три роки випробувань формує урожай зеленого корму 442 ц/га, та зерна 12,3 ц/га. З 2002 року сорт увійшов до реєстру сортів України і отримано патент. Створені нові сорти озимої м’якої пшениці Хлібодара 2 і Гелея, які за роки вивчення показали урожай зерна 52,9 і 54,9 ц/га. Зерно нових сортів відноситься до 2 і 3 класу.

Зараз продовжується робота по створенню сортів озимої м’якої пшениці та тритикале кормового напряму. Ведеться також робота доцентом кафедри Зоруньком В.І. з виявлення і вивчення нових різновидів озимої м’якої та твердої пшениці.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання