Головна » Факультети » Агробіотехнологічний факультет » Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії

Завідуючий кафедрою, д.с/г.н., професор Хреновськов Едуард Іванович
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Канатна 99, 2-ий поверх кабінет 204
тел.: 734-88-18, 734-79-77
e-mail: vitis@ukr.net

Нині на кафедрі садівництва, виноградарства, біології та хімії викладають такі дисципліни: Виноградарство, світові агротехнології у виноградарстві, сучасні агротехнології у виноградарстві, виноградне розсадництво, прогресивні технології у виноградному розсадництві, технологія зберігання та переробки плодів, овочів і винограду, ампелографія, методика дослідної справи з ПЕОМ, методологія та організація наукових досліджень, прогнозування і програмування врожаїв винограду, історія розвитку плодівництва, овочівництва і виноградарства, виноробство, плодівництво, світові технології у садівництві, розсадництво плодових та ягідних культур, прогресивні технології в розсадництві, помологія, стандартизація та управління якістю продукції рослинництва, бджільництво, декоративне садівництво, основи екології, інженерна екологія, ботаніка, екологічні проблеми землеробства, лікарські рослини, основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, охорона довкілля при застосуванні засобів захисту рослин, агрометеорологія, основи екології та радіобіології, екологія праці, хімія, органічна хімія, органічна хімія з основами біохімії, неорганічна хімія, біонеорганічна хімія, аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія, фізіологія рослин, біотехнологія, біохімія плодів, овочів і винограду, мікробіологія, мікробіологія з основами вірусології.

 

Професійне викладання цих дисциплін забезпечують завідувач кафедри – професор, Хреновськов Е. І., доценти – Іщенко І. О., Каменева Н. В., Петренко С. О., Пожарицький О. П., Пєсарогло О. Г., Тихонов П. С., старший викладач – Бельдій М. Г.,  асистенти – Савчук Ю. О., Чуйко В. С.

Лаборанти кафедри: старші лаборанти: Мельнікова Л. Ю., Борейко О. В., Бикова Н. В., Табагарі М. Г., лаборант Пихтєєва Г. П.

Аспіранти кафедри: Савчук Ю. О., Минзул А. М., Ганєв Г. І., Чуйко В. С.

На кафедрі проводиться наукова робота за такими напрямами:

  1. Вивчення конструкцій насаджень і позакореневого застосування комплексу добриву хелатній формі в технології вирощування груші у Південному Степу Північно-Західного Причорномор’я України.
  2. Вивчення поверхневого і внутрішньо ґрунтового крапельного зрошення на фоні комплексу агрозаходів для столових і технічних сортів винограду.
  3. Вивчення впливу хелатних добрив при позакореневому підживленні виноградних насаджень на продуктивність технічних сортів винограду.
  4. Розробка ефективних методів добування мікроелементів з промислових стічних відходів для подальшого використання їх на сільськогосподарських культурах.

Історія

Кафедру садівництва, виноградарства, біології та хімії будо створено шляхом об’єднання кафедри садівництва і виноградарства з кафедрою ботаніки, екології та хімії у 2014 році. Тому кожна кафедра має свою історію, а саме.

Кафедра виноградарства і виноробства була заснована у 1918 році разом із заснуванням Одеського сільськогосподарського інституту (ОСГІ). В різні роки кафедрою керували та працювали такі видатні педагоги і вчені, як професор О.А. Кіпен (засновник кафедри) (очолював кафедру з 1918 по 1939 рік); член-кореспондент ВАСГНІЛ, академік Української сільськогосподарської академії, заслужений діяч науки УРСР, доктор сільськогосподарських наук, професор С.О. Мельник (1939-1968 рр.); піонер «культурного» виноробства в Україні, професор М.М. Преображенський; заслужений працівник вищої школи України, кандидат сільськогосподарських наук, професор М.О. Дудник (1968-1990 рр.); кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ф.М. Гридін (1990-1991 рр.); з 1991 року і до теперішнього часу кафедрою керує доктор сільськогосподарських наук, професор Е.І. Хреновськов.

Викладачами на кафедрі були доценти Г.С. Молівер, І.І. Нежєнцев, А.М. Шумаков, В.К. Анісімова, В.І. Щигловська, М.С. Кричмар, М.М. Коваль, М.Х. Кошур, Т.Г. Борболюк, Е.В. Куліджанов, Н.В. Каменева; кандидати сільськогосподарських наук, асистенти В.М. Стрельцов, М.В. Ульяницька, А.О. Сікірницький, М.І Мелешко; асистенти Л.І. Бефані, В.М. Баркар, А.М. Могерчук, М.А. Задиряка; старший викладач В.А. Седлецький.

Поряд з навчальним процесом викладачі проводять різноманітну наукову роботу у таких напрямках: створення нових столових сортів винограду; застосування нетрадиційних стимуляторів росту у виноградному розсадництві і виноградарстві; удосконалення технології вирощування щеплених саджанців винограду; розробка сортової диференційованої агротехніки винограду; розробка теоретичних основ біології цвітіння і запліднення виноградної лози; розробка технології виготовлення десертних вин в умовах південного степу України; розробка технології вирощування винограду на основі оновлення плантажу при різних схемах садіння і зрошенню; розробка науково обґрунтованих режимів пастеризації різних типів виноградних вин.

В усіх напрямках кафедра працює на рівні винаходів та патентів. В першому напрямку на кафедрі функціонувала лабораторія виноградарства, яка була заснована видатним виноградарем академіком С.О. Мельником у 1963 році. За 35-річний період до державного сортовипробування було прийнято 18 нових столових сортів винограду селекції ОСГІ. Це безнасінні: Мечта, Сюрприз, Безнасінний Мельника, Кишмиш ОСГІ, Пам’яті Мельника; рані великоплідні: Янтар ОСГІ, Восход, Нектар, Червоний, Южанка ОСГІ, Дієтичний, Десертний ОСГІ, Мускат чорноморський, Пламя, Ранній ОСГІ, Юбілей ОСГІ, Жемчужина ОСГІ.

Сім сортів районовано, і вони увійшли до Державного реєстру сортів рослин України на 1997 рік. Це безнасінні: Мечта, Кишмиш ОСГІ; ранньостиглі: Янтар ОСГІ, Южанка ОСГІ, Дієтичний, Червоний, Мускат чорноморський. В Росії районовано сорт Безнасіннєвий Мельника, в Узбекистані – Сюрприз.

За матеріалами наукових досліджень цієї лабораторії опубліковано понад 50 наукових праць, в тому числі у таких виданнях, як “Ампелографія”, “Енциклопедія виноградарства” та інших. У 1999 році вийшов з друку підручник “Виноградарство” українською мовою. У 2008 році вийшло друге видання підручника “Виноградарство” під редакцією професора Е.І. Хреновськова. За наукову працю співробітники нагороджені золотими, срібними і бронзовими медалями ВДНГ.

В лабораторії виноградарства, яка існувала працювали проф. Мельник С.О., проф.. Дудник М.О., доц. Анісімова В.К., старший науковий співробітник, кандидат с.г. наук Молівер М.Г., канд.. с.г. наук Красюк С.Е., Куліджанов Е.В., співробітники Бабкова Т.М. та  Мартинова Н.М.

За другим напрямком кафедра вперше запропонувала нетрадиційні стимулятори росту, а саме: комплекс мікроелементів, органічні кислоти окремо і разом з мікроелементами, амінокислоти, фенілбіурети та інші, у виноградному розсадництві і на плодоносних насадженнях. На кафедрі розроблений спосіб визначення якості щеплених саджанців винограду, удосконалена технологія вирощування вегетуючих саджанців винограду.

Вперше в історії виноградарства наукою розроблені теоретичні основи і запропоновані окремі прийоми сортової диференційованої агротехніки та направленого вирощування врожаю винограду заданих кондицій для багатьох районованих сортів, у тому числі і селекції ОСГІ.

Розроблені теоретичні принципи додаткового запилювання функціонально-жіночих сортів винограду, що дозволило визначити кращі сорти запилювачі для багатьох сортів.

В умовах степової зони України рекомендовані методи виготовлення марочних десертних вин із сортів Мускат гамбурзький, Піно, Каберне Совіньон.

Розроблені науково обґрунтовані режими пастеризації столових вин, які проваджені у виробництво.

Розроблено комплекс агрозаходів для підвищення продуктивності існуючих виноградних насаджень, який включає оновлення плантажу, локальне внесення добрив, зрошення при різних схемах садіння.

За 90 років свого існування на кафедрі підготовлено понад 3100 спеціалістів – вчених агрономів-виноградарів, плодоовочівників, 11 докторів наук, 134 кандидатів наук. Вчені кафедри отримали 24 авторських свідоцтва, 7 патентів, створили 18 нових сортів винограду, надрукували 45 підручників і методичних посібників, 51 монографію і брошуру, 852 наукові статті, підготували до захисту 974 дипломні роботи.

 

Кафедру плодоовочівництва в Одеському сільськогосподарському інституті було створено 1930 року.

Засновником і першим завідувачем кафедри був професор Юхим Миколайович Кіркопуло, який беззмінно очолював її колектив упродовж 36 років (1930-1967 рр). Талановитий педагог, відомий спеціаліст-практик у галузі плодівництва і декоративного садівництва, він був піонером впровадження культури персика в Одеській області і мав високий авторитет серед садівників України. 3 1967 по 1985 рік кафедру очолював вихованець інституту доцент Олександр Григорович Онікійчук. За його ініціативою в 1968 році кафедру плодоовочівництва було реорганізовано у дві кафедри — плодівництва та овочівництва. З 1985 по 2009 рік кафедру очолював доцент А.П. Трофонюк.

У різні часи на кафедрі працювали доценти В.А Єршова, А.К. Сміхун, А.І. Єршов, Дубіна Т.А., Петренко І.О.; асистенти К.Г. Герасименко, М.П Кабанов, Н.П. Скиртач, В.В Піскарьов, О.Б. Левін, Т.О. Дремлюга, С.В. Романенко, Мелешко М.І.

Співпрацівники кафедри постійно впроваджували у навчальний процес і виробництво новітні досягнення науки, передовий досвід і власні розробки. Зокрема, за їх безпосередньої участі, з 1980 року було розроблено 12 проектів і в 19 господарствах області було закладено майже 900 га інтенсивних яблуневих, персикових, аличевих, черешневих і грушевих садів раціональних конструкцій.

Саджанці для цих насаджень вирощувались у розсаднику навчгоспу «Червоний хутір».

На підставі наукових досліджень були одержані наступні розробки:  удосконалена стратифікація насіння підщеп у розсадниках; розроблена алейно-інтервальна система конструкцій саду, що сприяло створенню навколо міста зеленої зони і бази для вирощування плодів, ягід та овочів; надані рекомендації щодо садіння в захисних смугах аличі та піщаної вишні; безпересадковий спосіб закладання насаджень персику, який забезпечує підвищення життєдіяльності, посухостійкості і плодоношення дерев; інтенсивна технологія вирощування кореневласних саджанців персику шляхом зеленого живцювання, що забезпечило створення генетично однорідних насаджень сортів; удосконалена технологія вирощування саджанців яблуні з використанням механізованого зимового щеплення, що забезпечило вихід стандартних саджанців на 12-15% з підвищенням економічного ефекту; виявлені кращі прищепно-підщепні комбінації спурових сортів яблуні для богарних умов Причорноморського степу Одеської області; рекомендована нова насіннєва підщепа для персику – гібрид Супутник (Підщепний 1), яка за перші п’ять років плодоношення порівняно з контрольною підщепою – сіянцями мигдалю гіркого підвищує урожайність на 14-26 % в залежності від сорту персика, підщепа з 1990 року внесена до державного Реєстру рослин України для степової зони;

для саду голландського типу яблуні виявлені більш ефективні інтродуковані сорти : Аріво, Еліза і Голден Делішес Рейндерс.

За ініціативою кафедри в Одеській області почалося впровадження виробництва культури персика і була розпочата селекція сортів цієї культури.

За результатами досліджень отримано одинадцять авторських свідоцтва на винаходи. Опубліковано три наукових збірника 62 наукові статті, 9 інформаційних листків, 1 підручник, три навчальних посібника, 29 методичних вказівок. За результатами НДР викладачі кафедри захистили дві кандидатські дисертації, а студенти понад 400 дипломних робіт, з яких на конкурсах 4 роботи нагороджені дипломами.

У 2009 році кафедра плодівництва і кафедра виноградарства і виноробства були об’єднані у кафедру садівництва і виноградарства, яка продовжила славні традиції обох кафедр, а її завідувачем став професор Хреновськов Едуард Іванович.

У 1918 році, під час створення Одеського сільськогосподарського інституту, в його структурі було передбачено наявність кафедри хімії.

Впродовж перших років свого існування кафедра не мала хімічних лабораторій, тому базою для проведення лекцій і лабораторних занять були хімічні факультети тоді ще філії Новоросійського університету (нині Національний університет ім. І.І. Мечникова) та Одеського педагогічного інституту, а викладацьку діяльність здійснювали професори Н.П. Павлов, К.В. Фльоров, П.І. Гончаров, доценти Т.Г. Ковальов, Д.І. Чотя, В.В. Іларіонов та ін. Загальне методичне керівництво роботою кафедри здійснював завідувач навчальної частини інституту С.О. Мельник. Велика Вітчизняна війна призупинила роботу кафедри.

У 1945-1956 рр. кафедру очолював професор С.М. Чуманов. У цей період всі хімічні дисципліни входили до однієї кафедри, де читали курси неорганічної хімії (С.М. Чуманов, О.К. Добролюбський), аналітичної хімії (О.К. Добролюбський, Є.В. Буше, М.В. Родина), органічної, фізичної та колоїдної хімії (Ф.Г. Криволапов).

Після професора С.М. Чуманова кафедру очолював доцент О.К. Добролюбський, професори В.О. П’янков, В.В. Тихомиров, потім  знову доцент О.К. Добролюбський. Курс органічної хімії читав доцент Я.Д. Екстер.

У 1947 році кафедрі було надане нове приміщення у дворі інституту – так званий хімічний корпус. Тоді ж відбулося розділення кафедри на дві: неорганічної хімії та органічної хімії. В 1972 році обидві кафедри знов були об’єднанні в одну – кафедру неорганічної та органічної хімії. З 1979 р. до 2009 р. кафедру очолював відмінник освіти України (2001 р.), кандидат хімічних наук, доцент О.П. Пожарицький,. З вересня 2009 до 2014 року кафедра входила у склад кафедри ботаніки, екології та хімії, завідувач професор С.С. Корлюк.

На кафедрі постійно удосконалюється навчальний процес, активно проводиться науково-дослідна робота. З 1949 року колектив кафедри розпочав дослідження мікроелементів. Вивчали вміст їх у ґрунті й у рослинах, вплив на рослини. Очолив цю роботу доцент О.К. Добролюбський, з ним працювали В.К. Рижа, А.В. Славво, А.С. Внукова, І.В. Федоренко, М.М. Павленко, Г.М. Вікторова, М.В. Казакова. Співробітники кафедри вивчали хімічний склад ґрунтів багатьох господарств півдня України, встановлювали вміст у них найважливіших макро- і мікроелементів. Було виявлено за допомогою мікроелементів підвищити продуктивність зернових, технічних, овочевих та плодових культур. За рекомендаціями кафедри вперше в СРСР, з метою збільшення врожайності та поліпшення якості винограду, під час обробки виноградників до бордоської рідини почали додавати мікроелементи.

З метою вдосконалення навчального процесу постійно оновлюються методичні матеріали, за останні 10 років видано понад 50 методичних вказівок. Викладачі проходять стажування у провідних вишах Одеси. В 2001 році доцент О.П. Пожарицький у складі групи викладачів одеських вишів стажувався у Массачусетському університеті (США).

Упродовж багатьох років, у 1985-1990 рр., у 1995-2000 рр. і з 2004р. кафедра є базою для проведення Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, а в 2001-2002 р. Міжнародної олімпіади серед студентів країн СНД. Рівень організації та проведення олімпіад високо оцінений Міністерством освіти і науки України. У 2008 р. і 2010 р. доцент О.П. Пожарицький був призначений Міносвіти і науки України науковим керівником студентів і членом журі Міжнародної олімпіади з хімії в Ісламській Республіці Іран (м. Тегеран). У 2010 р. команда України під керівництвом . доцента О.П. Пожарицького зайняла 2 місце. У 2008 р. виданий навчальний посібник з грифом Міносвіти і науки України «Задачі з хімії підвищеної складності» (автор О.П. Пожарицький).

В останні роки наукові інтереси хіміків кафедри пов’язані з вивченням ефективності методів, зокрема, флотаційного добування мікроелементів та їх подальшого використання для обробки рослин з метою підвищення врожаїв сільськогосподарських культур і їх якості.

 

Кафедру біології в Одеському сільськогосподарському інституті було створено 1918 року, в організації створення кафедри прийняли участь видатні вчені професора Браун А.А., Сапегін А. А..

С початку існування кафедри біології її очолювали багато видатних вчених: професори Боровиков Г. А., Бисарська М. А., Тихомиров Ф. К., доцент Навроцька А. А., професор Корлюк С. С.

На кафедрі працювало і працює багато видатних вчених серед, яких професори Греневецький Б.Б., Зеленський Н.М., Щербак І.Д., Корлюк С.С.; доценти Дубровіна В.О., Петрова М.Ф., Чернишова З.С., Костюк П.Н., Демченко Н.І., Коломієць М.К., Волжина Т.С., Ходько А.І., Бондар Л.П.; асистенти Богданюк А.С., Тиарова З С., Колякіна Т.О., Шевчук О.Л., Васильков І.А., Дрьомова Н.В.

Співробітниками кафедри видані підручники, учбові посібники (проф. Корлюком С.С., проф. Тихомировим Ф.К., доц. Навроцькою А.А.), методичні вказівки, які широко використовуються викладачами, аспірантами кафедри, студентами. Підготовлені 18 дисертацій, з них 3 докторські.

Силами кафедри вивчена флора Північно-Західного  Причорномор’я котра налічує понад 1400 видів рослин.

Багаторічними дослідженнями внесено істотний вклад в анатомію і палінологію рослин, з анатомії плодових культур і винограду. Видані 4 монографії (проф. Тихомировим Ф.К., доц. Навроцькою А.А., доц. Ходько А.І., доц. Волжиною Т.С.).

Реформуванням та реорганізацією структури університету у  2014 році об’єднано всі вище вказані кафедри в одну: кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії Сьогодні кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії, щоб готувати фахівців на високому рівні має добре обладнанні аудиторії, лабораторії, експериментальні бази у філіях кафедри – ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», ДП «Агро-Коблево», “Южний”, “Чорноморська перлина”, “Шампань України”, «Шабо» , «Колос», «Південьагропереробка» та ін.

Співробітники кафедри постійно удосконалюють учбовий процес. З усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі, розроблені навчально-методичні комплекси робочі навчальні програми із спеціальності, а також спеціалізації “Виноградарство і первинна переробка винограду”.

Кафедра постійно допомагає науковим установам, спеціалістам у розробці планів заходів в розвитку виноградарства і виноробства, плодівництва, методику наукових досліджень з метою підготовки і оформлення докторських і кандидатських дисертацій, рецензує наукові монографії, статті, дисертації, автореферати тощо.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у підвищенні кваліфікації керівників і спеціалістів АПК області, проведенні консультацій, лекцій та регіональних семінарів з актуальних питань агротехніки багаторічних насаджень і вирощування садивного матеріалу.

Викладачі кафедри постійно беруть активну участь у виховній та громадській роботі зі студентами факультету.

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Садівництво і виноградарство» та «Агрономія», а також бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Захист і карантин рослин», «Менеджмент», , «Агрономія», «Ветеринарна медицина», за освітніми рівнями бакалавр та  магістр.

Нині на кафедрі працюють: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Е.І. Хреновськов, кандидат біологічних наук, професор С.С. Корлюк; кандидати сільськогосподарських наук, доценти І.О. Іщенко, С.О. Петренко, О.Г. Тараненко; кандидати біологічних наук, доценти Л.П. Бондар, П.С. Тихонов; кандидати хімічних наук, доценти О.П. Пожарицький, О.Г. Пєсарогло, старший викладач М.Г. Бельдій, асистенти Н.В. Дрьомова, Ю.О. Савчук, А.М. Минзул.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання