Головна » Факультети » Агробіотехнологічний факультет

Агробіотехнологічний факультет

Декан агробіотехнологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії

Іщенко Ірина Олександрівна

Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Канатна 99, 3-ій поверх кабінет 335

Телефони деканату: 734-78-10, 722-48-02

e-mail: odauabt@ukr.net

 

Спеціальності за якими навчаються на факультеті:

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво і виноградарство

 

Кафедри факультету:

 

  • кафедра польових і овочевих культур;
  • кафедра захисту, генетики і селекції рослин;
  • кафедра садівництва, виноградарства біології та хімії.

 

Історія агробіотехнологічного факультету бере свій початок з часу заснування Одеського сільськогосподарського інституту (ОСГІ)  – з 1918 року.

Майже 100 років в нашому університеті ведеться підготовка агрономів – рільників та агрономів – плодоовочівників і виноградарів. За період свого існування на факультеті склалися добрі традиції їх професійного навчання. Наші випускники успішно працюють не тільки на Одещині, але й в інших регіонах України, та країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.

У 2011 році науково-педагогічним колективом агробіотехнологічного факультету успішно проведено акредитаційну експертизу на право здійснення освітньої діяльності з напряму підготовки 6.090101 – агрономія зі спеціальностей 7.130102 – агрономія, 7.130103 – плодоовочівництво і виноградарство та 8.130102 – агрономія і 8.130103 – плодоовочівництво і виноградарство. Сьогодні на факультеті навчається понад тисячу студентів.

Нині на агробіотехнологічному факультеті ОДАУ ведеться підготовка фахівців з трьох спеціальностей:

  • агрономія,
  • плодоовочівництво і виноградарство,
  • захист рослин

за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.

Термін підготовки: бакалавр денної форми навчання – 3 роки 8 місяців, заочної форми навчання – 4 роки 10 місяців; спеціаліст денної та заочної форми навчання – 1 рік; магістр денної та заочної форми навчання – 1,5 роки. Випускники ВНЗ аграрного профілю І-ІІ рівнів акредитації мають можливість навчатися за скороченим терміном.

Додатково до кожної з основних спеціальностей у наших студентів є можливість пройти навчання за наступними перспективними спеціалізаціями: селекція окремих культур, насінництво і насіннєзнавство; рослинництво та рільництво; плодівництво та декоративне розсадництво; овочівництво відкритого та закритого ґрунту; виноградарство та первинна переробка винограду.

Покращенню якості та рівня знань студентів сприяє науково-дослідна робота кафедр факультету:

  • кафедри польових і овочевих культур;
  • кафедри захисту, генетики і селекції рослин;
  • кафедра садівництва, виноградарства біології та хімії.

Для закріплення здобутих знань студенти проходять практики у провідних наукових установах і передових аграрних підприємствах України, у господарствах та навчально-наукових установах Німеччини, Польщі, Великобританії, Нової Зеландії, Франції й інших країн.

Крім отримання глибоких спеціальних знань наші студенти підвищують свій культурний та спортивний рівень, підготувати себе до наукової та педагогічної діяльності, продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, а також одночасно отримати другу вищу освіту за спеціальностями «облік і аудит» та «землевпорядкування і кадастр». При бажанні наші студенти можуть пройти навчання на військовій кафедрі і отримати військове звання лейтенант.

Знання, що студенти набувають на лекціях і практичних заняттях закріплюються під час навчальної та виробничої практик у навчальному господарстві і на філіях кафедр факультету. Останні розташовані на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН, Інженерно-технічного інституту «Біотехніка» НААН, Прикордонної інспекції з карантину рослин в Одеській області, Дослідної станції з карантину винограду і плодових культур, Інституту захисту рослин НААН, комплексної філії кафедр факультету у навчгоспі ОДАУ, Національного наукового центру «Інститут винограларства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», Асоціації фермерів Одеської області, на базі фермерських господарств і навчальних закладів зарубіжних країн.

Випускники агробіотехнологічного факультету працюють керівниками і провідними спеціалістами сільськогосподарських підприємств, державних установ, викладачами у вищих навчальних закладах, науковими співробітниками академічних закладів аграрної науки.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання