Головна » Факультети » Агробіотехнологічний факультет

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Агробіотехнологічний факультет

Декан агробіотехнологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії

Іщенко Ірина Олександрівна

Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Канатна 99, 3-ій поверх кабінет 335

Телефони деканату: 734-78-10, 722-48-02

e-mail: odauabt@ukr.net

 

Спеціальності за якими навчаються на факультеті:

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво і виноградарство

 

Кафедри факультету:

 

  • кафедра польових і овочевих культур;
  • кафедра захисту, генетики і селекції рослин;
  • кафедра садівництва, виноградарства біології та хімії.

 

Історія агробіотехнологічного факультету бере свій початок з часу заснування Одеського сільськогосподарського інституту (ОСГІ)  – з 1918 року.

Майже 100 років в нашому університеті ведеться підготовка агрономів – рільників та агрономів – плодоовочівників і виноградарів. За період свого існування на факультеті склалися добрі традиції їх професійного навчання. Наші випускники успішно працюють не тільки на Одещині, але й в інших регіонах України, та країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.

У 2011 році науково-педагогічним колективом агробіотехнологічного факультету успішно проведено акредитаційну експертизу на право здійснення освітньої діяльності з напряму підготовки 6.090101 – агрономія зі спеціальностей 7.130102 – агрономія, 7.130103 – плодоовочівництво і виноградарство та 8.130102 – агрономія і 8.130103 – плодоовочівництво і виноградарство. Сьогодні на факультеті навчається понад тисячу студентів.

Нині на агробіотехнологічному факультеті ОДАУ ведеться підготовка фахівців з трьох спеціальностей:

  • агрономія,
  • плодоовочівництво і виноградарство,
  • захист рослин

за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.

Термін підготовки: бакалавр денної форми навчання – 3 роки 8 місяців, заочної форми навчання – 4 роки 10 місяців; спеціаліст денної та заочної форми навчання – 1 рік; магістр денної та заочної форми навчання – 1,5 роки. Випускники ВНЗ аграрного профілю І-ІІ рівнів акредитації мають можливість навчатися за скороченим терміном.

Додатково до кожної з основних спеціальностей у наших студентів є можливість пройти навчання за наступними перспективними спеціалізаціями: селекція окремих культур, насінництво і насіннєзнавство; рослинництво та рільництво; плодівництво та декоративне розсадництво; овочівництво відкритого та закритого ґрунту; виноградарство та первинна переробка винограду.

Покращенню якості та рівня знань студентів сприяє науково-дослідна робота кафедр факультету:

  • кафедри польових і овочевих культур;
  • кафедри захисту, генетики і селекції рослин;
  • кафедра садівництва, виноградарства біології та хімії.

Для закріплення здобутих знань студенти проходять практики у провідних наукових установах і передових аграрних підприємствах України, у господарствах та навчально-наукових установах Німеччини, Польщі, Великобританії, Нової Зеландії, Франції й інших країн.

Крім отримання глибоких спеціальних знань наші студенти підвищують свій культурний та спортивний рівень, підготувати себе до наукової та педагогічної діяльності, продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, а також одночасно отримати другу вищу освіту за спеціальностями «облік і аудит» та «землевпорядкування і кадастр». При бажанні наші студенти можуть пройти навчання на військовій кафедрі і отримати військове звання лейтенант.

Знання, що студенти набувають на лекціях і практичних заняттях закріплюються під час навчальної та виробничої практик у навчальному господарстві і на філіях кафедр факультету. Останні розташовані на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН, Інженерно-технічного інституту «Біотехніка» НААН, Прикордонної інспекції з карантину рослин в Одеській області, Дослідної станції з карантину винограду і плодових культур, Інституту захисту рослин НААН, комплексної філії кафедр факультету у навчгоспі ОДАУ, Національного наукового центру «Інститут винограларства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», Асоціації фермерів Одеської області, на базі фермерських господарств і навчальних закладів зарубіжних країн.

Випускники агробіотехнологічного факультету працюють керівниками і провідними спеціалістами сільськогосподарських підприємств, державних установ, викладачами у вищих навчальних закладах, науковими співробітниками академічних закладів аграрної науки.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання